Terug naar het overzicht

FloorPlay; Leren door speelse interactie

Contactgericht Spelen en Leren Aantal keer bekeken: 1313 views

Het grondprincipe van FloorPlay is dat elk kind de gelegenheid moet krijgen om zijn capaciteiten te ontwikkelen. Sommige kinderen hebben hierbij meer ondersteuning nodig dan anderen. Als een kind zich op de juiste manier harmonieus ontwikkelt , kan het de hele dag door leren van ervaringen. Speciale kinderen daarentegen ervaren daarin allerlei belemmeringen. Ze leren niet zo veel van bijvoorbeeld uit het raam kijken of steeds maar speelgoed op een rijtje zetten. Ze leren vooral van de speelse interactie met (belangrijke) anderen.

 

Plezierig contact is nodig

Volgens de FloorPlay methode leren speciale kinderen vooral van het plezier in contact met andere mensen waarin ze zelf initiatief kunnen nemen. Ze leren door hun behoeften kenbaar te maken en daar antwoorden op te krijgen. Ze leren door steeds langer te communiceren, eerst zonder woorden en later met woorden. Ze leren door over iemand na te denken en deze persoon voor de geest te halen. Kortom, hersenen ontwikkelen zich niet zonder gevoed te worden door menselijke relaties.

 

Het creëren van een plezierig contact hoeft niet ingewikkeld te zijn. Verschillende momenten van de dag kunnen worden aangewend voor een leuke interactie. Enkele Voorbeelden: (1) Betrek tijdens het autorijden je kind bij het gesprek of zing samen mee met muziek. (2)Tijdens het aankleden kun je het kind de keuze geven over wat het wel /niet kan dragen waarna je de keuze van het kind volgt. (3) Laat het kind helpen bij het bereiden van de maaltijd en laat het meedenken over wat er gekookt gaat worden.

 

Een andere techniek in FloorPlay is dat de ouder of begeleider bewust de rol van dwarsligger speelt. Er wordt barrière voor het kind opgeworpen. Bijvoorbeeld door een bak met speelgoed op hoge plank te zetten. Het kind moet dan hulp vragen om bij de bak met speelgoed te komen.

 

Interactie en emotionele ontwikkeling

Er komen steeds meer aanwijzingen dat emoties een grote rol spelen in het leerproces van kinderen. De emotionele ontwikkeling beïnvloedt onder andere de cognitieve ontwikkeling en de ontwikkeling van taalvaardigheden. Daarnaast hebben emoties invloed op relatievorming, ontwikkeling van zelfwaardering en impulscontrole. Het is dus belangrijk de emotionele ontwikkeling van (jonge) kinderen te stimuleren. Ook hierin kan interactie een rol spelen.

 

Volgens Greenspan en Wieder (de grondleggers van de Floortime methode) is de basis van intelligentie een verband tussen enerzijds een gevoel of een verlangen en anderzijds een gebaar /symbool. Als een kind met een taaluiting kan aangeven dat ze bijvoorbeeld een bal wil hebben dan kan het kind leren dit verlangen op een effectieve manier te beheersen. Daarnaast veroorzaakt iedere gewaarwording een emotie. Hoe meer ervaringen het kind heeft, hoe meer waarnemingen worden gekoppeld aan emoties.

 

Ouders en begeleiders kunnen de cognitieve ontwikkeling van hun speciale kinderen stimuleren door hen te helpen bij het koppelen van gevoelens, verlangens en gedrag. Dit kan door met woorden het gedrag van het kind bij wijze van spreken te “ondertitelen”.

 

Aansluiten op het kind

Ieder kind is anders. Er bestaan verschillen in interesses, behoeften en dingen die het kind wel of niet prettig vindt. Aan de ene kant worden deze verschillen veroorzaakt door de (biologische) aanleg van het kind. Zo zijn er bijvoorbeeld overgevoelige kinderen of dwarse kinderen. Aan de andere kant komen de verschillen door de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.
In interacties of spel is het belangrijk aan te sluiten bij de interesses van het kind. Dit stimuleert om de interactie aan te gaan met de ouder of verzorger. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met wat het kind aankan gezien de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt. Het DIR-model, de theoretische basis van Floortime, beschrijft zes mijlpalen voor ontwikkeling. Aan de hand hiervan kunnen de behoeftes en interesses van een kind in kaart worden gebracht zodat de interacties (en behandeling) hierop kunnen worden afgestemd.

 

Wat is FloorPlay?

FloorPlay is een methode gericht op jonge kinderen (0 t/m 7) met ontwikkelingsproblemen, zoals autisme of een verstandelijke beperking. FloorPlay is gebaseerd op het gedachtegoed van Stanley Greenspan. Greenspan ontwikkelde de zogenaamde Floortime methode en het DIR-model. Daarnaast integreert FloorPlay elementen uit het Play-project van Rick Solomon. In dit Amerikaanse programma worden ouders getraind om hun kinderen intensieve spelbegeleiding te geven.

 

Meer leren over de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking?

FORTIOR is gespecialiseerd in het organiseren van trainingen voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier ons volledige aanbod

 

Bronvermelding:

Handboek Infant Mental Health, hoofdstuk 4,5 geschreven door Guy Couturier.

Geïnteresseerd in meer artikelen zoals deze?
Blijf dan op de hoogte via onze nieuwsbrief.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen