Terug naar het overzicht

Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking


Auteur(s): Anton Došen
Prijs: €  92,50

Psychische stoornissen en probleemgedrag komen bij mensen met een verstandelijke beperking veel vaker voor dan bij mensen zonder beperking, en vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van hun bestaan. Er is veel kennis beschikbaar rondom dit thema, maar toepassing van deze kennis in de praktijk is vaak een hele uitdaging, ook gezien de complexiteit van het onderwerp.

Professor Došen vertaalt op basis van uitvoerig literatuuronderzoek en ruime klinisch-psychiatrische praktijkervaringen de verschillende theoretische en wetenschappelijke inzichten naar praktisch handelen in de hulpverlening.

In de 5e herziene druk zijn hoofdstukken geheel of gedeeltelijk herschreven, worden nieuwe onderwerpen besproken en is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over stoornissen van de ontwikkeling van `Self (hechtingsstoornis, mentalisatiestoornis en Theory of Mind stoornis; hoofdstuk 16).

De psychiatrische diagnoses worden uiteraard benoemd conform de nieuwe terminologie van de DSM-V en definities en begrippen zijn aangepast aan de nieuwste opvattingen. Vanzelfsprekend is er volop aandacht voor de noodzaak van paradigmaverandering in de zorg: de overgang van de bestrijding van psychische stoornissen naar bevordering van psychische gezondheid en preventie.

 

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen