Terug naar het overzicht

Intensieve traumabehandeling voor volwassenen met een verstandelijke beperking

2-daagse training!
16 sep 2024
Plaats
18 nov 2024
Plaats
Fysiek

DOCENTEN: Elmedina Dautovic en Mirjam Lammers
INHOUD: Als je de training gevolgd hebt dan ben je op de hoogte van de laatste inzichten over intensieve traumabehandeling bij volwassenen met een verstandelijke beperking en heb je handvatten gekregen om daadwerkelijk behandeling te gaan geven.
TIJDSDUUR: Een tweedaagse cursus op 16 september en 18 november 2024 van 9:30 tot 16:15
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG (geldt indien toegekend ook voor SKJ) en VGCT
INVESTERING:575,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. De verplichte literatuur is inbegrepen in de prijs

Inschrijven Informatie download

Inleiding

De intensieve traumabehandelingen in Nederland schieten als paddenstoelen uit de grond. Er wordt veel onderzoek gedaan naar intensieve vormen van traumabehandeling en de resultaten zijn veelbelovend.

Hoewel een IQ onder de 80 veelal een uitsluitcriterium is voor deze behandelprogramma’s, is bekend dat juist mensen met een verstandelijke beperking verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van PTSS. De prevalentie van (complexe) PTSS bij volwassenen met een verstandelijke beperking is dan ook hoog. Toch was er lange tijd geen intensieve traumabehandeling voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Daarom zijn Elmedina Dautovic en Mirjam Lammers al een aantal jaar bezig met het opzetten, aanscherpen en verbeteren van een dergelijk intensief traumabehandelprogramma voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Het programma dat zij hebben ontwikkeld, is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en geïnspireerd op bestaande intensieve behandelprogramma´s voor de doelgroep zonder verstandelijke beperking. Het programma gaat uit van evidence-based behandelmethodes als EMDR en imaginaire exposure en is toepasbaar voor cliënten met (complexe) PTSS en een LVB of MB/EVB.

In deze training neem je kennis van de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van PTSS- behandeling en -diagnostiek, in het bijzonder bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Je leert over de mogelijkheden, moeilijkheden en bijzonderheden bij de intensieve behandeling van (complexe) PTSS bij volwassenen met lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking. Ook zul je leren over de inhoud van het intensieve traumabehandelprogramma dat de docenten ontwikkeld hebben, uit welke componenten het bestaat en welke aanpassingen er gedaan zijn om de reeds bestaande methodes toepasbaar te maken voor deze doelgroep. Je leert je eigen intensieve traumabehandelingen voor deze doelgroep opzetten, hoe je de behandeling aanpast aan het niveau van je cliënt, hoe je creatief kan variëren op bestaande interventies, hoe je oog houdt voor wat er wél kan en hoe je jouw behandeling begrijpelijk maakt voor je cliënt.


Toelatingseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor orthopedagogen, psychologen, gedragswetenschappers, psychotherapeuten en psychiaters die geschoold zijn in:

 • Minimaal VEN-erkende EMDR basisopleiding; liefst aangevuld met supervisies en vervolg;
 • Minimaal VGCT-erkende basisopleiding cognitieve gedragstherapie; liefst aangevuld met specifieke opleiding in imaginaire exposure of TF-CBT;

 

Cursus op locatie

Deze cursus bestaat uit twee fysieke bijeenkomsten in Utrecht. Naast het behandelen van theorie wordt er ook veel geoefend via rollenspellen en wordt videomateriaal getoond.

Inhoud

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Kunnen cliënten met een verstandelijke beperking wel een intensieve traumabehandeling aan?
 • Hoe komt het eigenlijk dat mensen met een verstandelijke beperking hoger risico lopen op het ontwikkelen van PTSS?
 • Waar moet ik op letten in de behandeling en wat moet ik vooral niet doen?
 • Hoe kan ik een intensieve traumabehandeling vormgeven voor volwassenen met VB? Kan dit ook in een kleine praktijk?
 • Welke behandeling is aangewezen bij welke cliënt?
 • Hoe betrek ik het steunsysteem bij de behandeling? Welke voorbereiding en nazorg is nodig bij deze behandelvorm?
 • Hoe zorg je niet alleen voor je cliënt, maar ook voor jezelf en je collega’s?

 

Leerdoelen:

Leerdoelen:

Na afloop van de cursus:

 • Ben je op de hoogte van de state of the artwetenschappelijke kennis over trauma en PTSS bij de doelgroep volwassenen met een verstandelijke beperking;
 • Weet je hoe je goede trauma en PTSS- diagnostiek doet bij deze doelgroep;
 • Ben je op de hoogte van de nationale en internationale richtlijn behandelingen voor PTSS bij deze doelgroep;
 • Weet je cursist hoe je een intensieve traumabehandeling vorm zou kunnen geven voor deze doelgroep, opgebouwd uit een combinatie van bestaande evidence-basedinterventies;
 • Weet je cursist in welke mate aanpassingen nodig zijn om bestaande evidence based interventiesook voor deze doelgroep effectief te laten zijn;
 • Weet je cursist hoe belangrijke onderdelen als psycho-educatie, behandelplanning, trauma-inventarisatie en risico-taxatie een rol kunnen krijgen in de voorbereiding van een intensieve PTSS-behandeling voor volwassenen met een verstandelijke beperking;
 • Weet je waar je op dient te letten bij de behandeling van (complexe) PTSS bij deze doelgroep en wat vooral niet te doen;
 • Weet je welke problemen je tegen zou kunnen komen, en hoe deze aan te vliegen.

 

Studiebelasting en voorbereiding

Voorbereiding
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst dien je literatuur te lezen. Meer info hierover volgt

Toetsing
Tijdens de cursus maak je een casusconceptualisatie en trauma-inventarisatie en risicotaxatie van een eigen cliënt. Deze lever je voor de laatste bijeenkomst in. DE opdracht wordt nagekeken en beoordeeld. Bij een voldoende ontvang je een certificaat. Bij een onvoldoende krijg je de gelegenheid om te herkansen.

Studiebelasting
De verwachte studiebelasting is 28 uur en bestaat uit:

 • Contacturen: 12 uur
 • Het lezen van 120 blz literatuur: 12 uur
 • Het maken van de eindopdracht: 4 uur

Clientgroep

De inhoud van de cursus is van toepassing op volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en een trauma. Ook worden toepassingen besproken bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking.


Doelgroep

Orthopedagogen, psychologen, gedragswetenschappers, psychotherapeuten en psychiaters die geschoold zijn in:

 • Minimaal VEN-erkende EMDR basisopleiding; liefst aangevuld met supervisies en vervolg;
 • Minimaal VGCT-erkende basisopleiding cognitieve gedragstherapie; liefst aangevuld met specifieke opleiding in imaginaire exposure of TF-CBT;

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau VGCT
 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
 • Indien toegekend wordt de accreditatie van het NIP K&J / NVO OG overgenomen door het SKJ


Overige accreditaties in overleg

Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.


Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Elmedina Dautovic

Elmedina Dautovic is GZ-psycholoog/Orthopedagoog, EMDR behandelaar en scientist practitioner. Twaalf jaar werkte zij op een specialistische polikliniek voor volwassenen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek, alwaar ze één van de ontwikkelaars was van een ambulante intensieve traumabehandeling voor volwassenen met een verstandelijke beperking.. In 2023 maakte zij de overstap naar het Expertiseteam Angst en Trauma van Antes waar ze complexe trauma- en angstbehandelingen uitvoert en waar ze een intensief traumabehandelprogramma opzet en coördineert.

Elmedina geeft scholing en consultatie over diagnostiek en behandeling voor volwassenen met psychiatrische klachten en een verstandelijke beperking aan collega hulpverleners in zowel de GGZ als de gehandicaptenzorg.
Bekijk de docent

Mirjam Lammers

Mirjam Lammers is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner. Ze is één van de ontwikkelaars van een ambulante intensieve traumabehandeling voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Na ruim 7,5 jaar gewerkt te hebben op een specialistische polikliniek voor psychiatrie en verstandelijke beperking, maakte ze in 2023 de overstap naar het Altrecht Academisch Angstcentrum, waar ze complexe PTSS- angst en dwangbehandelingen uitvoert.

Mirjam geeft scholing en consultatie over diagnostiek en behandeling voor volwassenen met psychiatrische klachten en een verstandelijke beperking aan collega hulpverleners in zowel de GGZ als de gehandicaptenzorg.
Bekijk de docent

PROGRAMMA DAG 1

Ochtend
09:30

Opening en introductie

09:35

Voorstelronde en bespreken verwachtingen

10:00

Theorie/literatuur

11:00

Koffiepauze

11:15

Indicatiestelling & diagnostiek

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Behandelplan en voorbereiding

15:00

Koffiepauze

15:15

Voorbereiding & psycho-educatie

16:00

Bespreken opdracht

16:15

Einde

PROGRAMMA DAG 2

 
Ochtend
09:30

Opening en introductie

09:35

Terugblik op de vorige bijeenkomst

10:00

Terugblik + vragen over huiswerk en oefening

11:00

Koffiepauze

11:15

Aanpassingen behandelprotocol LVB en oefening

12:30

Lunchpauze

 
 
Middag
13:15

Aanpassingen behandelprotocol MVB/EVB en oefening

15:00

Koffiepauze

15:15

Rollenspellen en vignetten

16:00

Vragen en discussie

16:15

Einde & invullen evaluatie

Literatuur

Boekhoofdstukken

Mevissen, L., Didden, R., & De Jongh, A. (2016). Posttraumatische-stressstoornis (PTSS). In: R. Didden, W. Groen, X. Moonen & P. Troost, P. (red.), Handboek
psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (pp. 169-181). Utrecht: De Tijdstroom.

Mevissen, L., Didden, R., & De Jongh, A. (2016). Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR). In: R. Didden, R., Groen, W., Moonen, X., & Troost, P. (red.),
Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (pp. 411-426). Utrecht: De Tijdstroom.

Van Minnen, A & Arntz, A. (2017). Protocollaire behandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). In: G. Keijsers, A. van Minnen & K. Hoogduin
(red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten (pp. 311-325). Amsterdam: Uitgeverij Boom.

 

Artikelen:

Byrne, G. (2020). A Systematic Review of Treatment Interventions for Individuals With Intellectual Disability and Trauma Symptoms: A Review of the Recent Literature.
Journal of Trauma, violence & abuse. 23 (3). DOI: 10.1177/1524838020960219

Jowett, S., Karatzias, T., Brown, M., Grieve, A., Paterson, D., & Walley, R. (2016). Eye
movement desensitization and reprocessing (EMDR) for DSM–5 posttraumatic stress disorder (PTSD) in adults with intellectual disabilities: A case study review. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 8(6), 709.

Keesler, J. M. (2020). Trauma‐specific treatment for individuals with intellectual and
developmental disabilities: A review of the literature from 2008 to 2018. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 17(4), 332-345.

Mevissen, L, Didden, R & de Jongh, A. (2016). EMDR voor trauma- en stressor-gerelateerde klachten bij patiënten met een verstandelijke beperking. Directieve therapie, 36 (1), 5-26.

Mevissen, L., Ooms-Evers, M., Serra, M., de Jongh, A., & Didden, R. (2020). Feasibility and potential effectiveness of an intensive trauma-focused treatment programme for families with PTSD and mild intellectual disability. European Journal of Psychotraumatology, 11(1), 1777809.

Ooms-Evers, M., Van der Graaf-Loman, S., van Duijvenbode, N., Mevissen, L., & Didden, R. (2021). Intensive clinical trauma treatment for children and adolescents with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning: A pilot study. Research in Developmental Disabilities, 117, 104030.

Prins, P., Nijhof, K. (2023). Imaginaire exposure werkt, ook bij mensen met een LVB en PTSS. Tijdschrift voor orthopedagogiek, (1), 18-27.

Schipper-Eindhoven, S. M., De Knegt, N. C., Mevissen, L. Van Loon, J. De Vries, R., Zhuniq, M. & Bekker , M. H. J., (2024). EMDR treatment for people with intellectual disabilities: a systematic review about difficulties and adaptations. Frontiers in Psychiatry, 14, https://api.semanticscholar.org/CorpusID:267152733

Wieland, J. Wardenaar, K., Dautovic, E. & Zitman, F. (2013) Characteristics of posttraumatic stress disorder in patients with an intellectual disability, Journal of European Psychiatry. DOI: 10.1016/S0924-9338(13)76040-1

Locatie

De training zal plaatsvinden in Utrecht. De exacte locatie zal later bekend worden gemaakt.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen