Onze trainingen

  • Filter op:

Corona maatregelen
De maatregelen van de Nederlandse overheid om het corona virus in te dammen hebben gevolgen voor onze trainingen. Het is onduidelijk hoe lang de maatregelen zullen duren. FORTIOR zal als scholingsaanbieder in 2020 per geplande scholing bekijken hoe de training het beste kan worden aangeboden: Als online variant of als fysieke bijeenkomst met 1,5 meter afstand. Voor al onze klanten zullen we ons persoonlijk inzetten voor een passende oplossing! Lees hier meer!

Gereedschap voor het maken van contact

Docent(en): Anneke Groot

Gehechtheid en Stressregulatie

Docent(en): Paula Sterkenburg

Betekenisverlening en Communicatie

Growing Minds Autisme Programma

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking

Integratieve diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Docent(en): Anton Došen

Bouwstenen voor een vertrouwensrelatie

Docent(en): Paula Sterkenburg

Contactgericht Ondersteunen

Docent(en): Anneke Groot

Workshop Meer gewenst gedrag, minder ongewenst gedrag

Docent(en): Anneke Groot

Gentle Teaching

Gentle Management

Oplossingsgericht Werken met mensen met een verstandelijke beperking

Contactgericht Spelen en Leren

Docent(en): Anneke Groot

Floorplay voor begeleiders

Workshop Gentle Teaching

Workshop afstemmen op autisme

Docent(en): Anneke Groot

Workshop beweging van de ziel

Docent(en): Jeroen Saris

Workshop autisme en prikkelverwerking

Docent(en): Anneke Groot

Tweedaagse Cursus: Aansluiten bij de Emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking

Workshop FloorPlay praktisch toepassen

Theoriedag Emotieregulatie bij kinderen met autisme

Studiedag “Kijk eens ROND, de rol van de relatie bij ondersteunde communicatie”

Affectief Bewuste Benadering

Docent(en): Brian Twint

Contact via lichaamstaal stap 1

Docent(en): Jacqueline Heeren, Jeroen Saris

Contact via lichaamstaal stap 2

Docent(en): Jacqueline Heeren, Jeroen Saris

Begeleiden met inzicht

Docent(en): Brian Twint

Werken met Ontwikkelingsleeftijden

Docent(en): Bianca Vugts

Omgaan met agressie en escalaties

Met aandacht aanwezig zijn

Workshop SEO-R Kleurenprofiel

Systeemgericht werken in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking

Masterclass slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Veilige en onveilige gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Mentaliseren Bevorderende Begeleiding

De ondersteuning van begeleiders in relatie tot de emotionele ontwikkeling van hun cliënten

Docent(en): Filip Morisse, Leen de Neve

In elkaars ritme

Grenzen stellen en contact houden

Docent(en): Anneke Groot, Jeroen Saris

Schaal voor emotionele ontwikkeling en het perspectief van de cliënt

Slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anneke Maas

FloorPlay in theorie en praktijk

Cursus integratieve diagnostiek

Docent(en): Anton Došen

Agressief en zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking of autisme

Docent(en): Anton Došen

Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron stap 2

Docent(en): Gerrit Vignero

emotionele ontwikkeling in relatie tot andere ontwikkelingsdomeinen

Docent(en): Bianca Vugts

Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron

Docent(en): Gerrit Vignero

Ondersteuning van emotieregulatie bij personen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Niki Laurijsen, Mirjam Hermse

Angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

Depressie bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

Psychotische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme

Docent(en): Anton Došen

Emotionele ontwikkeling in verbinding; de ondersteuning van teams

Docent(en): Filip Morisse, Mieke Blontrock, Erik De Belie, Chris Van Dam

Wat is normaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking?

Docent(en): Anton Došen

Afstemmen op een broze gehechtheid bij cliënten met een verstandelijke beperking

Docent(en): Erik De Belie

Psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking bezien vanuit het ontwikkelingsdynamisch model

Docent(en): Anton Došen

Het inschatten van emotionele ontwikkeling

Docent(en): Anton Došen, Hilde Zevenbergen, Niki Laurijsen

Integratieve diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking volgens het ontwikkelingsdynamisch model

Docent(en): Anton Došen

Emotionele ontwikkeling integreren in het speciaal onderwijs

Docent(en): Shanna Visser, Nynke Jongsma

Integratieve behandeling van mensen met een verstandelijke beperking volgens het ontwikkelingsdynamisch model

Docent(en): Anton Došen

Hechtingsstoornis als een complex trauma: een nieuwe kijk

Docent(en): Gerrit Vignero

Meer gewenst gedrag, minder ongewenst gedrag

Docent(en): Anneke Groot

Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

LNEO ontmoet: Nieuwe ontwikkelingen binnen verschillende zorgsectoren op het gebied van emotionele ontwikkeling

Werken met jezelf: een nieuwe dimensie om gezondheid te bevorderen

Docent(en): Bianca Vugts, Wilfried de Jong

Gebruik van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

Systeemgericht werken: samenwerken in de driehoek

Docent(en): Marijke Doevendans, Judith Coolen

Emotionele ontwikkeling en SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling)

Docent(en): Anton Došen

Van kwetsuur naar litteken: hulpverlening bij verstandelijke beperking en complex trauma

Docent(en): Nicole Vliegen, Erik De Belie

Persoonlijkheidsontwikkeling en psychische gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

Sociale adaptatie bij kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking

Docent(en): Albert Ponsioen

Ondersteuning van ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking

Docent(en): Harmke Bodewitz

Hartcoherentie bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Bianca Vugts

coachen naar verandering

Docent(en): Chris Van Dam

Tools voor de oplossingsgerichte coach

Docent(en): Chris Van Dam

Gestructureerd Leren: ondersteuning bij het leren voor kinderen die moeite hebben om tot gericht leren te komen

Docent(en): Anneke Groot, Ruben Chatlein

Mindfulness bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Marieke Leeflang, Dieuwke Kluvers

De Groeps-SEO en de coaching van teams

Docent(en): Niki Laurijsen, Mirjam Hermse

Via emoties ontwikkeling stimuleren; een interactieve benadering via FloorPlay

Docent(en): Lizette Rosenboom

BeReSpel: veilige hechting door beweging en lichaamsbewustzijn

Docent(en): Diana Kersten

LNEO ontmoet: Trauma en emotionele ontwikkeling: Theorie & Praktijk

Docent(en): Anne Versluis, Carina van Kregten

Samenwerken met verwanten en cliënten een uitdaging? Driehoekskunde werkt!

Docent(en): Chiel Egberts

Hoe kan een team blijven leren en ontwikkelen? Casusleren als effectieve werkvorm!

Docent(en): Margo te Roller

Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met ernstige en zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB en ZEVMB): signalering en begeleiding

Docent(en): Annette van der Putten, Mia Nijland, Anja Pouwels, Gert-Jan de Haas, Helen Korving 2, Suzanne Jansen, Sylvia Huisman, Tanja Doodeman, Claudia de Nijs en Astrid van Lenten, Paula Sterkenburg

Integratieve diagnostiek en behandeling

Docent(en): Dinanda Zevalkink

Executieve functies bij mensen met een ontwikkelingsbeperking

Docent(en): Anneke Groot, Leonie (ervaringsdeskundige), Janneke (ervaringsdeskundige)

Online training Embodiment: het lichaam als ingang voor herstel van balans en regulatie

Docent(en): Claudia Theunisz

Online training: Spannings- en stressregulatie bij mensen met autisme

Docent(en): Anneke Groot, Janneke (ervaringsdeskundige)

Online training Seksuele en emotionele ontwikkeling; Bejegening en gespreksvaardigheden

Docent(en): Welmoed Visser-Korevaar

25 juni 2020 - Genoeg plaats

Online workshop Autisme en attitude

Docent(en): Anneke Groot

Webinar Verstaan van ondersteuningsbehoeften bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Wil Buntinx

01 oktober 2020 - Bijna vol

Diagnostiek van gehechtheid: cursus over de afname en scoring van de Attachment Story Completion Task (ASCT)

Docent(en): Dr. Jolien Zevalkink, Dinanda Zevalkink

02 oktober 2020 - Genoeg plaats

Online studiedag sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 1

Docent(en): Karen de Vriend

05 oktober 2020 - Vol
03 november 2020 - Genoeg plaats

Verstaan van ondersteuningsbehoeften: een online cursus over de Supports Intensity Scale (SIS)

Docent(en): Wil Buntinx

Masterclass emotionele ontwikkeling en autisme bij een verstandelijke beperking

Docent(en): Els Ronsse

06 oktober 2020 - Bijna vol
02 februari 2021 - Genoeg plaats

Emotionele ontwikkeling en autisme bij mensen met een verstandelijke beperking (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Els Ronsse

12 oktober 2020 - Genoeg plaats

Online workshop: De-escaleer in 4 stappen

Docent(en): Lilian Braaksma

27 oktober 2020 - Bijna vol
09 maart 2021 - Genoeg plaats

Stress en de ontwikkeling van executieve functies bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen (Fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Lex Wijnroks

30 oktober 2020 - Vol

Hersenen en gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Gert- Jan de Haas

02 november 2020 - Genoeg plaats

Online workshop: Motiverende Gespreksvoering bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Docent(en): Kelly Sonnenschein, Ellen Honings

04 november 2020 - Vol

De MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Harmke Bodewitz

04 november 2020 - Vol

Beeldvorming rond emotionele ontwikkeling (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Harmke Bodewitz

05 november 2020 - Genoeg plaats

Onlinetraining: Groepsklimaat in (L)VB groepen

Docent(en): Aswintha Mandemaker

06 november 2020 - Genoeg plaats

Online studiedag sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 2

Docent(en): Karen de Vriend

10 november 2020 - Genoeg plaats

Ontwikkelingsgericht spelen voor kinderen met een verstandelijke beperking (Fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Marlies Greve, Clarie Dekker

12 november 2020 - Bijna vol

Emotionele ontwikkeling bij mensen met autisme (Fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Els Ronsse

13 november 2020 - Bijna vol
28 mei 2021 - Genoeg plaats

Mentaliseren als ‘veilige basis’ voor emotionele verbinding (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Erik De Belie

20 november 2020 - Bijna vol
29 januari 2021 - Bijna vol

Online training: Beoordelen van de wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking en omgaan met vervangende vertegenwoordiging

Docent(en): Daphne Konz

27 november 2020 - Vol
19 april 2021 - Genoeg plaats

Schaal voor Emotionele Ontwikkeling: theorie en praktische toepassing

Docent(en): Hilde Zevenbergen, Gert- Jan de Haas, Jacqueline Kole

Onlinetraining: Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-R² – verdieping

Docent(en): Ester de Bruijn

02 december 2020 - Genoeg plaats
09 december 2020 - Genoeg plaats

Online training: Het inschatten van emotionele ontwikkeling – inleiding

Docent(en): Ester de Bruijn

04 december 2020 - Vol
15 maart 2021 - Genoeg plaats

Psychopathologie en geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit de bril van het ontwikkelingsdynamisch model

Docent(en): Filip Morisse, Leen de Neve

07 december 2020 - Genoeg plaats
21 december 2020 - Genoeg plaats

Online weerbaarheidstraining: Hoe voorkom je agressie op de werkvloer?

Docent(en): Lilian Braaksma

12 januari 2021 - Genoeg plaats

online training groepsdynamiek in (L)VB groepen: groepsrollen herkennen, benutten en beïnvloeden

Docent(en): Aswintha Mandemaker

15 januari 2021 - Vol
25 januari 2021 - Genoeg plaats
11 juni 2021 - Genoeg plaats
27 september 2021 - Genoeg plaats

De SEO-R²: Afnemen, verslagleggen en adviseren (Fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Hilde Zevenbergen, Ester de Bruijn

19 januari 2021 - Genoeg plaats

Trauma sensitief werken in de praktijk

Docent(en): Marlies Greve, Clarie Dekker

21 januari 2021 - Genoeg plaats

Hybride studiedag over omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met ernstige en zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Docent(en): dr. Sylvia Huisman (dagvoorzitter), dr. Marc van Heerde & een ouder, Helen Korving MSc & Anne de la Croix, Linda Schuiten, drs. Annemieke Kanninga, drs. Mirjam Wouda & Muriel Klaver, prof. dr. Annette van der Putten, dr. Leontien Bossink, prof. dr. Paula Sterkenburg & drs. Anja Pouwels

22 januari 2021 - Genoeg plaats
04 februari 2021 - Genoeg plaats

Interactiegericht coachen met begeleiders: een 2-daagse postmaster train-de-trainer cursus voor gedragsdeskundigen (basis)

Docent(en): Arno Willems

05 februari 2021 - Genoeg plaats

Seksuele en emotionele ontwikkeling: bevorderen van de seksuele gezondheid

Docent(en): Welmoed Visser-Korevaar

08 februari 2021 - Genoeg plaats

Hoe sluit je aan bij de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking?

Docent(en): Filip Morisse, Leen de Neve

09 februari 2021 - Genoeg plaats

Somatische oorzaken van gedragsverandering bij mensen met een verstandelijke beperking: een breed perspectief

Docent(en): Anna Boom, Daphne Konz

05 maart 2021 - Genoeg plaats

Seksuele en emotionele ontwikkeling; Bejegening en gespreksvaardigheden

Docent(en): Welmoed Visser-Korevaar

12 maart 2021 - Genoeg plaats
08 oktober 2021 - Genoeg plaats

Helpende beeldvorming: een veilige basis voor emotionele beschikbaarheid

Docent(en): Erik De Belie

18 maart 2021 - Genoeg plaats

Syndromen, gedrag en verstandelijke beperking

Docent(en): Anna Boom, Daphne Konz

23 maart 2021 - Genoeg plaats

Rouwprocessen bij ouders en brussen van een kind met een beperking

Docent(en): Gerd Claes

26 maart 2021 - Genoeg plaats

Sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 1 (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Karen de Vriend

29 maart 2021 - Genoeg plaats

Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Gerrit Vignero

14 april 2021 - Genoeg plaats

Haptonomie in de ondersteuning van mensen met EMB of ZEVMB

Docent(en): Yvonne Harbers-Govers

15 april 2021 - Genoeg plaats

Epilepsie en gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anna Boom, Daphne Konz

16 april 2021 - Genoeg plaats

Puberteit bij jongeren met ernstige meervoudige beperkingen

Docent(en): Harriët Schoenmakers

22 april 2021 - Genoeg plaats

Kwaliteit van Bestaan als richtsnoer voor Kwaliteit van Zorg

Docent(en): Wil Buntinx, Gonda Paulen, Inge Smits, Peter Caelen, Ellen Gelissen, Wies Janssen

23 april 2021 - Genoeg plaats

Sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 2 (Fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Karen de Vriend

19 mei 2021 - Bijna vol

Hoe maak je duidelijk wat een verstandelijke beperking betekent in het dagelijks leven van cliënten en hun naasten? (Fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Anna Boom

27 mei 2021 - Genoeg plaats

De methode de draad in het speciaal onderwijs

Docent(en): Gerrit Vignero, Shanna Visser, Nynke Jongsma

18 juni 2021 - Genoeg plaats

Online studiemiddag Sensorische Informatie in het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Karen de Vriend

23 september 2021 - Genoeg plaats

Tweedaagse cursus: Het praktisch toepassen van de draad (met fysieke bijeenkomsten)

Docent(en): Gerrit Vignero

BeReSpel: het stimuleren van emotionele ontwikkeling, zelfbewustwording en hechting

Docent(en): Diana Kersten

Ervaringsordening bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Docent(en): Bianca Vugts

Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-R²

Docent(en): Hilde Zevenbergen

In company training emotionele ontwikkeling

Docent(en): Bianca Vugts

Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken

Docent(en): Chris Van Dam

Oplossingsgericht taalgebruik

Docent(en): Chris Van Dam

Spelbegeleiding aan kinderen met een lichte verstandelijke beperking

Docent(en): Marlies Greve

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief