Terug naar het overzicht

Aan de slag met je eigen casus(sen) rond autisme en een verstandelijke beperking

datum in overleg
Fysiek

TYPE: Bij voorkeur een fysieke training; overleg over een online-training is mogelijk.
DOCENT: Anja Pouwels
INHOUD: Met je team aan de slag met je eigen casus(sen) van een kind, jongere, volwassene met een verstandelijke beperking en autisme. Praktijk en theorie worden aan elkaar gekoppeld.
TIJDSDUUR: Datum en tijden in overleg.
ACCREDITATIE: Kan in overleg worden aangevraagd.
INVESTERING: Prijs in overleg.

Offerte aanvraag

Iedereen met een verstandelijke beperking en autisme is uniek. In de klas, bij dagbesteding op wonen zie je dagelijks gedrag dat het gevolg is van het autisme. Door inzicht te krijgen op hoe iemand met autisme denkt, de wereld ervaart, wordt het mogelijk om de begeleiding, het onderwijs zo aan te passen dat die persoon met autisme zich optimaal kan ontwikkelen, plezier kan hebben in het leven. In de training wordt de koppeling gemaakt tussen de theorie en de praktijk. Centraal staat de theorie over hoe iemand met autisme denkt en prikkels verwerkt. Hoe is dat bij jouw casus en wat heeft die persoon dan nodig qua begeleiding in o.a. contact, communicatie en dag/ schoolprogramma.

 

Werken met casussen

De casus kan gaan over vragen in het algemeen zoals hoe om te gaan met bepaalde gedraging, hoe iemand te begeleiden, maar het kan ook gaan over specifieke problemen, b.v. over problemen met eten of slapen. Doordat je aan de slag gaat met je eigen casus, kan je de opgedane kennis direct na de training in de praktijk brengen. Wat je geleerd hebt is ook bruikbaar bij andere casussen. Het programma wordt in overleg samengesteld en zal bestaan uit theorie gekoppeld aan de casus, praktische oplossingen en zelf ervaren.

 

Teamscholing op locatie

De training vindt plaats op een locatie van de organisatie die de training heeft aangevraagd. De (technische) faciliteiten en catering dient door de opdrachtgever te worden verzorgd. FORTIOR kan zorgen voor een stukje organisatie, zoals het maken van mappen, versturen van mails en het aanvragen van accreditatie.

 

Groepsgrootte

FORTIOR vindt het belangrijk dat de training interactief is en dat er veel ruimte is voor vragen en inbreng van de deelnemers. Daarom is het belangrijk dat de groep niet te groot is. De training is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers en minimaal 8 deelnemers.

 

Aanpassen aan wensen

In een voorbereidend gesprek wordt het volgende geïnventariseerd:

  • Om welke casus(sen) gaat het en welke hulpvraag;
  • Welke kennis over autisme is reeds aanwezig;
  • Hoeveel ervaring is er in het werken met kinderen, volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking;
  • Wat moet de incompany-training opleveren, welk resultaat moet behaald worden.

 

Op grond van de inventarisatie worden er afspraken gemaakt met betrekking tot plaats, data, tijdsduur en over aan te leveren videobeelden en verdere informatie over de casus(sen). De docent maakt vervolgens een training op maat, waarbij theorie en praktijk en zelf ervaren een onderdeel zijn. Is er na de training behoefte aan coaching dan is dit in overleg mogelijk.

De inhoud van de training wordt afgestemd op de vragen van de deelnemers.

Studiebelasting en voorbereiding

Ter voorbereiding vindt er een voorbereidend gesprek plaats van één uur tussen de opdrachtgever en docent. En wordt er informatie over de casus aangeleverd.

Doelgroep

Team begeleiders/leerkrachten en anderen die bij de casus betrokken zijn (ouders, wettelijk vertegenwoordigers, therapeuten) bij voorkeur samen met gedragsdeskundige of internbegeleider om ervoor te zorgen dat de opgedane kennis geborgd kan worden.

 

Accreditatie en certificaat

Accreditatie kan in overleg worden aangevraagd. Aan het eind van de training ontvangen de deelnemers een certificaat

Anja Pouwels

Anja Pouwels is orthopedagoog, gz-psycholoog. In de afgelopen 40 jaar heeft autisme en een verstandelijke beperking altijd een grote rol gespeeld. Op de zmlk-school zaten kinderen met autisme in haar klas, op het kdc was ze groepsleidster op een auti-groep. Als gedragsdeskundige was ze zowel op het KDC als bij wonen/dagbesteding betrokken bij cliënten met een verstandelijke beperking en autisme. Bij Bartiméus nam ze deel aan de kennisgroep autisme en later de branchebrede groep autisme (Visio, Robert Coppes en Bartiméus). Ze is co-auteur van de uitgave WerkWijzer 2.0, een uitgave over autisme en een visuele beperking.  Door de jaren heen heeft ze meerdere scholingen gegeven en meegewerkt aan implementatietrajecten van de WerkWijzer 2.0.

In april 2023 is zij gestart met haar bedrijf Hart voor maatwerk, consulent/docent voor bijzondere zorgvragen (verstandelijk gehandicaptenzorg, EMB en autisme).
Bekijk de docent

De theoretische kennis is gebaseerd op:

  • Ina van Berckelaer-Onnes, Steven Degrieck, Miriam Hufen (2017) Autisme en zintuiglijke problemen Boom uitgevers Amsterdam
  • Colette de Bruin (2006) Geef me de 5 Graviant educatieve uitgaven, Doetinchem
  • Colette de Bruin (2012) Auti-communicatie Geef me de 5 Graviant educatieve uitgaven, Doetinchem
  • Anja Pouwels en Ellie Verstappen (2018) WerkWijzer 2.0 Bartiméus Zeist
  • Kobe Vanroy (2018) Autisme Centraal methodiek Acco, Leuven
  • Peter Vermeulen (2021) Het voorspellende brein Pelckmans Kalmthout

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen