Terug naar het overzicht

Oplossingsgericht taalgebruik

datum in overleg
Fysiek

TYPE: Dit is een in company training.
DOCENT:
Chris Van Dam
TIJDSDUUR: Datum en tijden in overleg.
INHOUD: Ben je nieuwsgierig naar hoe je taal zo kunt hanteren dat je een grotere impact hebt? Hoe jouw woorden mensen vlugger tot hun doel leiden? Ben je je bewust van de mindset die je creëert door het taalgebruik dat je hanteert? Kom dan naar deze training!
ACCREDITATIE: Kan worden aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG, SKJ of Registerplein.
INVESTERING: Prijs op aanvraag.

Offerte aanvraag

Taal is een middel om iemand anders iets duidelijk te maken. Onder andere door taal kun je weergeven wat er in je omgaat. Helaas kunnen woorden ook anders worden begrepen dan hoe je ze hebt bedoeld. De ander kan zich dan gekwetst voelen door jouw woorden. Of je bereikt juist door je woordkeus niet het doel dat je voor ogen had. Reden genoeg om als hulpverlener of coach aandacht te geven aan de impact van je taalgebruik.

In het oplossingsgericht werken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tentatief taalgebruik. Dit is voorzichtig taalgebruik. Oplossingsgericht taalgebruik is daarnaast positief suggestief. Taal is vooral gericht op de krachtbronnen en de gewenste situatie van de coachee. Hierdoor ontstaat hoop.

De oplossingsgerichte benadering gaat verder dan het stellen van oplossingsgerichte vragen. Het is belangrijk dat jezelf een andere mindset aanneemt en dat je jezelf een andere visie op de “werkelijkheid” aanleert. Je kunt ervoor kiezen om je een oplossingsgericht taalgebruik eigen te maken. Om dit in de vingers krijgen is het noodzakelijk om te oefenen, oefenen en nog eens te oefenen.

Taalgebruik is dus steeds suggestief, waardoor het onmogelijk is om objectief of neutraal te communiceren. Ontdek tijdens de studiedag over oplossingsgericht taalgebruik hoe kleine woorden een groot verschil maken.

TestimonialDe workshop ‘een oplossingsgericht taalgebruik’ biedt heldere theoretische kaders en uitgebreide oefenmogelijkheden. Deze workshop is voor beginners een uitstekende kennismaking met het oplossingsgericht taalgebruik en tegelijkertijd voor ervaren deelnemers een interessante opfrissing. Chris staat dicht bij zijn deelnemers, geeft onmiddellijk feedback en daagt je uit tijdens de oefenmomenten.

Ysaline Desmet, verandercoördinator, vzw De Kade – Brugge (BE)

 

Oplossingsgericht werken in de gehandicaptenzorg

De oplossingsgerichte benadering is een respectvolle benadering voor zowel mensen met een verstandelijke beperking als voor het team dat met deze cliënten werkt.

Mensen met een beperking worden benaderd als mensen met mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheden. Rekening houden met de emotionele ontwikkeling past prima in de oplossingsgerichte benadering. Het model voor emotionele ontwikkeling van Anton Došen kan worden gebruikt om in te kunnen schatten waar de behoeften van de cliënt liggen. Vervolgens kunnen de ondersteuners de cliënt beter begeleiden naar de gewenste situatie.

Een oplossingsgerichte coach benadert het team met begeleiders respectvol en ziet hen als experts in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. De coach begeleidt het proces en helpt het team zelf te verwoorden wat de gewenste situatie is en hoe het team deze situatie kan bereiken.

 

Brugs model voor oplossingsgerichte coaching

Tijdens deze studiedag wordt het Brugs model voor oplossingsgerichte coaching als onderliggend model gebruikt. In Nederland wordt de methode “oplossingsgericht werken (OW)” al veel toegepast in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. OW werd in de Verenigde Staten ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Minder bekend is dat er ook een Europese variant is van deze benadering. In 1984 werd in Brugge het Korzybski Instituut opgericht. De leden van dit instituut waren vooral geïnteresseerd in wat werkt tijdens het therapeutisch proces. Enkele belangrijke uitgangspunten van het Brugse model zijn dat mensen zelfhelende capaciteiten hebben. En dat de mogelijkheid om zelf keuzes te maken belangrijk is om jezelf goed te voelen.

Inhoud van de training over oplossingsgericht taalgebruik

Chris Van Dam is een coach en trainer met zeer veel ervaring in verschillende sectoren, waaronder de gehandicaptenzorg. De theorie die hij tijdens de training behandelt, vult hij aan met voorbeelden uit zijn eigen coachingspraktijk. Tijdens de training zal er veel worden geoefend in groepjes zodat de deelnemers zich de stof eigen kunnen maken.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • de continueringsvraag (wat mensen willen behouden)
  • copingsvragen (peilen naar hoe mensen het volhouden,…)
  • Wat gaat er beter?-vraag
  • doelstellings- en nuttigheidsvragen
  • een permissief taalgebruik
  • waarom-vragen

Studiebelasting en voorbereiding

De studiedag is goed te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. Deze studiedag heeft 6 contacturen

Doelgroep

Deze workshop is op de eerste plaats gericht op begeleiders, leidinggevenden, leraren, psychologen en orthopedagogen in de gehandicaptenzorg, GGZ en speciaal onderwijs die reeds vertrouwd is met het oplossingsgericht metamodel en zijn taalgebruik verder wilt verfijnen en oefenen.

Heb je nog geen ervaring met het oplossingsgericht werken en wil je je dit specifieke taalgebruik eigen maken, dan ben je eveneens van harte welkom. Je dient er wel rekening mee te houden dat er geen introductie in het oplossingsgericht werken wordt aangeboden tijdens deze workshop.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG. Deze accreditatie geldt indien toegekend ook voor het SKJ.

 

Certificaat

Na afloop van de studiedag ontvangt iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname, ondertekend door de docent(en) en FORTIOR. Op het certificaat staan  de titel en de datum van de scholing en – indien van toepassing – de accreditaties met hun registratienummers vermeld.

Chris Van Dam

Chris Van Dam heeft ondertussen al meer dan twintig jaar ervaring als personal coach, teamcoach, workshopbegeleider en auteur van vakliteratuur. Hij raakte vertrouwd met het oplossingsgerichte gedachtegoed door het volgen van de therapieopleiding in het Korzysbski Instituut, een coachingsopleiding in het Centrum Progressiegericht Werken én deelname aan internationale congressen. Dankzij de staffunctie die hij jarenlang opgenomen heeft in het Korzybski Instituut én de samenwerking met dr. Luc Isebaert, dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove en de andere stafleden, kon hij zich verder bekwamen in het oplossingsgericht denken. Momenteel werkt hij als praktijklector aan Hogent en is directeur van het Centrum Oplossingsgericht Coachen.

‘De oplossingsgerichte coach’ is Chris zijn best verkochte boek (derde druk – meer dan 4.000 exemplaren). In september 2023 verschijnt zijn nieuw boek ‘Oplossingsgerichte intervisie’ en in 2024 verschijnt het boek ‘Omgaan met lastige mensen’.

In België is Chris een veelgevraagd spreker en workshopsbegeleider. Kenmerkend voor de workshops is: focus op de praktijk in plaats van de theorie, het vlotte contact met de deelnemers en oefeningen waarbij de deelnemers in een co-expertenrol geplaatst worden en toch de nodige feedback en sturing krijgen. Ontdek de website Centrum Oplossingsgericht Coachen: https://www.centrumoplossingsgerichtcoachen.be/.

 
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Introductie: taalgebruik, framing, het woord ‘maar’, waarom-vragen

11:15

Pauze

11:30

De start van een gesprek: openingsvragen, concretiseringsvragen, luisteren, permissief taalgebruik

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Focus op de doelstelling van het gesprek

14:30

Pauze

– Vragen in een uitzichtloze situatie
– Taalgebruik bij het complimenteren
– Vragen die peilen naar resources

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Gagestein, S. (2014) Denk niet aan een roze olifant, Uitgeverij Haystack, Bestel dit boek hier>>

van Dijk, D.J.  (2013) De taal van oplossingen: een empirisch begrippenkader voor oplossingsgerichte interactie (dissertatie), Amsterdam, Universiteit van Amsterdam download deze dissertatie hier>>

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief