Blog

emotionele ontwikkeling

Wat verwachten cliënten van de relatie met hun hulpverleners?

12 augustus 2013
Het is al vele jaren bekend dat de relatie tussen therapeut en cliënt bepalend is voor het succes van een behandeling. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat de kwaliteit van de relatie ook grote invloed heeft op het succes van de hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Er is nog weinig onderzoek gedaan ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking

Resultaten masterclass integratieve diagnostiek en behandeling 2013

26 juni 2013
Een verslag door prof. dr. Anton Došen In het voorjaar 2013 organiseerde FORTIOR een Masterclass over integratieve diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking onder leiding van Prof. dr. Anton Došen. In dit artikel geeft hij een korte samenvatting van de resultaten die zijn geboekt door de deelnemers ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling en plezier

Plezier is niet alleen leuk maar ook functioneel

17 juni 2013
In sommige instellingen bestaat de gewoonte om gedrag van cliënten te beheersen. Het is mogelijk dat er dan juist een negatieve spiraal ontstaat waarin problematisch gedrag vooral verslechtert in plaats van verbetert. Het is heel belangrijk om ook te zorgen voor “plezier” in de begeleiding van kinderen en volwassenen met ontwikkelingsproblemen. Want positieve emoties kunnen ...
Lees verder
problemen in sensorische informatieverwerking

Problematisch gedrag en emotionele ontwikkeling

13 mei 2013
Problematisch gedrag is een belangrijk onderwerp, omdat het relatief vaak voorkomt bij mensen met een verstandelijke beperking. Het is het voor professionals doorgaans een hele opgave goed met problematisch gedrag om te gaan. In deze blog lees je meer over het verband tussen dit gedrag en de emotionele ontwikkeling zoals die door Anton Došen is ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling verstandelijke beperking

Veilig contact vermindert schadelijk gedrag

22 april 2013
Er bestaan vele methodes voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Bij al deze methodieken wordt het belang van een goede relatie tussen cliënt en professional benadrukt. Toch bestaan er maar weinig methoden die handvatten geven voor het werken aan een relatie. Vooral als er sprake is van schadelijk gedrag (zoals agressie), vinden ...
Lees verder
Slaapproblemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Slaapstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking: oorzaken, gevolgen en oplossingen

8 april 2013
Slaapproblematiek komt veel voor in de geïndustrialiseerde wereld. Ongeveer 3% van de Nederlanders meldt zich jaarlijks één of meerdere keren bij de huisarts met slaapklachten. Dit percentage ligt vele malen hoger bij mensen met een verstandelijke beperking. De getallen die in verschillende onderzoeken worden genoemd variëren sterk. Professionals die werken met mensen met een verstandelijke ...
Lees verder
Inner Language of the soul

Gewaarzijn van sensaties en gevoel in je lichaam maakt je sterker

3 april 2013
Herken je het gevoel dat je even niet weet hoe je moet reageren als iemand je overvalt met een vervelende opmerking? Je fietst naar huis en je bedenkt ineens wat je had kunnen zeggen. Als je jezelf bewust bent van je innerlijke lichaamstaal, dan kun je sneller te reageren in dit soort situaties. Jeroen Saris ...
Lees verder
Meebewogen-zijn

Lichaamstaal en emotionele ontwikkeling

20 maart 2013
Baby’s kunnen nog niet communiceren met gesproken taal. Toch zullen veel mensen hebben ervaren dat ze contact hadden met een baby, via bijvoorbeeld bewegingen, geluiden en oogcontact. Zolang een kind niet kan praten is lichaamstaal de belangrijkste manier om te communiceren. Lichamelijke interactie speelt een belangrijke rol in het ontstaan van een veilige hechting tussen ...
Lees verder
veilige relatie verstandelijke beperking

Een veilige relatie stimuleert ontwikkeling

5 maart 2013
Mensen kunnen niet in hun eentje (op)groeien en zich ontwikkelen. Ieder mens heeft iemand nodig die op de juiste manier aandacht en steun geeft. Vooral bij jonge kinderen is het belangrijk dat de ouders (of verzorgers) sensitief reageren op de signalen die het kind afgeeft. Het aanvoelen van de stemming van het kind en hierop ...
Lees verder
Psychofarmaca verstandelijke beperking

Voorschrijven psychofarmaca aan mensen met een verstandelijke beperking vaak zonder goede indicatie

6 februari 2013
Aan mensen met een verstandelijke beperking worden relatief vaker psychofarmaca voorgeschreven dan aan mensen zonder beperkingen. Bij een groot gedeelte van deze mensen met een verstandelijke beperking is geen diagnose bekend van een psychiatrische stoornis. Medicatie wordt dan ingezet vanwege probleemgedrag. Het voorschrijven van psychofarmaca zonder een psychiatrische diagnose is controversieel.   Het voorschrijven van ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief