Blog

Contactgericht spelen en leren

Wat werkt bij Contactgericht Spelen en Leren?

6 januari 2014
Een overzicht van wetenschappelijk onderzoek tot nu toe De vraag of relatiegerichte methoden zoals Contactgericht Spelen en Leren (CSL) effectief zijn en het speciale kind of de volwassene vooruit helpen is eigenlijk niet meer zo belangrijk. Het wordt door onderzoek immers steeds meer duidelijk, dat die methoden werken en effectief zijn. Voor de Son-Rise methode, ...
Lees verder
Gentle teaching

Gentle Teaching; Hoe betrokken kun je zijn bij je cliënten?

17 december 2013
De balans vinden tussen (emotionele) betrokkenheid en professionele distantie wordt in Nederland gezien als een belangrijke competentie van de zorgprofessional. Onder professionaliteit wordt verstaan dat je als hulpverlener niet teveel emotioneel betrokken raakt bij je cliënt. Dit zou niet goed zijn voor de zorgverlener zelf maar ook niet voor de cliënt. Pouwel van de Siepkamp ...
Lees verder
Oplossingsgericht werken

Focus op de oplossing in plaats van het probleem

3 december 2013
In de Nederlandse cultuur is het gebruikelijk om probleemgericht te werken, zowel in het bedrijfsleven als in de zorg. Als een situatie vastloopt, wordt het probleem uitgebreid geanalyseerd en vraagt men zich af: Wat ging er verkeerd? Wat waren de problemen en oorzaken? Een minder gangbare benadering is oplossingsgericht. Deze benadering heeft een positieve insteek. ...
Lees verder
Emoties en emotieregulatie bij kinderen met autisme

De invloed van sensorische informatieverwerking op gedrag

11 november 2013
  Er zijn vele manieren om het gedrag van mensen te verklaren. Zo kun je kijken naar de cognitieve of emotionele ontwikkeling van een persoon. Maar je kunt ook kijken naar de sensorische informatieverwerking van iemand. Dit is de manier waarop mensen de prikkels uit hun omgeving verwerken. Sensorische reacties werken samen cognitieve en emotionele ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling en relatiegerichte methoden

Anton Došen over integratieve diagnostiek en behandeling

26 oktober 2013
Volgens Anton Došen is het voor professionals van groot belang dat zij kennis hebben van verschillende ontwikkelingsaspecten. Hierdoor zijn ze beter in staat om de basale behoeften van de persoon (met een beperking) te herkennen en kunnen ze hierop adequaat inspelen. Door een goede kennis van ontwikkelingsaspecten kunnen professionals mensen met een beperking beter stimuleren ...
Lees verder
Het verschil tussen spiegelen en meebewogen-zijn

Het verschil tussen Meebewogen-zijn en spiegelen

7 oktober 2013
Spiegelen is een begrip dat veel mensen wel zullen kennen. In de methode Emerging Body Language (EBL) bestaat het woord Meebewogen- zijn. De twee begrippen lijken op elkaar en hebben misschien ook wel overeenkomsten. In deze blog lees je over het verschil tussen spiegelen en Meebewogen- zijn. En waarom je met Meebewogen-zijn soms meer kunt ...
Lees verder
De draad tussen cliënt en begeleider

Op welke manier houd je de cliënt vast of laat je hem los?

9 september 2013
De Draad is een methode die begeleiders helpt om aan te sluiten bij de emotionele ontwikkeling van hun cliënt met een verstandelijke beperking. Het woord “draad” is een metafoor voor de verbinding tussen mensen. De methode geeft begeleiders een breder palet aan mogelijkheden die zij in kunnen zetten om te voorzien in de behoefte van ...
Lees verder
Floortime

Wetenschappelijk onderzoek naar de methode Floortime

2 september 2013
De Floortime methode voor kinderen met autisme (en andere ontwikkelingsproblemen) werd ontwikkeld door de Amerikanen Stanley Greenspan en Serena Wieder. Al enkele jaren werken een aantal Nederlandse instellingen en ouders met de methode. De ervaringen zijn positief. Maar kan ook objectief worden aangetoond dat de Floortime methode effectief is? GZ-psycholoog Ad van den Broek zet ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling

Wat verwachten cliënten van de relatie met hun hulpverleners?

12 augustus 2013
Het is al vele jaren bekend dat de relatie tussen therapeut en cliënt bepalend is voor het succes van een behandeling. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat de kwaliteit van de relatie ook grote invloed heeft op het succes van de hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Er is nog weinig onderzoek gedaan ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking

Resultaten masterclass integratieve diagnostiek en behandeling 2013

26 juni 2013
Een verslag door prof. dr. Anton Došen In het voorjaar 2013 organiseerde FORTIOR een Masterclass over integratieve diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking onder leiding van Prof. dr. Anton Došen. In dit artikel geeft hij een korte samenvatting van de resultaten die zijn geboekt door de deelnemers ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief