Blog

Hoe begeleid je teams bij het effectief toepassen van het model voor emotionele ontwikkeling?

12 juni 2024
Het Model voor Emotionele Ontwikkeling van Anton Došen heeft zijn waarde in de praktijk bewezen. Het is echter geen eenvoudig model. Het is ook niet eenvoudig om teams en begeleiders er in mee te nemen zodat ze zich voldoende kunnen afstemmen op de emotionele basale behoeften van hun cliënten. In deze blog worden enkele ideeën ...
Lees verder

Twee manieren om pijn te signaleren bij cliënten met een ernstige verstandelijke beperking

24 mei 2024
Twee manieren om pijn te signaleren bij cliënten met EMB en ZEMVB:  Pijn komt vaak voor bij mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) of een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB). Ouders en professionals willen heel graag weten hoe ze hun kind of cliënt het beste kunnen helpen bij pijn. Een belangrijk aspect ...
Lees verder

Samenwerken in de verstandelijk gehandicaptenzorg vraagt om specifieke kennis en vaardigheden

7 mei 2024
Veel zorgorganisaties zeggen dat ze samenwerking en een vertrouwensrelatie tussen cliënten met een verstandelijke beperking, hun verwanten en professionals heel belangrijk vinden. Hierbij wordt de verlening van zorg en ondersteuning gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gebruik maken van ervaringskennis van cliënten zelf en hun naasten biedt kansen voor verbetering van zorg. Het bouwen aan ...
Lees verder

Het Emancipatorisch Methodisch Kader; naast vrijheid ook veiligheid bieden

21 april 2024
In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor emancipatie, zelfbeschikking en burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit betekent dat mensen met een verstandelijke beperking naast ondersteuning ook een volwaardige plaats in de maatschappij krijgen met verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Veel professionals in de zorg staan achter deze ontwikkeling en willen ...
Lees verder

Het verband tussen executieve functies en sociaal-emotionele ontwikkeling

6 april 2024
Er lijkt een verband te zijn tussen problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en tekorten in het executief functioneren. Dit geldt zowel voor kinderen met een normale begaafdheid als voor kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking. In deze blog lees je meer over dit verband en wat je kunt doen om de executieve functies van kinderen ...
Lees verder
Het verband tussen veiligheid en regulatie

Het verband tussen veiligheid en regulatie

23 maart 2024
  De Polyvagaaltheorie van Stephen W. Porges biedt een verklaring voor het feit dat een gevoel van veiligheid afhankelijk is van onze autonome toestand en dat veiligheidssignalen ons autonoom zenuwstelsel helpen kalmeren. Een kalme fysiologische toestand biedt mensen de gelegenheid om veilige en vertrouwde relaties aan te gaan. Dit geeft mensen weer meer mogelijkheden om ...
Lees verder

Hoe pas je het model en de methode de draad toe bij mensen met een ernstige (meervoudige) beperking?

10 maart 2024
  De draad is een model en een methodiek die je kan toepassen bij verschillende doelgroepen: van baby’s tot bejaarden, van ernstig verstandelijke beperking tot normaal begaafd, bij cliënten met en zonder ernstige gedragsproblemen. Toch is het zo dat elke doelgroep zijn vertaling behoeft van het model en de methode. Je gaat anders te werk ...
Lees verder

Wat is nodig voor de ondersteuning van transgender personen met LVB?

26 februari 2024
Seksuele en genderdiversiteit komt ook voor bij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Zo is een aanzienlijk deel van de patiënten die wordt aangemeld bij een genderpoli licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd. Voor professionals is het een hele opgave om deze cliënten goed te ondersteunen. Het ontbreekt ze vaak aan kennis, hulpmiddelen en vaardigheden. In ...
Lees verder

Hoe zinvol is het om te denken in (emotionele) ontwikkelingsfasen?

5 februari 2024
Het model voor Emotionele Ontwikkeling en de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) worden in Nederland en Vlaanderen veel gebruikt. Ook het denken in emotionele ontwikkelingsfasen is behoorlijk ingeburgerd. Wat zijn de voor en nadelen van het denken in fasen. In deze blog lees je daar meer over.   De ontwikkelingsdynamische benadering In de ontwikkelingsdynamische benadering ...
Lees verder

Hoe vertaal je de uitkomsten van de SEO-R² naar het model en methode van “De Draad”

20 januari 2024
De SEO-R² is een gewaardeerde en veel gebruikte schaal om te kijken naar de emotionele ontwikkeling van een cliënt met een verstandelijke beperking. Het model van “De Draad” is eveneens een gewaardeerd model dat regelmatig wordt toegepast in de verstandelijk gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs. Het is niet noodzakelijk om een SEO af te nemen om ...
Lees verder
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen