Terug naar het overzicht

In company (team)scholing groepsklimaat en groepsdynamiek in (L)VB groepen

datum in overleg
Fysiek

TYPE: Dit is een in company training.
DOCENT
: Aswintha Mandemaker
TIJDSDUUR: Datum en tijden in overleg.
INHOUD: Methodisch en proactief werken aan een positief groepsklimaat in (L)VB groepen.
DOELGROEP: Professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking in de gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs of een andere setting.
ACCREDITATIE: In overleg kan accreditatie worden aangevraagd.
INVESTERING: Prijs op aanvraag.

Offerte aanvraag

Het belang van een positief groepsklimaat

Mensen met een (lichte) verstandelijke beperking leven vaak in een groep of hebben dagbesteding in een groep. Het groepsklimaat is voor mensen met (L)VB dus een factor van belang. Een positief groepsklimaat bevordert het welzijn en zorgt voor meer ontwikkelkansen bij de individuele groepsleden.

Wat maakt een (L)VB groep tot een positieve woon- of dagbestedingsgroep? Waardoor is de dynamiek in de ene groep positief en in de andere groep negatief? Welke factoren hebben daar invloed op? Wat is de impact van het groepsklimaat op het welzijn en de ontwikkelkansen van cliënten? Op welke manieren kun je als gedragsdeskundige of begeleidersteam invloed uitoefenen om het groepsklimaat te optimaliseren?

In de teamscholing over groepsklimaat en groepsdynamiek in (L)VB groepen kunnen deze vragen aan bod komen.

 

Methodisch en proactief werken aan groepsklimaat

Professionals in de gehandicaptenzorg kunnen meer doen dan zij vaak denken om het groepsklimaat en de groepsdynamiek positief te beïnvloeden. Er zijn diverse interventies die ingezet kunnen worden. Wij-taal gebruiken, ondertitelen, meubels anders neerzetten, je ogen gebruiken om invloed van groepsleden te vergroten of beperken, enzovoorts. De meeste groepsinterventies zijn eenvoudig en kosten geen of weinig tijd.

Het is mogelijk om interventies reactief in te zetten. Het is echter aan te raden om proactief en bewust aan het groepsklimaat te werken. Want als de basis van een groep goed is dan is het makkelijker om verder te bouwen aan een gunstig groepsklimaat en is minder bijsturing nodig. Bovendien geeft dit de begeleiders en individuele groepsleden meer rust.

Daarnaast is het belangrijk om methodisch aan het groepsklimaat te werken.

Maatwerk

Een teamscholing over groepsdynamiek en groepsklimaat is geschikt voor professionals in de gehandicaptenzorg of een setting die hier overeenkomsten mee heeft, zoals het speciaal onderwijs. De training kan volledig worden aangepast aan de wensen en behoeften van het team. Voordat de training plaatsvindt zal er eerst overleg zijn met de docent om de inhoud van de training af te stemmen.

Ter inspiratie, deze varianten zijn mogelijk:

  1. Korte lezing of workshop
  2. Een interactieve training van één dag
  3. Meerdaagse interactieve training

 

Online of fysiek

Bij voorkeur vindt de training fysiek plaats. Dit geeft meer mogelijkheden voor interactie en oefening. Het is mogelijk een korte training of een deel van de training online te laten plaatsvinden.

 

Op locatie

De training vindt plaats op een locatie van de organisatie die de training heeft aangevraagd. De (technische) faciliteiten en catering dienen door de opdrachtgever te worden verzorgd.

FORTIOR kan indien gewenst zorgen voor een stukje organisatie, zoals het maken van mappen, versturen van mails met literatuur/opdrachten en het aanvragen van accreditatie.

 

Groepsgrootte

De grootte van de groep deelnemers is in overleg vast te stellen, afhankelijk van de vorm die gekozen wordt. De docent heeft ervaring met zowel grote als kleine groepen.

Inhoud

De inhoud van de in company teamscholing wordt afgestemd op jouw wensen en behoeften.

Studiebelasting en voorbereiding

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen, de voorbereiding en eventuele (tussentijdse) opdrachten. De studiebelasting van jouw in company teamscholing is in overleg vast te stellen.

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking in een woongroep, dagbestedingsgroep, klas of een ander soort groep.

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die met jongeren en volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking werken in onder andere de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, speciaal onderwijs, de (jeugd) GGZ, de forensische zorg of een andere setting.

 

Accreditatie

Accreditatie kan in overleg worden aangevraagd.

Accreditatie bij NIP K&J / NVO OG kan niet worden aangevraagd.

Aswintha Mandemaker

Aswintha Mandemaker heeft een sociaalpedagogische achtergrond en is (team)coach, trainer en auteur van het onlangs verschenen boek ‘Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg’. Aswintha werkt ruim 20 jaar binnen de gehandicaptenzorg. Ze werkte 11 jaar als groepsbegeleider, persoonlijk begeleider en ambulant (gezins-)begeleider; op dagbesteding, woongroepen en in gezinnen. Sinds 2009 coacht en traint ze medewerkers binnen Profila Zorg, om hen vakinhoudelijk en persoonlijk toe te rusten voor hun werk. Ook houdt zij zich bezig met het ontwikkelen en beschrijven van praktisch toepasbare zorgethiek en methodiek. Daarnaast coacht en traint ze individuen en teams op kleine schaal als ZZP-er.
Bekijk de docent

Literatuur

Mandemaker, A. (2019) Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Methodisch werken aan een positief groepsklimaat. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Bekijk dit boek hier

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen