Onze trainingen

  • Filter op:

Gereedschap voor het maken van contact

Docent(en): Anneke Groot

Gehechtheid en Stressregulatie

Docent(en): Paula Sterkenburg

Betekenisverlening en Communicatie

Growing Minds Autisme Programma

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking

Integratieve diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Docent(en): Anton Došen

Bouwstenen voor een vertrouwensrelatie

Docent(en): Paula Sterkenburg

Contactgericht Ondersteunen

Docent(en): Anneke Groot

Workshop Meer gewenst gedrag, minder ongewenst gedrag

Docent(en): Anneke Groot

Gentle Teaching

Gentle Management

Oplossingsgericht Werken met mensen met een verstandelijke beperking

Contactgericht Spelen en Leren

Docent(en): Anneke Groot

Floorplay voor begeleiders

Workshop Gentle Teaching

Workshop afstemmen op autisme

Docent(en): Anneke Groot

Workshop beweging van de ziel

Docent(en): Jeroen Saris

Workshop autisme en prikkelverwerking

Docent(en): Anneke Groot

Tweedaagse Cursus: Aansluiten bij de Emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking

Workshop FloorPlay praktisch toepassen

Theoriedag Emotieregulatie bij kinderen met autisme

Studiedag “Kijk eens ROND, de rol van de relatie bij ondersteunde communicatie”

Affectief Bewuste Benadering

Docent(en): Brian Twint

Contact via lichaamstaal stap 1

Docent(en): Jacqueline Heeren, Jeroen Saris

Contact via lichaamstaal stap 2

Docent(en): Jacqueline Heeren, Jeroen Saris

Begeleiden met inzicht

Docent(en): Brian Twint

Werken met Ontwikkelingsleeftijden

Docent(en): Bianca Vugts

Omgaan met agressie en escalaties

Met aandacht aanwezig zijn

Workshop SEO-R Kleurenprofiel

Systeemgericht werken in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking

Masterclass slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Veilige en onveilige gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Mentaliseren Bevorderende Begeleiding

De ondersteuning van begeleiders in relatie tot de emotionele ontwikkeling van hun cliënten

Docent(en): Filip Morisse, Leen de Neve

In elkaars ritme

Grenzen stellen en contact houden

Docent(en): Anneke Groot, Jeroen Saris

Schaal voor emotionele ontwikkeling en het perspectief van de cliënt

Slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anneke Maas

FloorPlay in theorie en praktijk

Cursus integratieve diagnostiek

Docent(en): Anton Došen

Agressief en zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking of autisme

Docent(en): Anton Došen

Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron stap 2

Docent(en): Gerrit Vignero

emotionele ontwikkeling in relatie tot andere ontwikkelingsdomeinen

Docent(en): Bianca Vugts

Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron

Docent(en): Gerrit Vignero

Ondersteuning van emotieregulatie bij personen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Niki Laurijsen, Mirjam Hermse

Angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

Depressie bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

Psychotische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme

Docent(en): Anton Došen

Emotionele ontwikkeling in verbinding; de ondersteuning van teams

Docent(en): Filip Morisse, Mieke Blontrock, Erik De Belie, Chris Van Dam

Wat is normaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking?

Docent(en): Anton Došen

Afstemmen op een broze gehechtheid bij cliënten met een verstandelijke beperking

Docent(en): Erik De Belie

Psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking bezien vanuit het ontwikkelingsdynamisch model

Docent(en): Anton Došen

Het inschatten van emotionele ontwikkeling

Docent(en): Anton Došen, Hilde Zevenbergen, Niki Laurijsen

Integratieve diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking volgens het ontwikkelingsdynamisch model

Docent(en): Anton Došen

Emotionele ontwikkeling integreren in het speciaal onderwijs

Docent(en): Shanna Visser, Nynke Jongsma

Integratieve behandeling van mensen met een verstandelijke beperking volgens het ontwikkelingsdynamisch model

Docent(en): Anton Došen

Hechtingsstoornis als een complex trauma: een nieuwe kijk

Docent(en): Gerrit Vignero

Meer gewenst gedrag, minder ongewenst gedrag

Docent(en): Anneke Groot

Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

LNEO ontmoet: Nieuwe ontwikkelingen binnen verschillende zorgsectoren op het gebied van emotionele ontwikkeling

Werken met jezelf: een nieuwe dimensie om gezondheid te bevorderen

Docent(en): Bianca Vugts, Wilfried de Jong

Gebruik van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

Systeemgericht werken: samenwerken in de driehoek

Docent(en): Marijke Doevendans, Judith Coolen

Emotionele ontwikkeling en SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling)

Docent(en): Anton Došen

Van kwetsuur naar litteken: hulpverlening bij verstandelijke beperking en complex trauma

Docent(en): Nicole Vliegen, Erik De Belie

Persoonlijkheidsontwikkeling en psychische gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

Sociale adaptatie bij kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking

Docent(en): Albert Ponsioen

Ondersteuning van ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking

Docent(en): Harmke Bodewitz

Hartcoherentie bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Bianca Vugts

coachen naar verandering

Docent(en): Chris Van Dam

Tools voor de oplossingsgerichte coach

Docent(en): Chris Van Dam

Gestructureerd Leren: ondersteuning bij het leren voor kinderen die moeite hebben om tot gericht leren te komen

Docent(en): Anneke Groot, Ruben Chatlein

Mindfulness bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Marieke Leeflang, Dieuwke Kluvers

De Groeps-SEO en de coaching van teams

Docent(en): Niki Laurijsen, Mirjam Hermse

Via emoties ontwikkeling stimuleren; een interactieve benadering via FloorPlay

Docent(en): Lizette Rosenboom

BeReSpel: veilige hechting door beweging en lichaamsbewustzijn

Docent(en): Diana Kersten

LNEO ontmoet: Trauma en emotionele ontwikkeling: Theorie & Praktijk

Docent(en): Anne Versluis, Carina van Kregten

Samenwerken met verwanten en cliënten een uitdaging? Driehoekskunde werkt!

Docent(en): Chiel Egberts

Hoe kan een team blijven leren en ontwikkelen? Casusleren als effectieve werkvorm!

Docent(en): Margo te Roller

Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met ernstige en zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB en ZEVMB): signalering en begeleiding

Docent(en): Annette van der Putten, Mia Nijland, Anja Pouwels, Gert-Jan de Haas, Helen Korving 2, Suzanne Jansen, Sylvia Huisman, Tanja Doodeman, Claudia de Nijs en Astrid van Lenten, Paula Sterkenburg

Integratieve diagnostiek en behandeling

Docent(en): Dinanda Zevalkink

Executieve functies bij mensen met een ontwikkelingsbeperking

Docent(en): Anneke Groot, Leonie (ervaringsdeskundige), Janneke (ervaringsdeskundige)

Online training Embodiment: het lichaam als ingang voor herstel van balans en regulatie

Docent(en): Claudia Theunisz

Online training Seksuele en emotionele ontwikkeling; Bejegening en gespreksvaardigheden

Docent(en): Welmoed Visser-Korevaar

Webinar Verstaan van ondersteuningsbehoeften bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Wil Buntinx

Masterclass emotionele ontwikkeling en autisme bij een verstandelijke beperking

Docent(en): Els Ronsse

Beeldvorming rond emotionele ontwikkeling (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Harmke Bodewitz

Ontwikkelingsgericht spelen voor kinderen met een verstandelijke beperking (Fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Marlies Greve, Clarie Dekker

(ONLINE TRAINING) Het inschatten van emotionele ontwikkeling – inleiding

Docent(en): Ester de Bruijn

(ONLINE TRAINING) Gratis webinar over haptonomie bij mensen met EMB: communicatie is lastig maar hoe vind je een ingang?

Docent(en): Yvonne Harbers-Govers

(ONLINE TRAINING) Hoe voorkom je agressie op de werkvloer?

Docent(en): Lilian Braaksma

(ONLINE WORKSHOP) De-escaleer in 4 stappen

Docent(en): Lilian Braaksma

Trauma sensitief werken in de praktijk

Docent(en): Marlies Greve, Clarie Dekker

(ONLINE TRAINING) Gratis webinar: Kennismaking met het model de draad

Docent(en): Gerrit Vignero

(ONLINE WORKSHOP) Methodisch aan de slag met het model de draad

Docent(en): Gerrit Vignero

(ONLINE WORKSHOP) Motiverende Gespreksvoering bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Docent(en): Kelly Sonnenschein, Ellen Honings

(ONLINE TRAINING) Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-R² – verdieping

Docent(en): Ester de Bruijn

(ONLINE TRAINING) Stress en de ontwikkeling van executieve functies bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen

Docent(en): Lex Wijnroks

(ONLINE STUDIEDAG) sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 1

Docent(en): Karen de Vriend

(ONLINE TRAINING) Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag

Docent(en): Gerrit Vignero

(GRATIS WEBINAR) Verbale weerbaarheid in de Zorg; veilige communicatie en contact

Docent(en): Lilian Braaksma

(ONLINE TRAINING) Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-R2 – verdieping

Docent(en): Ester de Bruijn

(ONLINE TRAINING) sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 2

Docent(en): Karen de Vriend

(HYBRIDE STUDIEDAG) Hoe sluit je aan bij de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking?

Docent(en): Filip Morisse, Leen de Neve

(HYBRIDE STUDIEDAG) Rouwprocessen bij ouders en brussen van een kind met een beperking

Docent(en): Gerd Claes

(HYBRIDE STUDIEDAG) Hoe maak je duidelijk wat een verstandelijke beperking betekent in het dagelijks leven van cliënten en hun naasten?

Docent(en): Anna Boom

(FYSIEKE CURSUS) Diagnostiek van gehechtheid: cursus over de afname en scoring van de Attachment Story Completion Task (ASCT)

Docent(en): Dr. Jolien Zevalkink, Dinanda Zevalkink

(FYSIEKE CURSUS) Interactiegericht coachen met begeleiders: een 2-daagse postmaster train-de-trainer cursus voor gedragsdeskundigen (basis)

Docent(en): Arno Willems

(ONLINE WORKSHOP) De-escalerende gesprekstechnieken

Docent(en): Lilian Braaksma

(GRATIS WEBINAR) Doelmatig werken met methoden en interventies

Docent(en): Jac de Bruijn

(HYBRIDE TRAINING) Psychopathologie en geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit de bril van het ontwikkelingsdynamisch model

Docent(en): Filip Morisse, Leen de Neve

(FYSIEKE TRAINING) Haptonomie in de ondersteuning van mensen met EMB of ZEVMB

Docent(en): Yvonne Harbers-Govers

(ONLINE WORKSHOP): Veilige gespreksvoering met het TA-model

Docent(en): Lilian Braaksma

(ONLINE TRAINING) Sensorische Informatie in het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Karen de Vriend

(ONLINE WORKSHOP): Emotie- en stressregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Ester de Bruijn

(ONLINE WORKSHOP): Relatie voor prestatie; spelen met invloed

Docent(en): Lilian Braaksma

20 september 2021 - Genoeg plaats
07 oktober 2021 - Genoeg plaats

Tweedaagse cursus: Het praktisch toepassen van de draad

Docent(en): Gerrit Vignero

21 september 2021 - Genoeg plaats
05 oktober 2021 - Genoeg plaats

(ONLINE TRAINING) Groepsdynamiek in (L)VB groepen: groepsrollen herkennen, benutten en beïnvloeden

Docent(en): Aswintha Mandemaker

23 september 2021 - Genoeg plaats

(WEBINAR) Het nieuwe AAIDD-handboek ‘Intellectual Disability’ (12th edition) Een introductie

Docent(en): Wil Buntinx

27 september 2021 - Vol
13 december 2021 - Genoeg plaats
13 juni 2022 - Genoeg plaats
23 september 2022 - Genoeg plaats

(FYSIEKE TRAINING) De SEO-R²: Afnemen, verslagleggen en adviseren

Docent(en): Hilde Zevenbergen

01 oktober 2021 - Genoeg plaats

Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken

Docent(en): Chris Van Dam

08 oktober 2021 - Vol
07 oktober 2022 - Genoeg plaats

Helpende beeldvorming: een veilige basis voor emotionele beschikbaarheid

Docent(en): Erik De Belie

12 oktober 2021 - Genoeg plaats

(HYBRIDE STUDIEDAG) Kwaliteit van Bestaan als richtsnoer voor Kwaliteit van Zorg

Docent(en): Wil Buntinx, Gonda Paulen, Inge Smits, Peter Caelen, Ellen Gelissen, Wies Janssen

14 oktober 2021 - Genoeg plaats

Hersenen en gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Gert- Jan de Haas

15 oktober 2021 - Genoeg plaats

Seksuele en emotionele ontwikkeling: bevorderen van de seksuele gezondheid

Docent(en): Welmoed Visser-Korevaar

01 november 2021 - Genoeg plaats
22 november 2021 - Genoeg plaats

(ONLINE TRAINING) Groepsklimaat in (L)VB groepen

Docent(en): Aswintha Mandemaker

02 november 2021 - Genoeg plaats

(HYBRIDE STUDIEDAG) Inleiding in het model van de emotionele ontwikkeling

Docent(en): Floor Koreman

04 november 2021 - Genoeg plaats

(FYSIEKE TRAINING) Sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 1

Docent(en): Karen de Vriend

05 november 2021 - Genoeg plaats

Online training: Beoordelen van de wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking en omgaan met vervangende vertegenwoordiging

Docent(en): Daphne Konz

09 november 2021 - Genoeg plaats

Emotionele ontwikkeling en autisme bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Els Ronsse

11 november 2021 - Genoeg plaats

(HYBRIDE STUDIEDAG) Methodisch werken in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Jac de Bruijn, Hans van Wouwe, Matthijs Heijstek

12 november 2021 - Genoeg plaats

Seksuele en emotionele ontwikkeling; Bejegening en gespreksvaardigheden

Docent(en): Welmoed Visser-Korevaar

17 november 2021 - Genoeg plaats

(HYBRIDE STUDIEMIDDAG) LNEO ontmoet: Aanraken en emotionele ontwikkeling

18 november 2021 - Genoeg plaats

(FYSIEKE TRAINING) De MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl

Docent(en): Floor Koreman

19 november 2021 - Genoeg plaats

(HYBRIDE STUDIEDAG): Intercultureel werken in de zorg

Docent(en): Hilde Zevenbergen

29 november 2021 - Genoeg plaats

Schaal voor Emotionele Ontwikkeling: theorie en praktische toepassing – inleiding

Docent(en): Hilde Zevenbergen, Gert- Jan de Haas, Jacqueline Kole

02 december 2021 - Genoeg plaats

(FYSIEKE TRAINING) Sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 2

Docent(en): Karen de Vriend

09 december 2021 - Genoeg plaats

(ONLINE TRAINING) Spannings- en stressregulatie bij mensen met autisme

Docent(en): Anneke Groot, Janneke (ervaringsdeskundige)

16 december 2021 - Genoeg plaats

(HYBRIDE STUDIEDAG) De methode de draad in het speciaal onderwijs

Docent(en): Gerrit Vignero, Nynke Jongsma

18 januari 2022 - Genoeg plaats
01 februari 2022 - Genoeg plaats

(ONLINE CURSUS) Verstaan van ondersteuningsbehoeften: een cursus over de Supports Intensity Scale (SIS)

Docent(en): Wil Buntinx

31 januari 2022 - Genoeg plaats

De uitdaging van een disharmonisch SEO-profiel

Docent(en): Hilde Zevenbergen

11 februari 2022 - Genoeg plaats

Somatische oorzaken van gedragsverandering bij mensen met een verstandelijke beperking: een breed perspectief

Docent(en): Anna Boom, Daphne Konz

10 maart 2022 - Genoeg plaats

Puberteit bij jongeren met ernstige meervoudige beperkingen

Docent(en): Harriët Schoenmakers

11 maart 2022 - Genoeg plaats

Syndromen, gedrag en verstandelijke beperking

Docent(en): Anna Boom, Daphne Konz

22 maart 2022 - Genoeg plaats

Emotionele ontwikkeling bij mensen met autisme

Docent(en): Els Ronsse

08 april 2022 - Genoeg plaats

Epilepsie en gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anna Boom, Daphne Konz

20 mei 2022 - Genoeg plaats

Mentaliseren als ‘veilige basis’ voor emotionele verbinding

Docent(en): Erik De Belie

BeReSpel: het stimuleren van emotionele ontwikkeling, zelfbewustwording en hechting

Docent(en): Diana Kersten

Ervaringsordening bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Docent(en): Bianca Vugts

Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-R²

Docent(en): Hilde Zevenbergen

In company training emotionele ontwikkeling

Docent(en): Bianca Vugts

Oplossingsgericht taalgebruik

Docent(en): Chris Van Dam

Opname van online workshop Autisme en attitude

Docent(en): Anneke Groot

Spelbegeleiding aan kinderen met een lichte verstandelijke beperking

Docent(en): Marlies Greve

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief