Terug naar het overzicht

De Interpretatie van de ASCT binnen het diagnostisch onderzoek naar gehechtheid binnen de jeugd-ggz

29 jun 2023
Plaats
Fysiek

DOCENT: Jolien Zevalkink
INHOUD: Hoe kun je de resultaten van de ASCT interpreteren en vertalen naar behandeladviezen.
TIJDSDUUR: Een training op 29 juni 2023 van 9:30 tot 12:30 uur.
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG.
INVESTERING: 159,00 p.p. inclusief koffie en thee. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

De Attachment Story Completion Task (ASCT) is te gebruiken bij het diagnosticeren van gehechtheidsproblemen bij kinderen met een mentale leeftijd tussen 4 en 10 jaar. Elk van de negen verhaaltjes waaruit dit instrument bestaat, bevat een specifiek conflict of dilemma dat gaat over een situatie die het gehechtheidssysteem activeert, zoals angst, pijn, uitsluiting en ruzie.

Nadat de ASCT is afgenomen en gescoord kunnen er nog vragen zijn met betrekking tot de interpretatie van de uitkomsten. In deze training gaat docent Jolien Zevalkink dieper  in op vragen die gaan over wat de vier verschillende gehechtheidscores betekenen in relatie tot elkaar en andere gegevens, hoe deze informatie te vertalen is naar beter begrip van de gehechtheidsproblematiek van het kind, en welke behandeladviezen daarbij passend zouden kunnen zijn.

Verdiepende training

Deze training is bedoeld als verdieping voor orthopedagogen, psychologen of psychodiagnostisch medewerkers met enige ervaring in het afnemen van de ASCT in de jeugd-ggz.

Als je nog geen ervaring hebt met de schaal, kun je de inleidende cursus volgen. Deze inleidende cursus gaat over het afnemen en scoren van de ASCT.

 

De focus van deze training

Aan de hand van casuïstiek gaan je de uitkomsten interpreteren en formuleer je een conclusie, terwijl je gebruik maakt van de beknopte handleiding over de scoringsmethode en normen. Daarbij komen ook voorbeeldrapportages aan de orde, waarbij de ene rapportage gebaseerd is op klinische interpretatie van de antwoorden en de andere rapportage een interpretatie bevat met daarin gescoorde resultaten in relatie tot de normen. In de training zal verder aandacht zijn voor de problematiek van de doelgroep waarop het instrument gericht is, waarbij gedesorganiseerde gehechtheid extra aandacht krijgt. Tevens bespreekt de docent ondersteunende diagnostische instrumenten om de resultaten van de ASCT voldoende context te geven en gaan we na welke instrumenten in jouw organisatie daarvoor gebruikt worden.

Inhoud

De volgende vragen komen aan de orde:

  • Welke ervaring heb je met het interpreteren van de uitkomsten van de ASCT? Is dit vooral op basis van klinische indrukken of op basis van de scoring? Welke vragen spelen hierbij?
  • Zijn de voorbeeldrapportages in lijn met jullie werkwijze? Welke vragen, suggesties, opmerkingen komen op?
  • Welke diagnostische instrumenten gebruik je naast de ASCT bij het nagaan van problematiek van het kind/omgeving en welke rol heeft de ASCT daarin?
  • Welke plek krijgen de uitkomsten van gehechtheid binnen de diagnostische conclusie en welke handelingsgerichte begeleidingsadviezen kun je daarbij opstellen?

 

Aan het eind van de ochtend:

  • weet je waar je op moet letten bij de scoring, normering en interpretatie van verhaaltjes;
  • weet je hoe je een rapportage over de uitkomsten van de ASCT eruit ziet;
  • weet je hoe je de stap van interpreteren naar begeleidingsadviezen voor de praktijk kunt zetten.

STUDIEBELASTING

De studiebelasting bestaat uit de tijd die besteed wordt aan het voorbereiden van een casus en het voorbereiden van de vragen die vermeld staan onder INHOUD VAN DE TRAINING; drie trainingsuren. De geschatte studiebelasting is 3 tot 6 uur.

 

VOORBEREIDING

We verwachten dat je de literatuur uit de cursus over de afname en scoring van de ASCT tot je beschikking hebt en nog even doorneemt voor aanvang van de cursus. Met andere woorden, dat je kennis hebt over de vier gehechtheidsclassificaties, intergenerationele overdracht van gehechtheid/ de rol van de opvoeders, en effecten van gehechtheid op emotieregulatie en het mentaliserend vermogen.

Je kunt van tevoren een casus insturen met vragen over de (klinische) interpretatie van de ASCT om de training optimaal aan te laten sluiten bij jouw praktijk.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen en psychologen die werken in de Jeugd-GGZ. Het is de bedoeling dat de deelnemers al bekend zijn met de afname en scoring van de ASCT.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Dr. Jolien Zevalkink

Jolien Zevalkink is ontwikkelingspsycholoog en sociaal antropoloog. Sinds november 2012 is ze docent (klinische) ontwikkelingspsychologie op de Vrije Universiteit Amsterdam.

Haar belangstelling gaat vooral uit naar ontwikkelingspsychopathologie met de nadruk op onveilige gedesorganiseerde gehechtheid, het effect van therapeutische interventies en de invloed van gezinskenmerken op het ontstaan van psychologische problematiek. Daarbij heeft vooral de internaliserende problematiek van kinderen en adolescenten, zoals angst en depressie, haar aandacht. Tevens is zij betrokken geweest bij het ontwikkelen van mentaliseren bevorderende therapie voor kinderen. Dit betreft een interventie die in boekvorm is verschenen (J.E. Verheugt-Pleiter, M.G.J. Schmeets, J. Zevalkink. (2010). Mentaliseren in de kindertherapie. Leidraad voor de praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum B.V.), waarvan ook een vertaling voor de Engelstalige markt beschikbaar is.

Jolien is auteur van verschillende artikelen op het gebied van ontwikkelings- en klinische psychologie. Ze is een erkend codeur van verschillende diagnostische instrumenten voor gehechtheid. Voor de NPI-reeks heeft zij bij verschillende uitgaven in de redactie gezeten en zij is tevens (co)auteur van hoofdstukken uit deze vaktherapeutische boeken.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Welkom en introductie

09:35

Stapsgewijze scoring en normering tot vier gehechtheidsscores

10:00

Bespreken voorbeeldrapportages

11:00

Pauze

11:15

Relatie tot andere (diagnostische) gegevens

12:00

Behandeladviezen

12:30

Afronding en invullen evaluatie

Literatuur

Zevalkink, J. (2022). Doelgroep en diagnostiek. In A. Verheugt-Pleiter & J. Zevalkink (red.), Mentaliseren in de kindertherapie: Leidraad voor de praktijk. (3de, geheel herziene druk, pp. 43-66). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

Zevalkink, J. (2022). Theoretische achtergrond. In A. Verheugt-Pleiter & J. Zevalkink (Red.), Mentaliseren in de kindertherapie: Leidraad voor de praktijk (3de, geheel herziene druk, pp. 21-42). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Zevalkink, J. (dec. 2022). Scoringsmethode en normen van de gehechtheidsverhalen (ASCT): beknopte handleiding [Ongepubliceerd manuscript]. Ontwikkelingspsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief