Terug naar het overzicht

In company scholing: Seksualiteit en Seksuele ontwikkeling bij mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking

datum in overleg
Fysiek

TYPE: Een in company training
DOCENT: Mirella van der Heijden
INHOUD: Heb je vragen of het gebied van seksualiteit en seksuele ontwikkeling bij cliënten of leerlingen met een verstandelijke beperking. Voor jouw team kan een training op maat worden ontwikkeld die aansluit op de vragen die leven bij de medewerkers.
TIJDSDUUR: Datum en tijden worden in overleg vastgesteld
ACCREDITATIE: Wordt in overleg aangevraagd
INVESTERING: Prijs op aanvraag

Offerte aanvraag

Inleiding

Bij diagnostiek en beeldvorming rond seksuele en seksuologische hulpvragen worden veelal gebruik gemaakt van het biopsychosociaal model. In dit model worden dus de biologische, psychologische en sociale aspecten rond seksualiteit meegenomen. Ook wordt er meestal multidisciplinair samengewerkt om de hupvragen te kunnen beantwoorden.

Als er bij mensen met een verstandelijke beperking sprake is van problemen op seksueel gebied dan is het belangrijk om te kijken naar de ontstaansmechanismen. Het is noodzakelijk om oog te hebben voor de discrepanties in de lichamelijke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling.
 

De meerwaarde van de ontwikkelingsdynamische benadering

In de afgelopen jaren is het inzicht ontstaan dat naast de biopsychosociale dimensies ook de ontwikkelingsdimensie belangrijk is bij de ondersteuning van seksuele hulpvragen bij mensen met een verstandelijke beperking. Zicht krijgen op de emotionele ontwikkeling van een cliënt is belangrijk. Zo kun je de ondersteuning en bejegening ook laten aansluiten op de (emotionele) behoeften van de cliënt of leerling met een verstandelijke beperking.
 

Scholing op locatie

Bij deze scholing komt de docent naar de locatie van de voorziening of school voor speciaal onderwijs. Het is de bedoeling dat de aanvrager van de scholing zorgt voor een geschikte zaal, een beamer of digibord en de catering.

 

Minimale en maximale groepsgrootte

In het kader van de interactie is het prettig als de groep minimaal uit 8 deelnemers bestaat en maximaal uit 15.

 

Inhoud van de scholing op maat

De scholing wordt op maat gemaakt. Voorafgaand aan de scholing wordt afgestemd welke thema’s worden besproken, hoelang de training duurt en of voorbereiding gewenst is.

Inhoud

Voorbeelden van thema’s die kunnen worden besproken:

  • Seksuele en emotionele ontwikkeling
  • Bevorderen seksuele gezondheid
  • Bejegening en gespreksvoering
  • Seksualiteit bij mensen met EVB
  • Seksualiteit bij mensen met EVMB

Studiebelasting en voorbereiding

Met de docent kan worden besproken of voorbereiding wenselijk is. In overleg kan worden besloten dat er literatuur wordt gelezen of een verwerkingsopdracht wordt gedaan.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen van de scholing en de eventuele voorbereiding die in overleg wordt afgesproken.

Cliëntgroep

De training over seksuele ontwikkeling kan worden afgestemd op de cliëntgroep waarmee het team werkt. De scholing kan betrekking hebben op mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen. De training kan ook worden toegespitst op de specifieke problematiek van mensen met lichte, matige, ernstige of meervoudige verstandelijke beperking.

Accreditatie

Indien gewenst kan accreditatie worden aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen, zoals:

  • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
  • Het SKJ
  • Registerplein
  • V&VN

Aan het aanvragen van accreditatie zijn kosten verbonden. Deze bestaan aan de kosten voor het aanvragen van accreditatie bij een beroepsvereniging en uit de tijd die FORTIOR moet besteden aan de accreditatieaanvraag.

Wat is inbegrepen bij een accreditatieaanvraag:
Als FORTIOR de accreditatie voor de scholing verzorgt, dan regelen wij de aanvraag, het opmaken van de certificaten en het invoeren van presenties zodat de punten worden bijgeschreven.

Certificaat
Alle deelnemers ontvangen een certificaat na afloop van de training een certificaat als bewijs van deelname.

Mirella van der Heijden

Mirella van der Heijden is NVO Orthopedagoog-Generalist en Seksuoloog NVVS i.o. Mirella werkt voor Cordaan, een zorgorganisatie in Amsterdam die zorg verleent aan onder andere mensen met een verstandelijke beperking. Binnen Cordaan is Mirella werkzaam als behandelcoördinator, EMDR-traumabehandelaar en seksuoloog.

Mirella heeft ruim 20 jaar ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Mirella heeft zich gespecialiseerd in het werken met mensen met een (zeer) ernstig verstandelijke beperking, autisme en complexe problematiek.
Bekijk de docent

Aanbevolen literatuur

Visser-Korevaar, W. & Vonk, J. (2017). Seksuele en emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom.

Vonk, J (2021) Emotionele ontwikkeling: over basisbehoefte, draagkracht en plezier. Den Haag: Acco

Zaal, S (2023) Emotionele en seksuele ontwikkeling. De bijdrage van de ontwikkelingsdynamische aan seksuele en seksuologische hulpvragen in Morisse, F., Cleas, L., Koedoot, P. De Neve, L. (Red) De liefdevolle revolutie van Anton Došen Antwerpen / ’s Hertogenbosch: Gompel&Svacina

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen