Terug naar het overzicht

Somatische oorzaken van gedragsverandering bij mensen met een verstandelijke beperking: een breed perspectief

Somatische oorzaken van gedragsverandering bij mensen met een verstandelijke beperking: een breed perspectief
datum in overleg
Fysiek

DOCENTEN: Anna Boom en Daphne Konz
INHOUD: Welke lichamelijke problemen kunnen leiden tot gedragsveranderingen of gedragsproblemen? Hoe kunnen bijvoorbeeld schildklier aandoeningen, hormonale veranderingen, infecties of sensorische stoornissen zich presenteren bij mensen met een verstandelijke beperking?
TIJDSDUUR: Datum en tijden in overleg.
ACCREDITATIE: Kan worden aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ).
INVESTERING: Prijs op aanvraag.

Offerte aanvraag

Lichamelijke problemen kunnen bij mensen met een verstandelijke beperking leiden tot gedragsveranderingen of probleemgedrag. Het is een goede strategie om bij problematisch gedrag ook eens te kijken naar de medische problematiek van een cliënt. Kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking hebben namelijk vaker last van medische aandoeningen dan hun leeftijdgenoten zonder verstandelijke beperking. Dit geldt bijvoorbeeld voor schildklierziekten of zintuigen die niet goed functioneren. Meestal zijn de aandoeningen chronisch en kunnen ze bijkomende aandoeningen tot gevolg hebben. Zo kan schildklierziekte tot druk gedrag en slaapproblemen leiden. Er zijn ook tijdelijke lichamelijke klachten zoals oorpijn of misselijkheid die in moeilijk gedrag geuit worden. Ook medicatiegebruik kan invloed hebben op gedrag.

Tijdens deze studiedag worden probleemgedrag en gedragsveranderingen bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk het gedragswetenschappelijke en het medische perspectief.

 

Leergang Medische oorzaken van gedrag

Deze studiedag maakt onderdeel uit van de leergang medische oorzaken van gedrag die bestaat uit 3 studiedagen. Na deze leergang, die je geheel, of gedeeltelijk kunt volgen, heb je meer inzicht in de ziektebeelden die tot gedragsverandering kunnen leiden en neem je vaker somatische problemen mee in de hypothesevorming bij gedragsveranderingen van mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier de leergang>>

Maximaal aantal deelnemers

Het minimale aantal deelnemers voor deze training is 8. De maximale groepsgrootte is 20.

Zowel fysiek als online is mogelijk

Het is mogelijk om deze training te organiseren op de locatie van de opdrachtgever. De organisatie die de cursus heeft ingekocht dient te zorgen voor een geschikte zaal, laptop en beamer of digibord.

Het is ook mogelijk om deze training online te organiseren. De training wordt dan gegeven in Zoom

 

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang Medische oorzaken van gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Inhoud van de studiedag

Op deze studiedag geven Anna Boom (GZ-psycholoog) en Daphne Konz (AVG) je achtergrondinformatie over vaker en minder vaak voorkomende lichamelijke klachten die kunnen leiden tot gedragsverandering of zich kunnen presenteren als psychiatrisch ziektebeeld. Aan de hand van casuïstiek kunnen de deelnemers de verkregen inzichten ook zelf gaan toepassen.

In de studiedag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Interne problemen (hypothyreoïdie, anemie, vitamine tekort, delier)
  • Menstruatie of overgangsklachten
  • Visus- en gehoorvermindering
  • Epilepsie
  • Syndromen
  • Slaapstoornissen
  • Medicatie (beoogde en niet beoogde effecten)

Studiebelasting en voorbereiding

De voorbereiding van deze studiedag bestaat uit een voorbereidende opdracht.

De studiebelasting bestaan uit het aantal contact uren (6 uur) en maken van de voorbereidingsopdracht (± 1 uur). De totale studiebelasting is naar verwachting 7 uur.

 

Voorbereidingsopdracht (verplicht) 

Bekijk de website https://www.cce.nl/somatiek/top-70-somatische-aandoeningen?type=abc

  1. Bedenk een 1 voorbeeld van een cliënt met een gedragsverandering veroorzaakt door 1 van deze aandoeningen. Beschrijf de gedragsverandering in 5 zinnen, en neem mee naar de bijeenkomst.
  2. Lees de casusbeschrijving “somber”. Gebruik de zoekfunctie “zoek somatische aandoening op klacht”. Welke medische oorzaak voor de klachten van de cliënt vind je het meest waarschijnlijk? Schrijf op en neem mee naar de bijeenkomst.

Voorafgaand aan de studiedag krijgt u per mail de materialen die je nodig hebt om de voorbereidende opdracht uit te voeren.

 

Literatuur ter verdieping (niet verplicht)

Magilsen, K. & Winter, C. de. (2016). Somatische diagnostiek. In R. Didden, P. Troost, X. Moonen & W. Groen (Red.). Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Utrecht: de Tijdstroom. Bekijk dit boek hier>>

Schipper, K. (2014) Infographic verstandelijke beperkingen.

 

Cliëntgroep

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag wordt gegeven op WO niveau en is bedoeld voor psychologen en orthopedagogen die werken in de gehandicaptenzorg of vanuit een andere sector werkzaam zijn met deze doelgroep. Bijvoorbeeld orthopedagogen en psychologen die werken binnen speciaal onderwijs of GGZ.

Accreditatie

Accreditatie kan in overleg worden aangevraagd.

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Anna Boom

Anna Boom is werkzaam als GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist en EMDR-therapeut. Zij heeft jarenlange werkervaring binnen een behandelsetting voor kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. De laatste jaren werkt zij vanuit haar eigen praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, daarnaast werkt zij als academisch docent en supervisor voor professionals in opleiding.

 

 
Bekijk de docent

Daphne Konz

Volledige inzet, oog hebben voor de ander én leren door te doen. Drie elementen die Daphne Konz noodzakelijk vindt in haar werk. Als arts voor verstandelijk gehandicapten en wetenschappelijk docent, weet zij als geen ander hoe belangrijk dit is. Iedere cliënt of student die je ontmoet, heeft een ander verhaal. De theoretische kennis is je basis, maar daarna begint het pas. Daphne neemt je tijdens een training mee in de praktijk aan de hand van casuïstiek of oefeningen. Niet alleen luisteren, maar ook zelf aan de slag. Dat is de manier om kennis om te zetten in vaardigheden die je de dag na de training je eigen praktijk kunt toepassen.

Expertise als arts en docent


Daphne werkt sinds 2003 binnen de gehandicaptenzorg in nauwe samenwerking met gedragswetenschappers, huisartsen en medisch specialisten. Daphne heeft veel ervaring in het behandelen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, psychische- of gedragsproblemen, epilepsie en syndromen. Op de AVG-opleiding geeft zij onderwijs over haar favoriete onderwerpen aan artsen die zich specialiseren tot AVG, huisartsen in opleiding en geneeskundestudenten en probeert zij het onderwijs meer 'blended' te maken. Sinds 2019 zijn trainingen speciaal voor gedragswetenschappers ontwikkeld in samenwerking met FORTIOR.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Casuïstiek bespreking n.a.v. voorbereidingsopdracht

11:00

Theoretisch kader somatische oorzaken van probleemgedrag, illustratie door casuïstiek

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Gedragsfenomenen analyseren met een medische bril

15:00

Pauze

15:15

Toetsing d.m.v. zoekopdracht met nabespreking

16:15

Afsluiting + uitdelen certificaten

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen