Terug naar het overzicht

Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking


Auteur(s): W. Braam e.a.
Prijs: €  89,20
“Dokter, onze Piet zit niet lekker in zijn vel, wilt u even kijken?” Piet is een man van 43 jaar met een verstandelijke beperking, hij heeft het niveau van een kind van 3 en komt met zijn begeleider vanuit de woonvoorziening op het spreekuur. Piet praat amper, begrijpt niet alles wat je vraagt en kijkt een beetje angstig. Niet lekker in zijn vel?
De vaak complexe etiologie van de verstandelijke beperking en de comorbiditeit op gezondheid en sociaal functioneren, maken patiënten met deze beperking bijzonder kwetsbaar. Omdat het medisch-wetenschappelijk onderzoek naar deze patiëntengroep van recente datum is, krijgen deze mensen nog niet altijd de evidence-based zorg die ze nodig hebben. Dit boek wil graag een helpende hand bieden aan alle zorgprofessionals die in de praktijk met deze patiënten te maken krijgen.
In dit zeer complete overzichtswerk wordt in ruim 600 pagina’s geschetst wat bijzonder is aan een patiënt met een verstandelijke beperking en waarin de medische zorg anders is dan anders. Het boek biedt naast uitgebreide, diepgaande achtergrondinformatie praktische handvatten ten behoeve van doelgerichte anamnese, diagnostiek en behandeling in relatie tot deze speciale patiëntengroep.
Bij de totstandkoming van deze lijvige uitgave is onder leiding van een bevlogen redactie een team van bijna 100 experts erin geslaagd een kwalitatief hoogwaardig handboek samen te stellen waarin de meest actuele kennis is gebundeld.
Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking is een onmisbaar naslagwerk voor de AVG, de huisarts en alle andere (para)medici die in de praktijk te maken krijgen met patiënten met een verstandelijke beperking.
Bestellen
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief