Terug naar het overzicht

Assessment en diagnostiek van geestelijke gezondheidsproblemen bij verstandelijke beperking: De gouden standaard

31 mrt 2025
Plaats
Online

DOCENT: Filip Morisse
INHOUD: In dit webinar gaat Filip Morisse in een kort tijdsbestek in op de meest recente ontwikkelingen rond de assessment en diagnostiek van verstandelijke beperking én bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking
TIJDSDUUR: een webinar 31 maart 2025 van 10:00 tot 12:00
ACCREDITATIE: Voor dit webinar wordt geen accreditatie aangevraagd
INVESTERING: 75,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW vanwege een CRKBO registratie

Inschrijven

Internationaal aanvaarde diagnostische en classificatiesystemen zijn zo goed als onbruikbaar bij personen met een verstandelijke beperking. IQ-cijfers zijn veelal onbetrouwbaar en zijn slecht voorspellend voor ondersteuningsnoden.

Het kunnen differentiëren van het emotionele-, cognitieve- en sociale ontwikkelingsniveau leidt tot een beter begrip de achterliggende betekenis van het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking, van hun mogelijkheden en kwetsbaarheden. Lang was er geen (wetenschappelijke) aandacht voor emotionele ontwikkeling. In de afgelopen decennia zijn er manieren ontwikkeld om de adaptieve en emotionele ontwikkeling in te schatten. Professionals kunnen een zogenaamde klinische inschatting doen, of ze kunnen gebruik maken van een van de beschikbare schalen zoals de SEO-R² of de SEO-V

In dit webinar gaat Filip Morisse in op de meest recente ontwikkelingen rond de assessment en diagnostiek van verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Hij praat je in kort tijdsbestek bij over wat op dit moment de gouden standaard is.

Online training

Dit webinar wordt gegeven via het platform Zoom. Hand-out, overige documenten en het certificaat wordt verzonden per e-mail.

Inhoud

  • Diagnostische kaders voor personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen
  • Diagnostisch protocol voor personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen
  • Ervaringen bij het inschatten van emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen (klinsche inschatting, SEO-R² en SEO-V)
  • Diagnostisch protocol voor het opvolgen en afbouwen van psychofarmaca bij personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen

Voorbereiding en studiebelasting

Het webinar is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting bestaat uit het aantal contact-uren. In dit geval is dat 2,5 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van het webinar heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige tot ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen.

 

Doelgroep

Dit webinar is specifiek bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch medewerkers die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Het webinar is ook toegankelijk voor andere beroepsgroepen die geïnteresseerd zijn in het thema diagnostiek en assessment van emotionele ontwikkeling.

Accreditatie

Voor dit webinar wordt geen accreditatie aangevraagd.

Je ontvangt na afloop een certificaat waarmee je zelf accreditatiepunten aan kunt vragen

Filip Morisse

Filip is orthopedagoog en medewerker outreach De Steiger in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Daarnaast is hij wetenschappelijk medewerker van EQUALITY Research Collective (Hogeschool Gent). Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast geeft Filip consultatie/advies en opleiding/vorming aan heel wat voorzieningen en diensten in Vlaanderen en Nederland. Filip is één van de trekkers van de SENS-EO beweging in Vlaanderen, die expertise verspreidt over de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking. Ook is hij lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development) en vice-president van de European Association for Mental Health in Intellectual Disabilties (EAMHID). Filip is in 2021 gepromoveerd aan de Universiteit van Gent op het proefschrift Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking: onderzoek naar de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en een aansluitende coachingsmethodiek. Hij is gastprofessor aan de Universiteit van Gent (Vakgroep Orthopedagogiek). Filip is auteur en co-auteur van meerdere boeken en artikelen over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking.
Bekijk de docent

Literatuur

Morisse, F., VanderVelde, S. (2021) Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Antwerpen: Gompel & Svacina

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044133677

Morisse, F., Sappok,T., Neve de, L.,  Došen, A. (2017) SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking-Verkort. Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044135855

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen