Ons verhaal

Wat FORTIOR voor jou kan betekenen

FORTIOR organiseert trainingen voor professionals die werken met kinderen, jongeren of volwassen met een verstandelijke beperking in de gehandicaptenzorg, GGZ, het speciaal onderwijs of in een eigen praktijk.

De naam FORTIOR betekent ‘sterker’ in Latijn. Dat is ook precies wat wij beogen: jouw deskundigheid als professional versterken, zodat jij jouw cliënten of leerlingen met een verstandelijke beperking weer sterker kunt maken. Hoe we dat doen? Door je met onze trainingen praktijkgerichte tools mee te geven die direct toepasbaar zijn zodat je nog beter in staat bent om de kwaliteit van leven te verhogen, klachten te verminderen of de relatie tussen professionals en persoon met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Naast praktijkgerichtheid onderscheiden we ons op meer vlakken. De trainingen worden kleinschalig georganiseerd, waardoor de persoonlijke aandacht groot is. Andere feedback waar we best trots op zijn is het feit dat de trainingen goed verzorgd zijn. Het gaat hier om details als een lekkere lunch en koekjes bij de koffie. Het klinkt triviaal, maar dat wordt zeer gewaardeerd merken we uit ervaring.

De directe toepasbaarheid van de skills die je bij ons leert maakt onze trainingen uniek. De meeste trainingen van FORTIOR bestaan uit één dag. Tijdens deze scholingen – gegeven door een docent die zelf ook uit de sector komt – kun je jezelf verdiepen in één thema. Je krijgt vaak de gelegenheid om met de stof te oefenen. Het programma van FORTIOR heeft een samenhang zodat je je deskundigheid kunt verbreden of verdiepen. Met een relatief beperkte investering (in tijd en geld) kun je zo je kennis en vaardigheden uitbreiden en nog beter worden als vakvrouw of vakman.

 

Het ontstaan van FORTIOR

Medeoprichter van FORTIOR Ad van den Broek begon in 1975 als psycholoog voor mensen met een verstandelijke beperking. In die tijd was werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking nog veel pionieren en zoeken naar de juiste aanpak.

Zo probeerde Ad een jongetje met een verstandelijke beperking en autisme te trainen in het gebruik een alternatief communicatiesysteem met plaatjes. Het jongetje kon namelijk niet goed via gesproken taal communiceren. Het jongetje leerde de methode gebruiken en hij vroeg via een plaatje om friet. Helaas was dat er niet. Het lukte niet om het jongetje duidelijk te maken dat hij geen friet kon krijgen. Hij bleef er maar om vragen. Deze ervaring bracht Ad tot het inzicht, dat de jongen de praktische vaardigheid geleerd had met een plaatje iets te vragen, maar niet geleerd had te communiceren met een communicatiepartner. Sociaal-communicatief had hij nog nauwelijks een stap vooruit gezet.”

Door zijn ervaring met het alternatieve communicatiesysteem vroeg Ad zich af of er niet een manier was om de sociaal-communicatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het antwoord vond hij bij de zogenaamde ‘relatiegerichte methoden’, als Contactgericht Spelen en Leren (CSL), FloorPlay, EBL, Gentle Teaching en de methode Heijkoop. Deze methoden richten zich in eerste instantie op de relatie en wisselwerking tussen de cliënt of leerling en zijn ouders of begeleiders. Als de attitude bij ouders of begeleiders wijzigt, verandert vaak ook het (probleem)gedrag en komt er weer ruimte voor ontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk om aan te sluiten bij wat de persoon met een verstandelijke beperking nodig heeft.

Omdat er nog weinig trainingen bestonden over relatiegerichte methoden, besloot Ad om in 2006 samen met zijn dochter, Catja van den Broek, FORTIOR op te richten. Haar kracht zit in de goede organisatie en communicatie van de trainingsdagen. Door een combinatie van de praktijkervaring van vader Ad en het organisatietalent van dochter Catja heeft FORTIOR in de afgelopen jaren meer dan 6000 professionals uit de gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs getraind.

In de loop der jaren is het aanbod van de FORTIOR trainingen veel breder geworden dan alleen de relatiegerichte methoden. Emotionele ontwikkeling is er bijvoorbeeld bij gekomen. In al de trainingen van FORTIOR spelen een aantal elementen uit de relatiegerichte methoden nog altijd een belangrijk rol, zoals: een veilige relatie, respect voor en afstemming op de persoon met een verstandelijke beperking.

Zorgen voor een goede relatie met de cliënt is een noodzakelijke voorwaarde voor goede zorg. Maar het is niet de enige voorwaarde. Goede zorg vraagt ook de nodige deskundigheid op een groot aantal gebieden. Daarom bevat het aanbod van FORTIOR ook onderwerpen zoals seksuele ontwikkeling, sensorische informatieverwerking, het ondersteunen van teams, haptonomie en groepsdynamiek.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen