Blog

ondersteunende communicatie

Het gaat niet om het instrument maar om het contact

2 januari 2015
Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben moeite met gesproken taal. Je zet mensen met een verstandelijke beperking in hun kracht als ze beter begrijpen wat er met hen wordt gecommuniceerd en als ze daarnaast beter duidelijk kunnen maken wat ze zelf willen. Dit kan onder andere met ondersteunende communicatiemiddelen. Volgens Karen Poot is het niet ...
Lees verder
sensorische informatieverwerking en relaties

Sensorische Informatieverwerking en relaties

8 december 2014
In het dagelijks leven krijgen mensen veel zintuiglijke informatie te verwerken. Deze informatie komt via onze zintuigen samen in het zenuwstelsel en wordt zo verwerkt dat iemand adequaat kan reageren op zijn omgeving. Dit proces heet Sensorische Informatieverwerking (SI). Ieder mens heeft zijn eigen sensorische patroon dat van invloed is op de manier waarop hij ...
Lees verder
zelfverwondend gedrag

Het behandelen van de omgeving is vaak effectiever dan het behandelen van de persoon

10 november 2014
In een kleinschalige woonzorgcentrum in het midden van het land woont Janna een vrouw van 45 met een matige verstandelijke beperking. Daarnaast is ze slechthorend. Janna is een heerlijke vrouw en haar begeleiders zijn dol op haar. Regelmatig had ze echter heftige woede-uitbarstingen. Binnen de woonvoorziening werd dit een steeds groter probleem. Er begon twijfel ...
Lees verder
Affectief Bewuste Benadering

Emoties heb je. Hoe bewust ga je daarmee om?

9 november 2014
De Affectief Bewuste Benadering (ABB) is een methode waarbij de begeleider naast de cliënt gaat staan. Eerst wordt gebouwd aan een vertrouwensrelatie. Pas als deze is ontstaan, kan gewerkt worden aan doelen. ABB is gebaseerd op gelijkwaardigheid en het stimuleren van eigen regie bij de cliënt. Voor een adequate begeleiding is het belangrijk dat begeleiders ...
Lees verder
Emoties en emotieregulatie bij kinderen met autisme

Emoties en emotieregulatie bij kinderen met autisme

27 oktober 2014
Emotieregulatie verwijst naar interne processen die invloed hebben op hoe en wanneer mensen emoties ervaren en hoe deze emoties worden geuit. Lucinda Pouw deed promotieonderzoek naar de invloed van verschillende aspecten van emotieregulatie op het sociaal functioneren en het ontstaan van psychopathologie bij kinderen met een autisme spectrum stoornis. In deze blog lees je enkele ...
Lees verder
werken met ontwikkelingsleeftijden

De voor en nadelen van werken met ontwikkelingsleeftijden

13 oktober 2014
De meeste moderne zorginstellingen stellen de individuele cliënt centraal. Omdat iedere cliënt unieke behoeften heeft, vraagt dit om een ondersteuningsaanbod op maat. In Nederland is het gebruikelijk om het niveau van de cliënt (waaruit zijn behoeften voortkomen) uit te drukken in ontwikkelingsleeftijden. Een groot aantal professionals zeggen dat het werken met ontwikkelingsleeftijden goede handvatten geeft ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling verstandelijke beperking

Het erkennen van emotionele behoeften bij de cliënt werkt

24 september 2014
Jan Gielen begon in 1979 als psycholoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij maakte aan den lijve mee hoe de zorg in de afgelopen 35 jaar veranderde. Hij zag hoe de aandacht voor emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking ontstond en hoe bruikbaar de theorie van Anton Došen is ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking

Kijk ook eens door het gedrag heen

9 september 2014
Bij zorginstelling Ons Tweede Thuis is de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor de (sociaal-) emotionele ontwikkeling van cliënten. Barbara Boots is werkzaam als persoonlijk begeleider op een woonvoorziening en als orthopedagoog bij het Adviespunt van Ons Tweede Thuis (centrum voor consultatie, diagnostiek, behandeling en deskundigheidsbevordering) In deze blog beschrijft ze de casus van Jochem, ...
Lees verder
problemen met executieve functies

Een probleem in de executieve functies betekent problemen met organiseren, plannen, aandacht en controle

29 augustus 2014
Executieve functies hebben een regelfunctie in de hersenen van de mens. Mensen met een ontwikkelingsbeperking, zoals een verstandelijke beperking of autisme, hebben vaak problemen met hun executieve functies waardoor ze hun lichaam niet goed kunnen besturen. Dit heeft grote gevolgen voor hun gedrag en dagelijks functioneren. Mensen met executieve moeilijkheden hebben behoefte aan een goede ...
Lees verder
Psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking

Zijn psychofarmaca voor mensen met een verstandelijke beperking de oplossing voor gedragsproblemen?

15 juli 2014
Mensen met een verstandelijke beperking gebruiken ongeveer drie tot vier keer vaker psychofarmaca dan mensen zonder beperking. Mensen die naast hun verstandelijke beperking autisme hebben, worden het meest met medicijnen behandeld. Alle soorten psychofarmaca worden voorgeschreven. Nu hebben mensen met een verstandelijke beperking ook een aanzienlijk grotere kans op psychiatrische stoornissen en probleemgedrag dan mensen ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief