Blog

emotionele ontwikkeling en relatiegerichte methoden

Emotionele ontwikkeling en relatiegerichte methoden

25 maart 2014
Professor Anton Došen ontwikkelde het multidimentionele model voor emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling. Daarnaast ontwikkelde hij een model voor integratieve diagnostiek en behandeling bij probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. Anton Došen staat voor een holistische benadering waarbij de persoon en zijn omgeving als geheel worden bekeken. Hoe kunnen zorgprofessionals in hun ...
Lees verder
problemen in sensorische informatieverwerking

Alsof je van een andere planeet komt

28 februari 2014
Hoe voelt het om stoornissen te hebben in je Sensorische Informatieverwerking? Wat gebeurt er als je prikkels uit de buitenwereld anders verwerkt dan de meeste mensen om je heen? Dit is iets waar mensen zonder problemen in hun prikkelverwerking gewoonlijk niet bij stil staan. Toch is het goed om je eens te verplaatsen in mensen ...
Lees verder
ontwikkelingsbenadering anton Dosen

Een goede relatie is niet vanzelfsprekend

15 februari 2014
Een relatie kun je benaderen vanuit de professional of vanuit de cliënt. De zorgverlener kan in de veronderstelling zijn dat hij zijn best doet voor de cliënt en dat daarom de relatie wel goed zal zijn. Maar ervaart de cliënt dit ook zo? Als je met cliënten en hun ouders praat dan hoor je regelmatig ...
Lees verder
zelfverwondend gedrag

Gentle Taalgebruik

3 februari 2014
De manier waarop je over iemand praat, bepaalt mede hoe je met iemand omgaat Cliënten met een ontwikkelingsbeperking reageren zeer sterk op de manier waarop hun begeleiders aanwezig zijn. Als een begeleider een slechte dag heeft dan voelen cliënten dat meteen en dat heeft een negatieve invloed op hun gedrag. Soms is het onvermijdelijk dat ...
Lees verder
complimenten geven

De kracht van een goed compliment

19 januari 2014
Het ligt voor de hand om iemand feedback(of kritiek) te geven als er iets “verkeerd” gaat. Helaas wordt vaak vergeten om een compliment te geven als iemand iets goed doet. Dat is jammer want met complimenten kun je veel bereiken in de zorg voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Het geven van complimenten is ...
Lees verder
Contactgericht spelen en leren

Wat werkt bij Contactgericht Spelen en Leren?

6 januari 2014
Een overzicht van wetenschappelijk onderzoek tot nu toe De vraag of relatiegerichte methoden zoals Contactgericht Spelen en Leren (CSL) effectief zijn en het speciale kind of de volwassene vooruit helpen is eigenlijk niet meer zo belangrijk. Het wordt door onderzoek immers steeds meer duidelijk, dat die methoden werken en effectief zijn. Voor de Son-Rise methode, ...
Lees verder
Gentle teaching

Gentle Teaching; Hoe betrokken kun je zijn bij je cliënten?

17 december 2013
De balans vinden tussen (emotionele) betrokkenheid en professionele distantie wordt in Nederland gezien als een belangrijke competentie van de zorgprofessional. Onder professionaliteit wordt verstaan dat je als hulpverlener niet teveel emotioneel betrokken raakt bij je cliënt. Dit zou niet goed zijn voor de zorgverlener zelf maar ook niet voor de cliënt. Pouwel van de Siepkamp ...
Lees verder
Oplossingsgericht werken

Focus op de oplossing in plaats van het probleem

3 december 2013
In de Nederlandse cultuur is het gebruikelijk om probleemgericht te werken, zowel in het bedrijfsleven als in de zorg. Als een situatie vastloopt, wordt het probleem uitgebreid geanalyseerd en vraagt men zich af: Wat ging er verkeerd? Wat waren de problemen en oorzaken? Een minder gangbare benadering is oplossingsgericht. Deze benadering heeft een positieve insteek. ...
Lees verder
Emoties en emotieregulatie bij kinderen met autisme

De invloed van sensorische informatieverwerking op gedrag

11 november 2013
  Er zijn vele manieren om het gedrag van mensen te verklaren. Zo kun je kijken naar de cognitieve of emotionele ontwikkeling van een persoon. Maar je kunt ook kijken naar de sensorische informatieverwerking van iemand. Dit is de manier waarop mensen de prikkels uit hun omgeving verwerken. Sensorische reacties werken samen cognitieve en emotionele ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling en relatiegerichte methoden

Anton Došen over integratieve diagnostiek en behandeling

26 oktober 2013
Volgens Anton Došen is het voor professionals van groot belang dat zij kennis hebben van verschillende ontwikkelingsaspecten. Hierdoor zijn ze beter in staat om de basale behoeften van de persoon (met een beperking) te herkennen en kunnen ze hierop adequaat inspelen. Door een goede kennis van ontwikkelingsaspecten kunnen professionals mensen met een beperking beter stimuleren ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief