Blog

probleemgedrag

De draad als ondersteuningsmethodiek bij probleemgedrag

20 maart 2020
  Als cliënten met een verstandelijke beperking (ernstig) probleemgedrag laten zien, dan kan het voorkomen, dat professionals in een tunnelmodel belanden. Professionals merken enkel nog op wat fout loopt. De impact van het probleemgedrag is zo groot dat de persoon achter het probleemgedrag niet meer wordt gezien. In die situatie bestaat het risico, dat er ...
Lees verder

Mentaliseren draagt bij aan herstel bij complex trauma

2 maart 2020
  Het ondersteunen van cliënten met een verstandelijke beperking en een hechtingstrauma (of wel complex trauma) vraagt vaak veel van begeleiders. Dit zet de emotionele verbinding met deze cliënten onder druk waardoor professionals minder goed kunnen afstemmen op zijn of haar (emotionele) behoeften. Als begeleiders in staat zijn om te mentaliseren dan ontstaat een veilige ...
Lees verder
Coachen van begeleiders

Coachen van begeleiders in uitdagende relaties

9 februari 2020
  Binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt het belang van de relatie tussen begeleiders en cliënten met een verstandelijke beperking erkend. Het is bekend, dat cliënten en hun verwanten een positieve relatie met begeleiders en andere professionals zeer op prijs stellen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat begeleiders zich warm, invoelend ...
Lees verder

Sensorische informatieverwerking in vijf vragen

3 februari 2020
  Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben problemen met hun sensorische informatie verwerking (SI) of wel prikkelverwerking. Dit heeft consequenties voor hun welzijn en gedrag. Voor professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het nuttig om basiskennis te hebben over SI. In deze blog geeft FORTIOR je daarom een korte ...
Lees verder

Een instrument om het totale spectrum aan ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen

20 januari 2020
  Vaak gaan cliëntbesprekingen over één aspect van de ondersteuning, bijvoorbeeld “Hoe kunnen we omgaan met probleemgedrag?”. Het totaalbeeld van de cliënt wordt dan mogelijk uit het oog verloren waardoor de kwaliteit van bestaan in het geding komt. Met de Supports Intensity Scale (SIS) kun je het totale spectrum aan ondersteuningsbehoeften in kaart brengen bij ...
Lees verder

Waar kun je op letten als je cliënten ondersteunt bij hun seksuele zelfregulatie?

6 januari 2020
  Regulatie speelt een belangrijke rol bij seksueel functioneren van mensen, in het bijzonder bij de seksuele beleving en seksueel gedrag. Als iemand problemen heeft met zelfregulatie in het algemeen dan is het ook waarschijnlijk dat deze persoon moeite heeft met seksuele zelfregulatie. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking is zelfregulatie (en dus ook ...
Lees verder

Vier methoden om cliënten met een verstandelijke beperking te ondersteunen in hun zelfregulatie

16 december 2019
  Zelfregulatie is een breed begrip waarvan verschillende definities bestaan. Daarnaast bestaan er verschillende vormen van zelfregulatie. In de wetenschappelijke literatuur worden de volgende drie vormen onderscheiden: emotieregulatie, gedragsregulatie en cognitieve regulatie. Ook andere vormen van regulatie komen voor, zoals spanningsregulatie, affectregulatie, regulatie van arousal of regulatie van seksualiteit. Zelfregulatie is belangrijk voor een goede ...
Lees verder

Hoe kun je mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij hun seksuele gezondheid

2 december 2019
  Aandacht voor seksuele gezondheid is belangrijk in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Wat is seksuele gezondheid nu eigenlijk? Hoe kun je cliënten hierbij ondersteunen? En wat is de relatie tussen emotionele ontwikkeling en seksuele gezondheid. In deze blog lees je daar meer over.   Seksualiteit Seksualiteit houdt meer in dan alleen ...
Lees verder

Waarom is zelfregulatie zo belangrijk?

21 november 2019
  Zelfregulatie is een belangrijk thema in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vandaar dat FORTIOR in 2018 een symposium organiseerde over dit thema. In 2020 komt er een nieuw symposium waarin vooral de praktische handreikingen centraal staan waarmee cliënten kunnen worden geholpen bij hun zelfregulatie.   Wat is zelfregulatie? Van het begrip ...
Lees verder

Hoe leg je een verstandelijke beperking op een effectieve manier uit?

6 november 2019
  Het komt nog regelmatig voor dat ouders en cliënten “onwetend” zijn over gevolgen van een (lichte) verstandelijke beperking. Als kennis over de verstandelijke beperking ontbreekt dan kunnen cliënten en ouders verkeerde conclusies trekken. Er ontstaat een onjuist beeld over zichzelf en anderen. Het is dus belangrijk om cliënten (indien mogelijk) en hun naasten uitleg ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief