Terug naar het overzicht

Teamgerichte scholing in de voorziening aan de hand van het model de draad

datum in overleg
Fysiek

TYPE: Fysieke Incompany training
DOCENT: Gerrit Vignero
INHOUD: Tijdens deze studiedag wordt het model van De Draad toegepast op de leefgroep waar je werkt. De bedoeling is te komen tot een evolutiebespreking/handelingsplan (Ontwikkelingsgesprekken veranderingsgesprekken vooruitgangsgesprekken) voor jouw groep aan de hand van ‘de draad’
TIJDSDUUR: Datum en tijden in overleg
ACCREDITATIE: Kan in overleg worden aangevraagd
INVESTERING: Prijs op aanvraag

Offerte aanvraag

De draad als ondersteuningsmethodiek

De Draad is ontwikkeld door Gerrit Vignero en bouwt verder op het werk van Anton Došen en Jacques Heijkoop. Het is een metafoor en bedoeld om de emotionele ontwikkeling te verhelderen voor onder andere begeleiders, leerkrachten, gedragsdeskundigen en ouders. De Draad geeft je handvaten bij (complexe) opvoedings- en begeleidingsvragen. Het model van De Draad wil je helpen om een goede afstemming te zoeken met de cliënt of leerling en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in gesprekken met ouders.

Ontwikkeling is in het model van De Draad ingedeeld in een aantal stappen (of fasen), deze zijn vertaald in type draden. Anders dan in ontwikkelingspsychologie draait het niet alleen om de ontwikkelingsfasen op zich, maar ook om de verbondenheid van een cliënt of leerling met zijn zorgfiguren.

Een sterk punt van De Draad is dat met eenvoudige termen een beeld wordt gemaakt van de emotionele ontwikkeling, de hechting en de sociale ontwikkeling bij een cliënt of leerling. Bij vastgelopen begeleidingssituaties kun je zoeken naar de kwetsbare plekjes in De Draad. Vervolgens kun je de ondersteuning beter afstemmen op wat de leerling of cliënt nodig heeft.

Ontwikkeling is universeel, daarom kun je het model van De Draad gebruiken bij mensen met en zonder een verstandelijke beperking, bij kinderen en ouderen, thuis of op school en in dagbestedings- en woongroepen.

Wil je op voorhand een korte introductie in de vorm van een ted talk:

 

Scholing voor teams

Deze training is speciaal bedoeld voor teams, bij voorkeur inclusief gedragsdeskundige en andere professionals die betrokken zijn bij het team. In deze teamscholing wordt het model van De Draad uitgelegd en direct toegepast op een cliënt.

Inhoud

Het model van De Draad: taal en verbinding

Kijken naar je groep aan de hand van het model van de draad;

De methode De Draad om een evolutiebespreking te maken/ handelingsplanning

Opdrachten

Studiebelasting en voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen, in dit geval is dat 6 uur.

Doelgroep

  • Het model van De Draad kan worden toegepast bij kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige tot ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende complexe problematiek.
  • 1, 2 of maximum 3 teams (zo volledig mogelijk) met gedragsdeskundige, coördinator of belangrijke ondersteunende personen rond een team

Accreditatie

Accreditatie kan in overleg worden aangevraagd.

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Terbank in Heverlee. MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van drie tot 21 jaar met een lichte of matige verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en/of emotionele problemen. Al heel vroeg in zijn werk als orthopedagoog ontdekte hij het belang van de ontwikkelingspsychologie voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.

Gerrit is geschoold in de methode Heijkoop. De vraag waar hij zich op richtte was: Hoe vertaal je ontwikkelingspsychologisch denken naar het orthopedagogisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag maakte Gerrit gebruik van het werk van Jacques Heijkoop en van Anton Došen. Hij ontwikkelde een eigen model waarbij hij het beeld van de draad gebruikt om de relatie tussen cliënt en professional die bij de verschillende ontwikkelingsfasen hoort, weer te geven. Over zijn methode heeft Gerrit inmiddels drie boeken geschreven. ‘De draad’ werd oorspronkelijk vooral opgepikt in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Inmiddels wordt het ook als werkvorm gebruikt in scholen zowel in buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs.

Gerrit geeft scholing in België en Nederland over zijn model en begeleidt (in België) casusbesprekingen.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening en inventariseren leervragen

09:45

Het model van de draad

11:00

Pauze

11:15

De draad toegepast op de groep

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Het maken van een individuele bespreking aan de hand van de draad

14:45

Pauze

15:00

Hulpmiddelen om de draad verder te verkennen

16:15

Vragen en opmerkingen

16:30

Afsluiting

Literatuur

Vignero, G. (2017, 2021²). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701. Bestel dit boek hier>>

Vignero, G. (2011, 20215). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier >>

Vignero, G. (2014, 20204). De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag van een kind thuis, op school en daarbuiten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-3756-9.

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147) Bestel dit boek hier >> (In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

Heijkoop, J. (1992, 19954 ). Vastgelopen. Anders kijken naar begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap met ernstige gedragsproblemen. Baarn: Nelissen.

Heijkoop, J. (2015) Ontdekkend kijken. Basisboek methode Heijkoop. Heijkoop academy. Bestel dit boek hier >>

Janssens, E. & Van Acker, K. (2021). Ontwarde draad. Intervisiespel over de emotionele ontwikkeling. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen