Terug naar het overzicht

Seksuele en emotionele ontwikkeling: bevorderen van de seksuele gezondheid

01 nov 2022
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Welmoed Visser-Korevaar
INHOUD: De wijze waarop de seksuele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking verloopt en instrumenten om de seksuele ontwikkeling in kaart te brengen. Daarnaast is er aandacht voor de samenhang tussen emotionele ontwikkeling en seksuele ontwikkeling ten behoeve van het stimuleren van de seksuele gezondheid.
TIJDSPAD: Een studiedag op 1 november 2022 van 9:30 tot 16:15
ACCREDITATIE: Is toegekend door NIP K&J/NVO OG (geldt indien ook voor SKJ).
LOCATIE: Utrecht
INVESTERING:  250,00 inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Als je ook inschrijft voor de studiedag over gespreksvoering en bejegening dan krijg je een korting.

Inschrijven

Seksueel gedrag en seksuele gevoelens zijn niet gekoppeld aan een specifiek emotioneel, cognitief of sociaal ontwikkelingsniveau. Iedereen maakt dus een seksuele ontwikkeling door, ongeacht of er sprake is van een beperking. Een achterstand in de (emotionele) ontwikkeling heeft echter wel gevolgen voor de manier waarop seksuele gevoelens worden beleefd en geuit

Kennis van emotionele ontwikkeling voegt een nieuw en onmisbaar aspect toe aan de seksuele hulpverlening bij mensen met een verstandelijke beperking. Want deze kennis is nodig voor het beter begrijpen en begeleiden van seksuele hulpvragen van mensen met een verstandelijke beperking. Als je weet wat het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt is in relatie tot zijn seksuele ontwikkeling, kun je zorgen voor een beter afgestemde bejegening waardoor de persoon kan groeien in zijn ontwikkeling. En dit draagt weer bij aan de seksuele gezondheid van de persoon.

 

Emoties en seksuele gezondheid

Het bevorderen van de seksuele gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking vergroot de eigen regie en de empowerment deze  mensen. Ook kan het bevorderen van de seksuele gezondheid een bijdrage leveren aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Bij het bevorderen van deze seksuele gezondheid is het belangrijk aandacht te besteden aan de emoties, gevoelens en behoeften van de persoon.

Ieder mens heeft behoeftes (bijvoorbeeld een behoefte aan seks). Gevoelens maken je bewust van deze behoeftes. Een emotie is sterker dan een gevoel. Het is een acute, kortstondige, met verwarring en fysieke veranderingen gepaard gaande reactie. Bij emoties ontstaat de drang tot handelen.

Mensen kunnen leren om doelgericht met hun emoties om te gaan en ze om te buigen tot gevoelens. Dit gebeurt door gevoelens te verwoorden, een plek te geven en te begrijpen waar ze vandaan komen. Deze bewustwording voorkomt dat behoeften zich uiten in impulsieve emoties waardoor de persoon zelf of anderen beschadigd worden.

 

Inleidende scholing

Deze studiedag is een inleidende scholing. In vervolg op deze studiedag wordt een verdiepende studiedag aangeboden, waarop je de theorie uit deze inleidende studiedag kan leren toepassen op cliënten in je eigen werksituatie. Hiervoor wordt gewerkt met eigen casussen van de deelnemers. Daarnaast is er tijdens de verdiepende studiedag aandacht voor bejegening en gespreksvoering rond seksualiteit. Lees hier meer over de studiedag seksuele en emotionele ontwikkeling: bejegening en gespreksvaardigheden>>

Inhoud van de studiedag over seksuele ontwikkeling en emotionele ontwikkeling

Tijdens deze studiedag bespreekt Welmoed Visser-Korevaar wat er door wetenschappelijk onderzoek bekend is over seksuele gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking. Ze zal verduidelijken op welke punten de seksuele ontwikkeling van deze mensen anders verloopt. Daarnaast maakt Welmoed een koppeling tussen seksuele ontwikkeling en de fases in emotionele ontwikkeling volgens het multidimensioneel model voor persoonlijkheidsontwikkeling van Anton Došen.

Aan het eind van de dag:

 1. Weet je wat de definitie van de volgende begrippen is: emotionele ontwikkeling, emoties, behoeftes, gevoelens, seksuele ontwikkeling, seksualiteit en seksuele gezondheid.
 2. Weet je hoe de seksuele ontwikkeling verloopt bij mensen met een verstandelijke beperking.
 3. Ken je de samenhang tussen seksuele en emotionele ontwikkeling.
 4. Heb je een kader waarbinnen je je cliënt met zijn seksuele hulpvraag kunt benaderen en begeleiden en krijg je manieren aangereikt waarmee je dat kunt doen.

Welmoed maakt in haar presentatie gebruik van casussen uit haar eigen praktijk.

De studiedag heeft een interactief karakter. De deelnemers zullen gedurende dag ook actief oefenen met de lesstof.

Studiebelasting & voorbereiding

Deze studiedag is zonder voorbereiding te volgen. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur lezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Doelgroep

De stof, die op deze theoriedag wordt behandeld, heeft betrekking op mensen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) beperking.

De dag is vooral bedoeld voor

 • psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, managers, verpleegkundigen, verpleegkundigen specialist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • psychologen, orthopedagogen, leraren en teammanagers in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatiebureau NIP K&J /NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie 6 punten
  • Opleiding – behandeling: 1,5 punten
  • Opleiding – diagnostiek: 1 punten
  • Opleiding – overige taken: 0,5 punt
 • Omdat accreditatie is toegekend door NIP K&J /NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd door SKJ. Deelnemers die accreditatie nodig hebben, moeten zelf hun certificaat uploaden in hun dossier

 

Lerarenportfolio
Deze studiedag staat in de catalogus, het overzicht in Lerarenportfolio van cursussen en opleidingen voor leerkrachten.

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Welmoed Visser-Korevaar

Welmoed Visser-Korevaar, basis-orthopedagoog NVO en seksuoloog NVVS SH, werkt vanuit haar eigen praktijk: orthopedagogisch adviesbureau Welmoed. Ook werkt „ Welmoed” in opdracht van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) door het hele land.

In haar praktijk krijgt Welmoed seksuologische vragen op het gebied van onderzoek en behandeling van cliënten met een verstandelijke beperking en/of autisme en eventuele complexe problematiek.

Welmoed geeft regelmatig trainingen op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatievorming bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Deze trainingen dragen bij aan de bevordering van de seksuele gezondheid van deze kwetsbare cliënten.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Kennismaking en introductie oefening, begripsdefiniëring

11:00

Pauze

11:15

Seksuele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking

12:30

Lunch

 
Middag
13:15

Oefening en vervolg seksuele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking

15:00

Pauze

15:15

Seksuele ontwikkeling en emotionele ontwikkeling inclusief casussen

16:15

Sluiting

Aanbevolen literatuur

Visser-Korevaar, W. & Vonk, J. (2017). Seksuele en emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. Bestel dit boek hier >>

Vonk, J (2021) Emotionele ontwikkeling: over basisbehoefte, draagkracht en plezier. Den Haag: Acco Bekijk het boek hier>>

Deze studiedag wordt gehouden in:

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief