Terug naar het overzicht

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

10 dec 2024
Plaats
Fysiek

DOCENT: Veronica Fledderman
INHOUD: De studiedag gaat over wat je kunt doen om goede, passende palliatieve zorg te kunnen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking
TIJDSDUUR: Een studiedag op 10 december 2024 van 9:30 tot 16:45
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN KR, VSR, BPSW en Registerplein
INVESTERING: € 285,00 p.p. (inclusief koffie, thee en lunch). De deskundigheidsbevordering van FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Vanaf het moment dat duidelijk is, dat er voor iemand die ziek is of een chronische aandoening heeft, geen uitzicht is op genezing of herstel, spreekt men van de palliatieve fase. Ook in die fase is gelukkig goede zorg mogelijk: palliatieve zorg. Het doel van die zorg is: zo goed mogelijke kwaliteit van leven en een zo aangenaam mogelijke laatste levensfase. Daarom moet palliatieve zorg gericht zijn op passende ondersteuning en zorgverlening op fysiek, emotioneel, psychisch en spiritueel vlak, zowel van de zorgvrager als van diens naasten.
Om goede, passende palliatieve zorg te kunnen geven is interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk.

De essentie van goede palliatieve zorg

Om de juiste palliatieve zorg goed aan te bieden is er een Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL/Palliactief, 2017) en zijn er richtlijnen en aanbevelingen beschikbaar. Het respecteren van de autonomie van de cliënt is een kernprincipe in de ondersteuning van mensen in de palliatieve fase van hun leven.
In de palliatieve fase zijn signalering en gezamenlijke besluitvorming essentieel voor goede, passende zorg. Goed signaleren is nodig, als er zich bepaalde ontwikkelingen voordoen zoals een overgang naar de terminale- of stervensfase. Dan kunnen cliënt, zijn verwanten en zorgprofessionals op tijd het gesprek voeren over ter zake doende aanpassingen van het ondersteuningsplan en gezamenlijk beslissingen nemen over welke acties er nodig zijn.

Aandachtspunten in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Voor het realiseren van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het nodig om aan bepaalde aspecten extra aandacht te geven. Hierbij kun je vooral denken aan (begrijpelijke) communicatie en samenwerking met verwanten. Deze aspecten hangen nauw met elkaar samen. Open, eerlijke en begrijpelijke gesprekken zijn nodig om de wensen en voorkeuren van de betrokken persoon en diens naasten te horen.
Goede zorg geven doe je als zorgprofessional niet alleen samen met de cliënt, maar ook met zijn familie. Een goed contact met de naasten is zeker in de palliatieve fase zeer gewenst. Bovendien houdt palliatieve zorg ook de ondersteuning van de familie in.

Waarom deze studiedag?

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen ook ongeneeslijk ziek worden, chronische aandoeningen krijgen, oud worden en kwetsbaar zijn. Ook bij hen is het leven eindig, van jong tot oud. Zorgverleners kunnen dus vaak voor de vraag om palliatieve zorg komen te staan. Op deze studiedag kun je samen met Veronica handvatten ontdekken of uitbouwen, om in je dagelijkse praktijk goede, passende palliatieve zorg te verlenen.

Inhoud

Veronica is senior verpleegkundige verstandelijk beperking, pijnconsulent en consulent palliatieve zorg. Zij deelt graag haar kennis en ervaring met je over je rol bij het bieden van goede palliatieve zorg. Enkele aandachtspunten vindt zij essentieel: signaleren, dat je cliënt in de palliatieve fase is beland, kennen van je eigen mogelijkheden en grenzen bij complexe situaties en bespreekbaar maken van je eigen handelen vanuit empathie voor jezelf en de zorgvrager.

 

Leerdoelen

 • Je kunt kennis en principes van de palliatieve zorg toepassen in de dagelijkse praktijk
 • Je hebt zicht op interdisciplinair samenwerken, waarbij eigen grenzen in beeld kunnen zijn
 • Je hebt kennis van verschillende meetinstrumenten en kunt deze passend bij de uniciteit van de zorgvrager in zetten
 • Je hebt kennis van effectieve communicatie en kunt deze toe passen in de dagelijkse zorgverlening (zoals beschreven in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland).

Studiebelasting

De training is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting bestaat uit zes contacturen.

Cliëntgroep

De onderwerpen die op het symposium besproken worden, hebben betrekking op kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking eventueel in combinatie met NAH of dementie.

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor alle zorgverleners die op de een of andere manier betrokken zijn bij palliatieve zorg  onder wie

 • Orthopedagogen en psychologen
 • Geestelijk verzorgenden, pastoraal medewerkers
 • zorgcoördinatoren
 • Cliëntondersteuners R, begeleiders in de gehandicaptenzorg
 • Medisch Pedagogische Zorgverleners
 • Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten VSR en KR
 • Casemanagers Dementie
 • Teamleiders, managers

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • BPSW
 • V&VN KR en VSR
 • Registerplein

 Over het aanvragen van andere accreditaties kan overlegd worden. Stuur een bericht naar inschrijvingen@fortior.info.

 

Certificaat en invoeren presentie

Deelnemers krijgen een certificaat als bewijs van deelname, wanneer ze minimaal 90% van de contact uren aanwezig waren. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals die van NIP K&J / NVO OG en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor heeft FORTIOR het lidmaatschapsnummer van de deelnemer nodig. De deelnemers worden verzocht ervoor te zorgen, dat hun lidmaatschapsnummer bekend is bij FORTIOR!

Veronica Fledderman

Door mijn ervaringen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heb ik al jong mogen leren dat ziekte en dood niet vanzelf sprekend zijn. Je zal wel denken dat ik een taalfout heb gemaakt door vanzelf sprekend niet aan elkaar te schrijven. Maar ik ervaar dagelijks in mijn contact met zorgvragers, hun naasten en zorgprofessionals dat het praten over ziekte en dood niet vanzelfsprekend is.

Volgens mij komt dit omdat de bewustwording, rondom beide thema’s, nog wakker gemaakt mag worden. Alertheid op gedrag, symptomen bij de zorgvrager zijn dan essentieel voor de professional. Maar waar moet je dan op letten? Hoe doe je dit dan met elkaar? Hoe praat je erover met de zorgvrager hun naasten en onderling als zorgverleners met verschillende disciplines? Dit zijn vragen waar ik zelf mee worstel. Immers ieder mens is uniek. Ieder heeft zijn eigen weg te gaan als je ziek bent en niet meer beter wordt. Om mijzelf als verpleegkundige verstandelijke beperking te bekwamen in het kunnen delen van goede zorgverlening heb ik de opleiding tot leraar verpleegkunde gevolgd (hoe deel je kennis op een constructieve manier). Daarna Ethiek in de zorgsector (om woorden te vinden voor ethische dillema’s en de juiste attitude bij begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, als ze niet meer beter worden). Daarna heb ik de post-hbo opleiding palliatieve zorg gedaan. Daar leerde ik dat pijn een hoge symptoomlast kent in de laatste fase van iemands leven. Als laatste heb ik de post-hbo opleiding pijnconsulent afgerond. Dat maakt voor mij de cirkel rond om mijn kennis en ervaringen te delen met de zorgvrager, naasten en professionals die in de praktijk betrokken zijn rondom een zorgvrager die niet meer beter wordt.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

Voorstellen en inventarisatie leervragen

09:45

Wat is palliatieve zorg?

11:00

Pauze

11:15

Proactieve Zorg planning of “Advance Care Planning”

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Hoe pak je het aan?

15:00

Pauze

15:15

Welke middelen kun je gebruiken?

16:30

Afsluiting

Wat neem je mee van deze dag? Wat is voor jou werk een belangrijk onderwerp?

16:45

Einde

 Locatie

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De locatie wordt later bekend gemaakt.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen