Blog

werken met ontwikkelingsleeftijden

De voor en nadelen van werken met ontwikkelingsleeftijden

13 oktober 2014
De meeste moderne zorginstellingen stellen de individuele cliënt centraal. Omdat iedere cliënt unieke behoeften heeft, vraagt dit om een ondersteuningsaanbod op maat. In Nederland is het gebruikelijk om het niveau van de cliënt (waaruit zijn behoeften voortkomen) uit te drukken in ontwikkelingsleeftijden. Een groot aantal professionals zeggen dat het werken met ontwikkelingsleeftijden goede handvatten geeft ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling verstandelijke beperking

Het erkennen van emotionele behoeften bij de cliënt werkt

24 september 2014
Jan Gielen begon in 1979 als psycholoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij maakte aan den lijve mee hoe de zorg in de afgelopen 35 jaar veranderde. Hij zag hoe de aandacht voor emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking ontstond en hoe bruikbaar de theorie van Anton Došen is ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking

Kijk ook eens door het gedrag heen

9 september 2014
Bij zorginstelling Ons Tweede Thuis is de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor de (sociaal-) emotionele ontwikkeling van cliënten. Barbara Boots is werkzaam als persoonlijk begeleider op een woonvoorziening en als orthopedagoog bij het Adviespunt van Ons Tweede Thuis (centrum voor consultatie, diagnostiek, behandeling en deskundigheidsbevordering) In deze blog beschrijft ze de casus van Jochem, ...
Lees verder
problemen met executieve functies

Een probleem in de executieve functies betekent problemen met organiseren, plannen, aandacht en controle

29 augustus 2014
Executieve functies hebben een regelfunctie in de hersenen van de mens. Mensen met een ontwikkelingsbeperking, zoals een verstandelijke beperking of autisme, hebben vaak problemen met hun executieve functies waardoor ze hun lichaam niet goed kunnen besturen. Dit heeft grote gevolgen voor hun gedrag en dagelijks functioneren. Mensen met executieve moeilijkheden hebben behoefte aan een goede ...
Lees verder
Psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking

Zijn psychofarmaca voor mensen met een verstandelijke beperking de oplossing voor gedragsproblemen?

15 juli 2014
Mensen met een verstandelijke beperking gebruiken ongeveer drie tot vier keer vaker psychofarmaca dan mensen zonder beperking. Mensen die naast hun verstandelijke beperking autisme hebben, worden het meest met medicijnen behandeld. Alle soorten psychofarmaca worden voorgeschreven. Nu hebben mensen met een verstandelijke beperking ook een aanzienlijk grotere kans op psychiatrische stoornissen en probleemgedrag dan mensen ...
Lees verder
De draad tussen cliënt en begeleider

Aansluiten bij emotionele ontwikkeling

16 juni 2014
In de afgelopen decennia is de kennis over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking toegenomen. Dit is zeer waardevol, tegelijkertijd het is belangrijk dat deze kennis op een goede manier vertaald wordt naar concrete begeleidingsstijlen in de praktijk. Gerrit Vignero ontwikkelde de methode de Draad die begeleiders helpt om de verbinding te maken ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling verstandelijke beperking

Rust in jezelf vinden

26 mei 2014
De meeste zorgprofessionals hebben een drukbezette baan waarbij de aandacht moet worden verdeeld tussen meerdere werkzaamheden. Sommige hulpverleners voelen zich aan het eind van de dag dan ook helemaal leeggezogen. Dit kan enerzijds worden veroorzaakt door een onhandige planning of onderbezetting, anderzijds heeft de zorgprofessional hierop zelf ook invloed. Volgens Pouwel van de Siepkamp (docent ...
Lees verder
Oplossingsgericht werken

“Ja en” in plaats van “ja maar”

13 mei 2014
In maart en april 2014 zijn er twee cursussen bij FORTIOR geweest over oplossingsgericht werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Het belangrijkste kenmerk van deze methode is dat begeleiders mensen met een lichte verstandelijke beperking helpen om zelf oplossingen te vinden. Denken in oplossingen in plaats van in problemen schept een positief toekomstperspectief ...
Lees verder
slaapproblemen verstandelijke beperking

Slaapproblemen bij mensen met een genetisch syndroom

28 april 2014
Anneke Maas promoveerde op 27 februari 2014 op de prevalentie en diagnostiek van slaapstoornissen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. In het bijzonder ging haar aandacht uit naar slaapproblemen bij genetische syndromen. In deze blog lees je een korte samenvatting van het promotieonderzoek van Anneke.   Resultaten uit eerdere studies In het verleden ...
Lees verder
Contactgericht Spelen en Leren

FloorPlay; Leren door speelse interactie

7 april 2014
Het grondprincipe van FloorPlay is dat elk kind de gelegenheid moet krijgen om zijn capaciteiten te ontwikkelen. Sommige kinderen hebben hierbij meer ondersteuning nodig dan anderen. Als een kind zich op de juiste manier harmonieus ontwikkelt , kan het de hele dag door leren van ervaringen. Speciale kinderen daarentegen ervaren daarin allerlei belemmeringen. Ze leren ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief