Terug naar het overzicht

De draad tussen cliënt en begeleider

De draad tussen cliënt en begeleider
Auteur(s): Gerrit Vignero
Prijs: €  30,60

Over het boek ‘De draad tussen cliënt en begeleider’: in de hulpverlening aan personen met een verstandelijke handicap is het toepassen van thema’s uit de ontwikkelingspsychologie erg bruikbaar gebleken. De ontwikkelingspsychologie als discipline is een basiswetenschap voor de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Er zijn dan ook vele begeleiders in Nederland en Vlaanderen die zich inspireren aan de principes van het ontwikkelingsperspectief. Het is niet zozeer de kennis van de fase waarin iemand zich bevindt die belangrijk is. Belangrijker is wat men met deze kennis kan doen in de begeleiding van een cliënt.

De draad is een metafoor voor hoe de verbinding tussen mensen groeit doorheen de verschillende ontwikkelingsstappen. Het is een poging om deze verbinding te verduidelijken bij personen met een verstandelijke handicap zodat ouders en begeleiders gemakkelijker het niveau van emotionele ontwikkeling kunnen vertalen naar hun handelen. Het is een begrippenkader dat begeleiders en ouders helpt om de emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke handicap te concretiseren en te vertalen. Welke draad je best hanteert, hangt af van de fase in de ontwikkeling die je bij de cliënt herkent.

We zetten de stap van ontwikkelingspsychologie naar ontwikkelingsorthopedagogiek, van Wat kan ik weten over de ontwikkeling? naar Wat kan ik doen om mij in te voegen in deze ontwikkeling? De metafoor van een draad wil helpen om bij de opvoeding of begeleiding de juiste afstemming te vinden, ook als die opvoeding of begeleiding moeilijk loopt. Waar zitten de draden van de cliënt? Met wie en op welke manier is hij verbonden? Welke zijn de intense contacten, en welke zijn de oppervlakkige, inwisselbare contacten? Hoe gaat de cliënt met nieuwe mensen stap voor stap een relatie aan? Zie ook: Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking SEO-R-Schaal voor Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking – Revised

Over de auteur(s) van ‘De draad tussen cliënt en begeleider’: Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het MPC Terbank te Heverlee. Zijn doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke handicap. Hij is geschoold in de methode Heijkoop. Hij geeft vorming rond de draad en hij begeleidt casusbesprekingen vanuit de methode Heijkoop. Dit boek sluit nauw aan bij de producten van het project SENS-EO. Een project rond de (schaal voor) emotionele ontwikkeling (SEO) bij mensen met een verstandelijke beperking, onder de vlag van het Steunpunt Expertisenetwerken

Lees hier meer over dit boek>>

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen