Terug naar het overzicht

Het inschatten van emotionele ontwikkeling met het SEO-R2 kleurenprofiel

17 apr 2024
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Wilma Mathurin
INHOUD: Tijdens deze workshop hoor je meer over de correcte toepassing van het SEO-R² kleurenprofiel.
TIJDSDUUR: Een fysieke training op 17 april 2024 van 9:30 tot 12:30 uur.
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Accreditatie is toegekend door het NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ). Accreditatie bij Registerplein kan worden aangevraagd in overleg.
INVESTERING: 175,00 p.p. inclusief verplichte literatuur. (De koffer met de SEO-R2 kleurenprofiel is niet in de prijs inbegrepen)

Inschrijven

In Nederland is de afgelopen jaren steeds meer belangstelling gekomen voor emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling is instrument waarmee de emotionele ontwikkeling ingeschat kan worden. Inmiddels zijn er 3 varianten van de schaal beschikbaar, de SEO-R², de SEO-V en de VEO. Het SEO-R² kleurenprofiel is een in de praktijk beproefd hulpmiddel om de afname van de SEO-R² te ondersteunen.

 

Het SEO-R² kleurenprofiel

Rachel de Groot heeft het SEO-R² kleurenprofiel ontwikkeld, eerst op basis van de SEO-R en later op basis van de SEO-R². Het SEO-R² Kleurenprofiel bevat voor elk van de 13 domeinen uit de SEO is er een bakje met itemkaartjes waar de “kernen” of de “ontwikkeling” op afgedrukt staan. Iedere ontwikkelingsfase heeft daarbij een kleur gekregen. De itemkaartjes behorend bij de adaptatiefase zijn bijvoorbeeld roze.

Met de betrokkenen rondom een cliënt worden de kaartjes uitgekozen die kenmerkend zijn voor die persoon. Door de kaartjes per domein op een domeinkaart te verzamelen ontstaat een kleurenprofiel. In 1 oogopslag wordt duidelijk welke kleuren (ontwikkelingsfasen) overheersen, en welke domeinen afwijken qua kleur en dus een risico op onder- of overvraging met zich mee brengen. De werkvorm leent zich ervoor om ook met grotere groepen mensen een inschatting te maken van het emotioneel functioneren. En kan daarnaast gebruikt worden als werkvorm binnen scholing rondom het emotioneel functioneren!

Het kleurenprofiel is bedoeld als middel om meer zicht te krijgen op het emotionele ontwikkelingsniveau. Vervolgens kan gezocht worden hoe de benadering en omgeving van de persoon met een verstandelijke beperking het beste op dit emotionele ontwikkelingsniveau kan aansluiten.

Het kleurenprofiel neemt de betrokkenen mee met de inschatting van het emotioneel functioneren en de basisbehoeften die daaruit voortvloeien. De eigen kennis en creativiteit van ouders, begeleiders en leerkrachten wordt actief gebruikt en het kleurenprofiel geeft de mogelijkheid om snel kennis toe te voegen rondom de emotionele ontwikkeling. Rachel de Groot heeft ervaren dat het maken van het kleurenprofiel bij de betrokkenen draagvlak creëert om er ook mee aan de slag te gaan! Om hun handelen en de omgeving van de onderzochte zo aan te passen dat ze zo goed mogelijk op de emotionele behoeften van de cliënt aan kunnen gaan sluiten.

 

Het gebruiken van het SEO-R2 kleurenprofiel

In deze training laat de docent je zien hoe het SEO-R² kleurenprofiel afgenomen en gescoord dient te worden. Ze laat je daarnaast oefenen met de afname en scoring.

 

Toelatingseisen

Voor deze online training gelden toelatingseisen. Je kunt alleen deelnemen aan de als je voldoet aan het volgende opleidingsniveau: Je hebt een master in de orthopedagogiek / psychologie of je hebt een HBO diploma in de toegepaste psychologie. Je kunt ook deelnemen als je een van de volgende functies hebt: psychodiagnostisch medewerker, verpleegkundig specialist of psychiater. Als je inschrijft zonder dat je voldoet aan de toelatingseisen, zal je aanmelding worden geannuleerd. Twijfel je erover of je kunt deelnemen, overleg dan even via inschrijvingen@fortior.info

 

Gewenste voorkennis

In deze training gaat de docent in op de achtergrond, afname en scoring van het SEO-R2 kleurenprofiel in het bijzonder. In deze training zal de docent het model voor emotionele ontwikkeling niet behandelen.  Het is dus noodzakelijk dat je voorkennis hebt over de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en het model voor emotionele ontwikkeling. Deze fysieke training duurt 3 uur en dat betekent dat de stof in een rap tempo behandeld zal worden.

 

Serie trainingen over de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling

De online training over het SEO-R² kleurenprofiel maakt onderdeel uit van een serie online scholingen. In deze serie kun je de volgende modules volgen:

 

Fysieke Training

De scholing wordt aangeboden als fysieke training op locatie in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

Inhoud van de training

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • De achtergrond van het SEO-R2 Kleurenprofiel
 • Welke SEO varianten bestaan er en wanneer zet je het kleurenprofiel in
 • Hoe is het SEO-R2 Kleurenprofiel opgebouwd en hoe ziet het instrument eruit
 • Hoe dient het SEO-R2 kleurenprofiel te worden afgenomen
 • Hoe dient het SEO-R2 kleurenprofiel te worden gescoord

 

Leerdoelen:

 • Het leren kennen van de verschillende SEO varianten en weten wanneer welke SEO variant kan worden ingezet
 • Kennen van de correcte toepassing van het SEO-R2 Kleurenprofiel in het meenemen van teams en ouders in het emotionele ontwikkelingsniveau van hun cliënt / kind
 • Weten hoe het SEO-R2 Kleurenprofiel afgenomen en gescoord kan worden

Voorbereiding en studiebelasting

Voorafgaand aan de training dien je literatuur te lezen.

De geschatte studiebelasting van deze training is 6 ¼ uur en bestaat uit:

 • 3 contact uren
 • 3 uur lezen van literatuur (= 30 bladzijdes)

 

Cliëntgroep

Het SEO-R² Kleurenprofiel is ontwikkeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornissen.

 

Doelgroep voor deze studiedag

Je wordt alleen toegelaten tot de training als je een van onderstaande functies hebt:

 • psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch medewerkers, verpleegkundig specialisten die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen en orthopedagogen in het speciaal onderwijs.

 

Let op! Bij deze training worden alleen professionals toegelaten die “bekwaam” zijn op het gebied van diagnostiek.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor het NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ) voor deze hoeveelheid punten:

 • Herregistratie: 3 punten
 • Opleiding – diagnostiek: 1,5 punt

 

Accreditatie bij Registerplein kan worden aangevraagd in overleg.

Wilma Mathurin

Wilma Mathurin is als GZ-Psycholoog werk­zaam binnen de (S)GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij is afgestudeerd als ortho­peda­goog en psycho­loog.

Aandachtsgebieden in haar werk zijn (L)VB, ASS, emotionele ont­wikke­ling, genderdiversiteit, gehechtheid en vraagstukken rond de seksuele gezond­heid. Wilma vindt het belangrijk dat mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden de zorg krijgen die het beste aansluit bij hun zorgbehoefte. Ze streeft ernaar dat mensen excelleren op hun eigen niveau, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, motivatie en interesse.

Wilma is in het bezit van een aantekening seksuologie NVVS. Zij is lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development) en van LNEO (Landelijk Netwerk Emotionele ontwikkeling). Daarnaast heeft ze in Vlaanderen een gecertificeerde opleiding over de SEO-R2 gevolgd. Wilma is medeoprichter en contactpersoon van de Special Interest Group autisme­spectrum­stoor­nissen en seksuali­teit (NVVS).
Bekijk de docent

Ochtend
09:00

Training wordt open gezet, deelnemers kunnen inloggen

09:30

Opening, uitleg online etiquette

10:00

Plenaire presentatie: SEO-kleurenprofiel

10:30

Wanneer kies je welke SEO variant?

10:45

Oefenen met afname

11:30

Pauze

11:45

Oefenen met afname

12:00

Terugkoppeling

12:15

Scoring

12:30

Afsluiting en evaluatie

 

Literatuur

Verplichte literatuur:

Groot, R. de. (2019). SEO-R2 Kleurenprofiel revised 2. Handleiding. Doetinchem: Graviant

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044133677

 

Aanbevolen literatuur:

Vonk, J. (2021). Emotionele ontwikkeling: Over basisbehoefte en draagkracht, kwetsbaarheid en plezier. Den Haag: Acco, pagina. 147-158

Groot, R. de (2017) Het SEO-R2 – kleurenprofiel in J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom (hoofdstuk 13).

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief