Terug naar het overzicht

Syndromen, gedrag en verstandelijke beperking

Syndromen, gedrag en verstandelijke beperking
datum in overleg
Fysiek

DOCENTEN: Anna Boom en Daphne Konz
INHOUD: Hoe kun je genetische syndromen herkennen en diagnosticeren? Wat is de relatie tussen een genetisch syndroom en gedrag? En hoe kun je deze informatie gebruiken hypothesevorming en in een behandel- of ondersteuningsplan?
TIJDSDUUR: Datum en tijden in overleg.
ACCREDITATIE: Kan worden aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ).
INVESTERING: Prijs op aanvraag.

Offerte aanvraag

Ziet die persoon met een verstandelijke beperking met wie je werkt er bijzonder uit? Beschrijf maar eens wat er bijzonder is. Grote oren. Een kleine kin. Ogen dicht bij elkaar?

Een bijzonder uiterlijk, verstandelijke beperking in combinatie met andere (bijvoorbeeld psychiatrische) problematiek kan veroorzaakt worden door een genetische afwijking. Voor iemand met een verstandelijke beperking kan het opsporen van de oorzaak grote consequenties hebben.

Als de diagnose gesteld is, kan de client worden vergeleken met andere personen met hetzelfde syndroom. Er is veel bekend over het “gedragsfenotype” van mensen met bijvoorbeeld Prader-Willi syndroom, 22q1deletie syndroom of fragiele X. Als gedragswetenschapper kun je deze informatie gebruiken bij het opstellen van een behandel- of begeleidingsplan.

Tijdens deze studiedag worden probleemgedrag en gedragsveranderingen bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk het gedragswetenschappelijke en het medische perspectief.

 

Leergang Medische oorzaken van gedrag

Deze studiedag maakt onderdeel uit van de leergang medische oorzaken van gedrag die bestaat uit 3 studiedagen. Na deze leergang, die je geheel, of gedeeltelijk kunt volgen, heb je meer inzicht in de ziektebeelden die tot gedragsverandering kunnen leiden en neem je vaker somatische problemen mee in de hypothesevorming bij gedragsveranderingen van mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier de leergang>>

 

Maximaal aantal deelnemers

Het minimale aantal deelnemers voor deze training is 8. De maximale groepsgrootte is 20.

Zowel fysiek als online is mogelijk

Het is mogelijk om deze training te organiseren op de locatie van de opdrachtgever. De organisatie die de cursus heeft ingekocht dient te zorgen voor een geschikte zaal, laptop en beamer of digibord.

Het is ook mogelijk om deze training online te organiseren. De training wordt dan gegeven in Zoom

 

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang Medische oorzaken van gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Inhoud van de studiedag

In deze studiedag geven Anna Boom (GZ-psycholoog) en Daphne Konz (AVG) je informatie over het verband tussen syndromen en gedrag.

In de studiedag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Mensen te herkennen waarbij problematiek kan samenhangen met een syndroom of genetische verandering
  • Uitleg te geven over erfelijke aandoeningen en het belang van onderzoek hiernaar, wat kan dit voor de gevolgen hebben?
  • Onderzoek naar de oorzaak van de beperking in gang te zetten. Naar wie kan de client worden verwezen? Wat komt er kijken bij zo’n onderzoek?
  • Informatie over syndromen met psychiatrische of gedragsproblemen (psychose, zelfverwondend gedrag, angsten) te gebruiken in je behandel- of begeleidingsadviezen.

Studiebelasting en voorbereiding

De voorbereiding van de studiedag bestaat uit het maken van een voorbereidende opdracht en het lezen van literatuur.

De studiebelasting bestaan uit het aantal contact uren (6 uur), het lezen van de literatuur (± 2 tot 3 uur) en het maken van voorbereidende opdracht (± 1 uur). De totale studiebelasting is naar verwachting 8 tot 10 uur.

 

Voorbereidingsopdracht (verplicht)

  1. Maak de opdracht over overervingsmechanismen. Gebruik hoofdstuk Hoofdstuk 7 uit het boek van E. K. Bijlsma voor informatie over de verschillende overervingsmechanismen. Neem de uitwerking mee naar de bijeenkomst.
  2. Lees de korte casuïstiek. De beschreven cliënten hebben een syndroom. Welk gedragsfenotype hoort bij welk syndroom (genotype)? Gebruik de hoofdstukken uit het Leerboek medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking om het juiste syndroom en de juiste casus te koppelen.

 

Voorafgaand aan de studiedag krijg je de materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht per mail toegestuurd

Neem je laptop of tablet mee naar de bijeenkomst

 

Literatuur (te gebruiken bij het maken van de voorbereidingsopdrachten)

Leerboek medische genetica, E.K. Bijlsma, 2005, hoofdstuk 7: Monogene overervingspatronen

Leerboek medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking, W. Braam, 2014, hoofdstuk 32 (Fragiele-x-syndroom), 34 (Phelan Mc Dermid syndroom) en 41 (VCF syndroom) Bekijk dit boek hier>>

Cliëntgroep

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag wordt gegeven op WO niveau en is bedoeld voor psychologen en orthopedagogen die werken in de gehandicaptenzorg of vanuit een andere sector werkzaam zijn met deze doelgroep. Bijvoorbeeld orthopedagogen en psychologen die werken binnen speciaal onderwijs of GGZ.

Accreditatie

In overleg kan accreditatie worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Anna Boom

Anna Boom is werkzaam als GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist en EMDR-therapeut. Zij heeft jarenlange werkervaring binnen een behandelsetting voor kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. De laatste jaren werkt zij vanuit haar eigen praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, daarnaast werkt zij als academisch docent en supervisor voor professionals in opleiding.

 

 
Bekijk de docent

Daphne Konz

Volledige inzet, oog hebben voor de ander én leren door te doen. Drie elementen die Daphne Konz noodzakelijk vindt in haar werk. Als arts voor verstandelijk gehandicapten en wetenschappelijk docent, weet zij als geen ander hoe belangrijk dit is. Iedere cliënt of student die je ontmoet, heeft een ander verhaal. De theoretische kennis is je basis, maar daarna begint het pas. Daphne neemt je tijdens een training mee in de praktijk aan de hand van casuïstiek of oefeningen. Niet alleen luisteren, maar ook zelf aan de slag. Dat is de manier om kennis om te zetten in vaardigheden die je de dag na de training je eigen praktijk kunt toepassen.

Expertise als arts en docent


Daphne werkt sinds 2003 binnen de gehandicaptenzorg in nauwe samenwerking met gedragswetenschappers, huisartsen en medisch specialisten. Daphne heeft veel ervaring in het behandelen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, psychische- of gedragsproblemen, epilepsie en syndromen. Op de AVG-opleiding geeft zij onderwijs over haar favoriete onderwerpen aan artsen die zich specialiseren tot AVG, huisartsen in opleiding en geneeskundestudenten en probeert zij het onderwijs meer 'blended' te maken. Sinds 2019 zijn trainingen speciaal voor gedragswetenschappers ontwikkeld in samenwerking met FORTIOR.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Dysmorfologie: herken bijzondere kenmerken van syndromen

11:00

Pauze

11:15

Fenotype – Genotype: van genen naar gedrag

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:45

Glazen bol: problemen voorspellen met health watch

14:45

Pauze

15:00

Toetsing: Leg dat maar eens uit: motiveren en uitleg geven over diagnostiek

16:15

Afsluiting + uitdelen certificaten

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief