Terug naar het overzicht

Gentle Teaching


Auteur(s): Pouwel van de Siepkamp
Prijs: €  43,50

In dit boek leest u waarom het in de zorgverlening, vooral voor mensen met een verstandelijke beperking, belangrijk is het accent te leggen op het ontwikkelen van veilige en warme relaties tussen begeleiders en cliënten. In deel 1 van het boek is omschreven wat gentle teaching inhoudt. In deel 2 is de vertaalslag naar de praktijk gemaakt. In deel 3 leest u wat het werken met gentle teaching concreet betekent. Het boek is bestemd voor hulpverleners die zorg bieden aan mensen met bijzondere kwetsbaarheden.

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen