Onze trainingen

  • Filter op:

Corona maatregelen
De maatregelen van de Nederlandse overheid om het corona virus in te dammen hebben gevolgen voor onze trainingen. Het is onduidelijk hoe lang de maatregelen zullen duren. FORTIOR zal als scholingsaanbieder in 2020 per geplande scholing bekijken hoe de training het beste kan worden aangeboden: Als online variant of als fysieke bijeenkomst met 1,5 meter afstand. Voor al onze klanten zullen we ons persoonlijk inzetten voor een passende oplossing! Lees hier meer!

Gereedschap voor het maken van contact

Docent(en): Anneke Groot

Gehechtheid en Stressregulatie

Docent(en): Paula Sterkenburg

Betekenisverlening en Communicatie

Growing Minds Autisme Programma

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking

Integratieve diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Docent(en): Anton Došen

Bouwstenen voor een vertrouwensrelatie

Docent(en): Paula Sterkenburg

Contactgericht Ondersteunen

Docent(en): Anneke Groot

Workshop Meer gewenst gedrag, minder ongewenst gedrag

Docent(en): Anneke Groot

Gentle Teaching

Gentle Management

Oplossingsgericht Werken met mensen met een verstandelijke beperking

Contactgericht Spelen en Leren

Docent(en): Anneke Groot

Floorplay voor begeleiders

Workshop Gentle Teaching

Workshop afstemmen op autisme

Docent(en): Anneke Groot

Workshop beweging van de ziel

Docent(en): Jeroen Saris

Workshop autisme en prikkelverwerking

Docent(en): Anneke Groot

Tweedaagse Cursus: Aansluiten bij de Emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking

Workshop FloorPlay praktisch toepassen

Theoriedag Emotieregulatie bij kinderen met autisme

Studiedag “Kijk eens ROND, de rol van de relatie bij ondersteunde communicatie”

Affectief Bewuste Benadering

Docent(en): Brian Twint

Contact via lichaamstaal stap 1

Docent(en): Jacqueline Heeren, Jeroen Saris

Contact via lichaamstaal stap 2

Docent(en): Jacqueline Heeren, Jeroen Saris

Begeleiden met inzicht

Docent(en): Brian Twint

Werken met Ontwikkelingsleeftijden

Docent(en): Bianca Vugts

Omgaan met agressie en escalaties

Met aandacht aanwezig zijn

Workshop SEO-R Kleurenprofiel

Systeemgericht werken in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking

Masterclass slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Veilige en onveilige gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Mentaliseren Bevorderende Begeleiding

De ondersteuning van begeleiders in relatie tot de emotionele ontwikkeling van hun cliënten

Docent(en): Filip Morisse, Leen de Neve

In elkaars ritme

Grenzen stellen en contact houden

Docent(en): Anneke Groot, Jeroen Saris

Schaal voor emotionele ontwikkeling en het perspectief van de cliënt

Slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anneke Maas

FloorPlay in theorie en praktijk

Cursus integratieve diagnostiek

Docent(en): Anton Došen

Agressief en zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking of autisme

Docent(en): Anton Došen

Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron stap 2

Docent(en): Gerrit Vignero

emotionele ontwikkeling in relatie tot andere ontwikkelingsdomeinen

Docent(en): Bianca Vugts

Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron

Docent(en): Gerrit Vignero

Ondersteuning van emotieregulatie bij personen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Niki Laurijsen, Mirjam Hermse

Angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

Depressie bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

Psychotische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme

Docent(en): Anton Došen

Emotionele ontwikkeling in verbinding; de ondersteuning van teams

Docent(en): Filip Morisse, Mieke Blontrock, Erik De Belie, Chris Van Dam

Wat is normaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking?

Docent(en): Anton Došen

Afstemmen op een broze gehechtheid bij cliënten met een verstandelijke beperking

Docent(en): Erik De Belie

Psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking bezien vanuit het ontwikkelingsdynamisch model

Docent(en): Anton Došen

Het inschatten van emotionele ontwikkeling

Docent(en): Anton Došen, Hilde Zevenbergen, Niki Laurijsen

Integratieve diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking volgens het ontwikkelingsdynamisch model

Docent(en): Anton Došen

Emotionele ontwikkeling integreren in het speciaal onderwijs

Docent(en): Shanna Visser, Nynke Jongsma

Integratieve behandeling van mensen met een verstandelijke beperking volgens het ontwikkelingsdynamisch model

Docent(en): Anton Došen

Hechtingsstoornis als een complex trauma: een nieuwe kijk

Docent(en): Gerrit Vignero

Meer gewenst gedrag, minder ongewenst gedrag

Docent(en): Anneke Groot

Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

LNEO ontmoet: Nieuwe ontwikkelingen binnen verschillende zorgsectoren op het gebied van emotionele ontwikkeling

Werken met jezelf: een nieuwe dimensie om gezondheid te bevorderen

Docent(en): Bianca Vugts, Wilfried de Jong

Gebruik van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

Systeemgericht werken: samenwerken in de driehoek

Docent(en): Marijke Doevendans, Judith Coolen

Emotionele ontwikkeling en SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling)

Docent(en): Anton Došen

Van kwetsuur naar litteken: hulpverlening bij verstandelijke beperking en complex trauma

Docent(en): Nicole Vliegen, Erik De Belie

Persoonlijkheidsontwikkeling en psychische gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anton Došen

Sociale adaptatie bij kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking

Docent(en): Albert Ponsioen

Ondersteuning van ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking

Docent(en): Harmke Bodewitz

Hartcoherentie bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Bianca Vugts

coachen naar verandering

Docent(en): Chris Van Dam

Tools voor de oplossingsgerichte coach

Docent(en): Chris Van Dam

Gestructureerd Leren: ondersteuning bij het leren voor kinderen die moeite hebben om tot gericht leren te komen

Docent(en): Anneke Groot, Ruben Chatlein

Mindfulness bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Marieke Leeflang, Dieuwke Kluvers

De Groeps-SEO en de coaching van teams

Docent(en): Niki Laurijsen, Mirjam Hermse

Via emoties ontwikkeling stimuleren; een interactieve benadering via FloorPlay

Docent(en): Lizette Rosenboom

BeReSpel: veilige hechting door beweging en lichaamsbewustzijn

Docent(en): Diana Kersten

LNEO ontmoet: Trauma en emotionele ontwikkeling: Theorie & Praktijk

Docent(en): Anne Versluis, Carina van Kregten

Samenwerken met verwanten en cliënten een uitdaging? Driehoekskunde werkt!

Docent(en): Chiel Egberts

Hoe kan een team blijven leren en ontwikkelen? Casusleren als effectieve werkvorm!

Docent(en): Margo te Roller

Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met ernstige en zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB en ZEVMB): signalering en begeleiding

Docent(en): Annette van der Putten, Mia Nijland, Anja Pouwels, Gert-Jan de Haas, Helen Korving 2, Suzanne Jansen, Sylvia Huisman, Tanja Doodeman, Claudia de Nijs en Astrid van Lenten, Paula Sterkenburg

Integratieve diagnostiek en behandeling

Docent(en): Dinanda Zevalkink

Executieve functies bij mensen met een ontwikkelingsbeperking

Docent(en): Anneke Groot, Leonie (ervaringsdeskundige), Janneke (ervaringsdeskundige)

Online training Embodiment: het lichaam als ingang voor herstel van balans en regulatie

Docent(en): Claudia Theunisz

Online training: Spannings- en stressregulatie bij mensen met autisme

Docent(en): Anneke Groot, Janneke (ervaringsdeskundige)

Online training Seksuele en emotionele ontwikkeling; Bejegening en gespreksvaardigheden

Docent(en): Welmoed Visser-Korevaar

26 juni 2020 - Genoeg plaats

Online workshop Autisme en attitude

Docent(en): Anneke Groot

Webinar Verstaan van ondersteuningsbehoeften bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Wil Buntinx

Online studiedag sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 1

Docent(en): Karen de Vriend

Masterclass emotionele ontwikkeling en autisme bij een verstandelijke beperking

Docent(en): Els Ronsse

31 oktober 2020 - Vol

Hersenen en gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Gert- Jan de Haas

Online workshop: Motiverende Gespreksvoering bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Docent(en): Kelly Sonnenschein, Ellen Honings

Beeldvorming rond emotionele ontwikkeling (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Harmke Bodewitz

05 november 2020 - Bijna vol

Online workshop: De MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl

Docent(en): Harmke Bodewitz

07 november 2020 - Genoeg plaats

Online studiedag sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 2

Docent(en): Karen de Vriend

Ontwikkelingsgericht spelen voor kinderen met een verstandelijke beperking (Fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Marlies Greve, Clarie Dekker

13 november 2020 - Bijna vol

Online training: Emotionele ontwikkeling bij mensen met autisme

Docent(en): Els Ronsse

14 november 2020 - Vol
29 mei 2021 - Genoeg plaats

Mentaliseren als ‘veilige basis’ voor emotionele verbinding (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Erik De Belie

21 november 2020 - Bijna vol
30 januari 2021 - Bijna vol

Online training: Beoordelen van de wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking en omgaan met vervangende vertegenwoordiging

Docent(en): Daphne Konz

25 november 2020 - Genoeg plaats

Verstaan van ondersteuningsbehoeften: een online cursus over de Supports Intensity Scale (SIS)

Docent(en): Wil Buntinx

28 november 2020 - Vol
20 april 2021 - Genoeg plaats

Schaal voor Emotionele Ontwikkeling: theorie en praktische toepassing

Docent(en): Hilde Zevenbergen, Gert- Jan de Haas, Jacqueline Kole

03 december 2020 - Genoeg plaats
10 december 2020 - Genoeg plaats

Online training: Het inschatten van emotionele ontwikkeling – inleiding

Docent(en): Ester de Bruijn

05 december 2020 - Vol
15 juni 2021 - Genoeg plaats

Psychopathologie en geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit de bril van het ontwikkelingsdynamisch model

Docent(en): Filip Morisse, Leen de Neve

08 december 2020 - Genoeg plaats
22 december 2020 - Genoeg plaats

Online weerbaarheidstraining: Hoe voorkom je agressie op de werkvloer?

Docent(en): Lilian Braaksma

13 januari 2021 - Genoeg plaats

Onlinetraining: Groepsklimaat in (L)VB groepen

Docent(en): Aswintha Mandemaker

16 januari 2021 - Vol
26 januari 2021 - Genoeg plaats
12 juni 2021 - Genoeg plaats
28 september 2021 - Genoeg plaats

De SEO-R²: Afnemen, verslagleggen en adviseren (Fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Hilde Zevenbergen, Ester de Bruijn

19 januari 2021 - Genoeg plaats

Online workshop: De-escaleer in 4 stappen

Docent(en): Lilian Braaksma

Trauma sensitief werken in de praktijk

Docent(en): Marlies Greve, Clarie Dekker

22 januari 2021 - Genoeg plaats

Hybride studiedag over omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met ernstige en zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Docent(en): dr. Sylvia Huisman (dagvoorzitter), dr. Marc van Heerde & Elke de Quay, Helen Korving MSc & Anne de la Croix, Linda Schuiten, drs. Annemieke Kanninga, drs. Mirjam Wouda & Muriel Klaver, Prof. Dr. Annette van der Putten & Dr. Suzanne Jansen, prof. dr. Paula Sterkenburg & drs. Anja Pouwels

02 februari 2021 - Genoeg plaats
09 februari 2021 - Genoeg plaats

Onlinetraining: Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-R² – verdieping

Docent(en): Ester de Bruijn

06 februari 2021 - Genoeg plaats

Seksuele en emotionele ontwikkeling: bevorderen van de seksuele gezondheid

Docent(en): Welmoed Visser-Korevaar

10 februari 2021 - Genoeg plaats

Somatische oorzaken van gedragsverandering bij mensen met een verstandelijke beperking: een breed perspectief

Docent(en): Anna Boom, Daphne Konz

13 februari 2021 - Genoeg plaats

De uitdaging van een disharmonisch SEO-profiel

Docent(en): Hilde Zevenbergen

06 maart 2021 - Genoeg plaats

Seksuele en emotionele ontwikkeling; Bejegening en gespreksvaardigheden

Docent(en): Welmoed Visser-Korevaar

10 maart 2021 - Genoeg plaats

Stress en de ontwikkeling van executieve functies bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen (Fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Lex Wijnroks

12 maart 2021 - Genoeg plaats

online training groepsdynamiek in (L)VB groepen: groepsrollen herkennen, benutten en beïnvloeden

Docent(en): Aswintha Mandemaker

13 maart 2021 - Genoeg plaats
09 oktober 2021 - Genoeg plaats

Helpende beeldvorming: een veilige basis voor emotionele beschikbaarheid

Docent(en): Erik De Belie

19 maart 2021 - Genoeg plaats

Syndromen, gedrag en verstandelijke beperking

Docent(en): Anna Boom, Daphne Konz

24 maart 2021 - Genoeg plaats

Rouwprocessen bij ouders en brussen van een kind met een beperking

Docent(en): Gerd Claes

27 maart 2021 - Genoeg plaats

Sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 1 (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Karen de Vriend

30 maart 2021 - Genoeg plaats

Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Gerrit Vignero

15 april 2021 - Genoeg plaats

Haptonomie in de ondersteuning van mensen met EMB of ZEVMB

Docent(en): Yvonne Harbers-Govers

16 april 2021 - Genoeg plaats

Epilepsie en gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Anna Boom, Daphne Konz

17 april 2021 - Genoeg plaats

Puberteit bij jongeren met ernstige meervoudige beperkingen

Docent(en): Harriët Schoenmakers

23 april 2021 - Genoeg plaats

Kwaliteit van Bestaan als richtsnoer voor Kwaliteit van Zorg

Docent(en): Wil Buntinx, Gonda Paulen, Inge Smits, Peter Caelen, Ellen Gelissen, Wies Janssen

24 april 2021 - Genoeg plaats

Sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 2 (Fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Karen de Vriend

18 mei 2021 - Genoeg plaats

Hoe sluit je aan bij de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking?

Docent(en): Filip Morisse, Leen de Neve

20 mei 2021 - Bijna vol

Hoe maak je duidelijk wat een verstandelijke beperking betekent in het dagelijks leven van cliënten en hun naasten? (Fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Anna Boom

Diagnostiek van gehechtheid: cursus over de afname en scoring van de Attachment Story Completion Task (ASCT)

Docent(en): Dr. Jolien Zevalkink, Dinanda Zevalkink

22 mei 2021 - Genoeg plaats
11 juni 2021 - Genoeg plaats

Interactiegericht coachen met begeleiders: een 2-daagse postmaster train-de-trainer cursus voor gedragsdeskundigen (basis)

Docent(en): Arno Willems

28 mei 2021 - Genoeg plaats

De methode de draad in het speciaal onderwijs

Docent(en): Gerrit Vignero, Shanna Visser, Nynke Jongsma

19 juni 2021 - Genoeg plaats

Online studiemiddag Sensorische Informatie in het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke beperking

Docent(en): Karen de Vriend

24 september 2021 - Genoeg plaats

Tweedaagse cursus: Het praktisch toepassen van de draad (met fysieke bijeenkomsten)

Docent(en): Gerrit Vignero

10 november 2021 - Genoeg plaats

Emotionele ontwikkeling en autisme bij mensen met een verstandelijke beperking (fysieke bijeenkomst)

Docent(en): Els Ronsse

BeReSpel: het stimuleren van emotionele ontwikkeling, zelfbewustwording en hechting

Docent(en): Diana Kersten

Ervaringsordening bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Docent(en): Bianca Vugts

Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-R²

Docent(en): Hilde Zevenbergen

In company training emotionele ontwikkeling

Docent(en): Bianca Vugts

Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken

Docent(en): Chris Van Dam

Oplossingsgericht taalgebruik

Docent(en): Chris Van Dam

Spelbegeleiding aan kinderen met een lichte verstandelijke beperking

Docent(en): Marlies Greve

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief