Blog

Contactgericht ondersteunen

Reflecteren op je eigen houding kan heel bevrijdend zijn

20 september 2012
Volgens de methodiek Contactgericht Ondersteunen is een goede relatie met de cliënt cruciaal voor zijn of haar ontwikkeling. Soms is het leggen van contact moeizaam door de beperkingen bij de cliënt of bij jezelf. Goed contact wordt bijvoorbeeld belemmerd als je je geërgerd voelt door het gedrag van de cliënt. De methode Contactgericht Ondersteunen geeft ...
Lees verder
Floortime

Doet Floortime wat we verwachten?

20 augustus 2012
Door Ad van den Broek Floortime claimt dat ze bij kinderen met contact- en interactieproblemen de mentale ontwikkeling bevordert zowel op intellectueel als emotioneel gebied. Is deze claim ooit onderzocht? Ja, dit gebeurde door Greenspan (de grondlegger van Floortime) en anderen die met de methode werkten. In 1997 deed Greenspan samen met Serena Wieder een ...
Lees verder
sociale relaties bij stress

Succesvolle afsluiting Masterclass Integratieve Diagnostiek en Behandeling 2012

20 juni 2012
Een verslag door prof. dr. Anton Došen In afgelopen maanden organiseerde FORTIOR een Masterclass onder leiding van Prof. dr. Anton Došen over integratieve diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. In dit artikel geeft Anton Došen een korte samenvatting van de resultaten die geboekt zijn door de deelnemers ...
Lees verder
hersenontwikkeling

Spiegelneuronen helpen bij sociaal begrip en het aangaan van relaties

11 mei 2012
Spiegelneuronen helpen je om andere mensen te begrijpen. Dit is onmisbaar in het sociale verkeer. Spiegelneuronen zijn speciale zenuwcellen die nog niet zolang geleden per toeval werden ontdekt. Hoe werken spiegelneuronen? Hoe zit het met de spiegelneuronen in de hersenen van mensen met autisme?   De ontdekking van spiegelneuronen De technieken om het menselijk brein ...
Lees verder
Het verschil tussen spiegelen en meebewogen-zijn

Hoe kan het anders? Lichaamstaal!

1 mei 2012
Een interview met Marijke Rutten-Saris FORTIOR organiseert regelmatig de studiedag “Ontmoeting via Lichaamstaal”. In dit kader interviewden wij Marijke Rutten-Saris, de grondlegger van de methodiek Emerging Body Language. Marijke heeft zich gespecialiseerd in pré-verbale communicatie, dat wil zeggen in communicatie via lichaamstaal. Een manier van communiceren waarin de motoriek en het bewegen een belangrijke rol ...
Lees verder
sensorische informatieverwerking bij mensen met autisme

Sensorische Informatieverwerking

24 april 2012
Problemen in de sensorische informatieverwerking kunnen grote gevolgen hebben Sensorische Informatieverwerking is het proces waarbij de prikkels binnenkomen via de zintuigen en worden verwerkt in de hersen. Bij de meeste mensen verloopt dit proces automatisch. Problemen in de sensorische informatieverwerking komen relatief meer voor bij mensen met autisme. In dit artikel vertelt Miriam Hufen over ...
Lees verder
Autisme en attitude

Kies je eigen houding en word doelgerichter

17 april 2012
In relaties bestaat wisselwerking. De houding van de één, heeft invloed op het gedag van de ander. Dit speelt ook in de begeleiding en ondersteuning van cliënten met autisme of een verstandelijke beperking. Het gedrag van de cliënt kan een reactie of gevoel bij de hulpverlener teweeg brengen. Dit hoeft in principe geen probleem te ...
Lees verder
Kleurloos reageren

Kleurloos reageren is effectiever dan straffen of negeren

10 april 2012
Als een kind iets doet dat ongewenst is, omdat zijn gedrag zijn ontwikkeling belemmert of omdat dat hinderlijk is voor anderen en jezelf, dan is het de vraag hoe je daar als ouder of professional het beste op kunt reageren. Straffen of negeren zijn standaardreacties op ongewenst gedrag, maar zijn dat wel altijd de meest ...
Lees verder
emerging body language

Contact zonder woorden

6 april 2012
Emerging Body Language (EBL) is een effectieve methode waarmee je – in een therapiesessies of begeleiding – contact kunt maken met mensen waarbij dit niet als vanzelf ontstaat. Met behulp van EBL maak je contact op het niveau van lichaamstaal. Beatrix Verhofstad is beeldend therapeute. In dit artikel geeft zij een voorbeeld van hoe zij ...
Lees verder
brandon

Het overvragen van het emotioneel vermogen

16 maart 2012
Binnen de zorg is het begrip “overvragen van cliënten” ruimschoots bekend. Overvragen kan op verschillende gebieden plaatsvinden, waaronder op het emotionele vlak. De gevolgen van overvragen zijn voor de cliënt ingrijpend en kunnen zelfs leiden tot psychiatrische aandoeningen. In deze post leest u meer over deze gevolgen. Ook leest u over het multidimensionaal model van ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief