Terug naar het overzicht

Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag Volwassenen met VB


Auteur(s): Initiatiefnemende beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
Prijs: €  00,00

Gratis download multidisciplinaire richtlijn

De ‘multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ is als gratis download beschikbaar.

 

Voor wie?

Deze richtlijn is bedoeld voor alle professionals die met het onderwerp van deze richtlijn te maken
hebben.

 

Inhoud richtlijn:

De richtlijn is modulair opgebouwd. Aan bod komt:

  • het proces van beeldvorming bij probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking
  • begeleiding en behandeling van probleemgedrag
  • inzet van psychofarmaca bij probleemgedrag
  • de organisatie van zorg

 

Verstandelijke beperking bij volwassenen en probleemgedrag

Probleemgedrag komt regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Daarom is het belangrijk om een goede richtlijn te hanteren. Het kan een grote impact hebben op de persoon zelf, familie en op anderen in de omgeving. Probleemgedrag kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, maar ook en (mogelijk te vermijden) hoog zorggebruik. De richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ is ontwikkeld om de kwaliteit van leven bij volwassenen met een VB en probleemgedrag te verbeteren. Ook om last en lijden bij deze groep én naastbetrokkenen te verminderen.

Belangrijke doelen zijn daarnaast het beter signaleren, vaststellen en behandelen van:

  • psychiatrische stoornissen
  • het verbeteren van de inzet van niet-medicamenteuze behandelingen
  • de effectieve inzet van psychofarmaca

 

Definitie probleemgedrag

In de richtlijn wordt bewust gesproken over ‘probleemgedrag’ – en niet over moeilijk verstaanbaar
gedrag, storend gedrag of onbegrepen gedrag – vanwege de grote herkenbaarheid van deze term.
We gaan er vanuit dat probleemgedrag vaak het gevolg is van een interactie tussen een
persoon en diens omgeving. Daarom moet het altijd in de context benaderd worden. Probleemgedrag vormt dus geen op zichzelf staand fenomeen, maar is vaak een uiting van lijden. Er zijn vaak één of meer onderliggende oorzaken te benoemen.

 

Volledige referentie

Embregts P, Kroezen M, Mulder EJ, Van Bussel C, Van der Nagel J, Budding M, Busser G, De Kuijper G, Duinkerken-Van Gelderen P, Haasnoot M, Helder A, Lenderink B, Maes-Festen DAM, Olivier-Pijpers V, Oud M, Oude Luttikhuis I, Schilt CJ, Smit T, Van den Heuvel J, Van Wouwe H, Willems A, Pasma A, Van den Akker N, Van Houwelingen I, Wolkorte R & Wieland J.

NVAVG, 2019

 

Financiering

Deze richtlijn is gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De financier had geen invloed op de inhoud van de richtlijn.

 

Andere leestips

Wellicht ook interessant voor u: Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking

Zie ook: RichtlijnenVG.nl

 

Download
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen