Blog

Meebewogen-zijn

Lichaamstaal en emotionele ontwikkeling

20 maart 2013
Baby’s kunnen nog niet communiceren met gesproken taal. Toch zullen veel mensen hebben ervaren dat ze contact hadden met een baby, via bijvoorbeeld bewegingen, geluiden en oogcontact. Zolang een kind niet kan praten is lichaamstaal de belangrijkste manier om te communiceren. Lichamelijke interactie speelt een belangrijke rol in het ontstaan van een veilige hechting tussen ...
Lees verder
veilige relatie verstandelijke beperking

Een veilige relatie stimuleert ontwikkeling

5 maart 2013
Mensen kunnen niet in hun eentje (op)groeien en zich ontwikkelen. Ieder mens heeft iemand nodig die op de juiste manier aandacht en steun geeft. Vooral bij jonge kinderen is het belangrijk dat de ouders (of verzorgers) sensitief reageren op de signalen die het kind afgeeft. Het aanvoelen van de stemming van het kind en hierop ...
Lees verder
Psychofarmaca verstandelijke beperking

Voorschrijven psychofarmaca aan mensen met een verstandelijke beperking vaak zonder goede indicatie

6 februari 2013
Aan mensen met een verstandelijke beperking worden relatief vaker psychofarmaca voorgeschreven dan aan mensen zonder beperkingen. Bij een groot gedeelte van deze mensen met een verstandelijke beperking is geen diagnose bekend van een psychiatrische stoornis. Medicatie wordt dan ingezet vanwege probleemgedrag. Het voorschrijven van psychofarmaca zonder een psychiatrische diagnose is controversieel.   Het voorschrijven van ...
Lees verder

Moeilijk verstaanbaar gedrag vereist aandacht voor het positieve

14 januari 2013
Cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag kunnen je als professional het bloed onder de nagels vandaan halen. Het is een natuurlijke reactie om corrigerend op te treden wanneer cliënten ongewenst en moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Het kan echter zijn dat zo’n reactie de situatie eerder verslechtert in plaats van verbetert. In deze blog lees je een ...
Lees verder
Pauzes nemen is belangrijk

Inzicht in emotionele ontwikkeling helpt

9 januari 2013
Isa kreeg bij de geboorte een herseninfarct. Pas na acht maanden werd dit ontdekt. Isa was een doorzetter en haar motorische revalidatie verliep voorspoedig. Met haar spalkjes en speciale schoentjes leerde ze lopen en ontpopte zich als een gezellig, sociaal meisje. Toen Isa 2 ½ oud was kreeg ze haar eerste epileptische aanval. Deze epilepsie ...
Lees verder
warme zorg

Stel ook in moeilijke tijden de cliënt en medewerkers centraal

10 december 2012
Instellingen voor gehandicaptenzorg staan tegenwoordig voor flinke uitdagingen door bezuinigingen en veranderende wetgeving. Naast kwaliteit wordt nabijheid, ontschotting en prijsbewustheid door gemeenten en AWBZ gevraagd.   Peter Verbraak is oud-directeur van de zorginstelling Dichterbij. Rijnlands werken* en menslievende zorg noemt hij zijn vertrekpunten. Peter maakte tijdens zijn loopbaan meerdere vernieuwingen in de gehandicaptenzorg mee. Volgens ...
Lees verder
Contactgericht spelen en leren

Zelf de controle, ook al is het voor even

26 november 2012
Anneke Groot ontwikkelde de methoden Contactgericht Spelen en Leren en Contactgericht Ondersteunen. Met deze methoden kunnen ouders en begeleiders mensen met autisme (en andere ontwikkelingsbeperkingen) stimuleren in hun ontwikkeling. In haar trainingen en presentaties besteedt Anneke veel aandacht aan prikkelverwerking bij mensen met autisme. Voor dit onderwerp is volgens Anneke vaak te weinig aandacht. Als ...
Lees verder
Contactgericht ondersteunen

Reflecteren op je eigen houding kan heel bevrijdend zijn

20 september 2012
Volgens de methodiek Contactgericht Ondersteunen is een goede relatie met de cliënt cruciaal voor zijn of haar ontwikkeling. Soms is het leggen van contact moeizaam door de beperkingen bij de cliënt of bij jezelf. Goed contact wordt bijvoorbeeld belemmerd als je je geërgerd voelt door het gedrag van de cliënt. De methode Contactgericht Ondersteunen geeft ...
Lees verder
Floortime

Doet Floortime wat we verwachten?

20 augustus 2012
Door Ad van den Broek Floortime claimt dat ze bij kinderen met contact- en interactieproblemen de mentale ontwikkeling bevordert zowel op intellectueel als emotioneel gebied. Is deze claim ooit onderzocht? Ja, dit gebeurde door Greenspan (de grondlegger van Floortime) en anderen die met de methode werkten. In 1997 deed Greenspan samen met Serena Wieder een ...
Lees verder
sociale relaties bij stress

Succesvolle afsluiting Masterclass Integratieve Diagnostiek en Behandeling 2012

20 juni 2012
Een verslag door prof. dr. Anton Došen In afgelopen maanden organiseerde FORTIOR een Masterclass onder leiding van Prof. dr. Anton Došen over integratieve diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. In dit artikel geeft Anton Došen een korte samenvatting van de resultaten die geboekt zijn door de deelnemers ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief