Auteur(s): Joop Hoekman, Aly Miedema, Bernard Otten, Jan Gielen
Prijs: €  352,00

ESSEON-R Schaal voor het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau

De ESSEON-R is een instrument waarmee het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau in kaart kan worden gebracht bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar.

De theoretische structuur van de ESSEON-R wordt gevormd door een indeling in twee domeinen: Sociale ontwikkeling en Emotionele ontwikkeling. Ieder domein bevat 76 items, die naar leeftijd zijn gegroepeerd. De items die kenmerkend zijn voor een bepaald leeftijdsbereik behoren tot een leeftijdscategorie, waarbij 50 procent van de kinderen die een ‘normale’ ontwikkeling doormaakt dit gedrag vertoont.

De ESSEON-R wordt bij voorkeur ingevuld door een gedragsdeskundige (orthopedagoog of psycholoog), in samenspraak met een of meerdere informanten die de cliënt dagelijks meemaken.

DOEL  Op basis van de resultaten kunnen specifieke zwak en sterk ontwikkelde dimensies van het sociaal-emotionele gedrag aan het licht komen. Deze kunnen dan dienen als aangrijpingspunt voor het opstellen van een behandelplan of begeleidingsadvies.

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen