Terug naar het overzicht

Hoe maak je duidelijk wat een verstandelijke beperking betekent in het dagelijks leven van cliënten en hun naasten?

Studiedag - impact verstandelijke beperking
datum in overleg
Fysiek

TYPE: Dit is een in company training
DOCENT: Anna Boom
TIJDSDUUR: Datum en tijden in overleg
INHOUD: Hoe kun je inzichtelijk maken wat een verstandelijke beperking inhoudt en wat hiervan de consequenties zijn in het dagelijks leven van cliënten zelf en hun naasten? Hoe maak je duidelijk wat de beperkingen en mogelijkheden van een persoon zijn? En hoe zorg je ervoor dat de boodschap daadwerkelijk beklijft?
ACCREDITATIE: Kan worden aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG
INVESTERING: Prijs op aanvraag

 

Offerte aanvraag

Als de diagnose verstandelijke beperking eenmaal is gesteld, krijgen ouders en andere verwanten uitleg over wat de beperking inhoudt, wat de symptomen zijn en wat de prognose is. De beperking kan in bepaalde gevallen ook aan de cliënt zelf worden uitgelegd. Toch komt het in de praktijk voor dat cliënten met LVB en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking niet goed weten wat de gevolgen zijn van deze complexe beperking. De consequenties van deze onwetendheid zijn groot: Door overvraging of onderstimulatie kunnen psychische problemen en fysieke klachten ontstaan. Als verwanten zich thuis niet goed afstemmen op de persoon met een beperking, kan dit spanning en escalaties opleveren.

Zodra helder is wat een verstandelijke beperking betekent, verandert de beperking zelf niet maar wel de betekenisverlening bij de betrokkenen. Als de “mist” van waardeoordelen en onterechte verwachtingen eenmaal is weggetrokken, kunnen de betrokkenen weer perspectief zien. Het is duidelijk geworden wat de persoon wel kan en wat niet, waar hulp bij nodig is of wat nog geleerd kan worden. Dit geeft ouders en andere verwanten houvast voor het dagelijks timen en doseren van hun opvoedgedrag of de manier waarop ze thuis met hun beperkte familielid omgaan. Inzicht in de beperking geeft hen ook meer mogelijkheden om escalaties thuis te voorkomen.

Hoe zorg je ervoor dat de boodschap over de betekenis van een verstandelijke beperking ook echt overkomt bij cliënten met LVB en/of verwanten van mensen met een verstandelijke beperking? Tijdens deze studiedag geeft docente Anna Boom je handvatten voor een herkenbare communicatie over de verstandelijke beperking. Ze gaat onder andere in op timing, woordkeus, visualisaties en gespreksvoering.

 

Teamscholing op locatie

De training vindt plaats op een locatie van de organisatie die de training heeft aangevraagd. De (technische) faciliteiten en catering dient door de opdrachtgever te worden verzorgd.

FORTIOR kan zorgen voor een stukje organisatie, zoals het maken van mappen, versturen van mails en het aanvragen van accreditatie.

 

Inhoud van de studiedag

Docent Anna Boom gaat tijdens deze studiedag in op de manier waarop je voorlichting en psycho educatie kunt geven aan verwanten en cliënten met LVB.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. de impact van een verstandelijke beperking op ouderschap en gezinnen
  2. communicatie: woordkeuze en taalgebruik, relevantie, herkenbaarheid, visualisatie
  3. timing en keuze van gesprekspartners bij diverse niveaus van verstandelijke beperking

 

Leerdoelen:

  1. herkenbaar en betekenisvol leren communiceren over een verstandelijke beperking met verwanten en ouders
  2. herkenbaar en betekenisvol leren communiceren over LVB met LVB-cliënten
  3. Interactief gesprek leren voeren vanuit meervoudig perspectief
  4. Leren visualiseren tijdens het gesprek

Studiebelasting en voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is het aantal contact uren: 5,5.

Cliëntgroep

De studiedag heeft betrekking op cliënten met alle niveaus van een verstandelijke beperking. De nadruk zal iets meer liggen op cliënten met een lichte verstandelijke beperking.

 

Doelgroep studiedag

De studiedag is op WO / HBO niveau. De volgende beroepsgroepen kunnen deelnemen aan de studiedag:

  • psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, systeemtherapeuten en artsen die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
  • psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers in het speciaal onderwijs.

 

Heb je een ander beroep en wil te toch deelnemen aan de studiedag, neem dan even contact op met FORTIOR voor overleg.

 

Benodigde voorkennis

Bij voorkeur hebben de deelnemers werkervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De vereiste vooropleiding van de doelgroep veronderstelt voldoende voorkennis.

Accreditatie

Kan worden aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG, SKJ of Registerplein

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Anna Boom

Anna Boom is werkzaam als GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist en EMDR-therapeut. Zij heeft jarenlange werkervaring binnen een behandelsetting voor kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. De laatste jaren werkt zij vanuit haar eigen praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, daarnaast werkt zij als academisch docent en supervisor voor professionals in opleiding.

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

– Activering voorkennis over niveaus van verstandelijke beperking
– Ouderschap en de impact van een kind met een verstandelijke beperking
– Belang van psycho-educatie en eigen ervaringen

11:00

Pauze

11:15

– Herkenbare uitleg met prognose korte en lange termijn
– Timing en herhaling
– Keuze en volgorde gesprekspartners (ouders, brusjes, familie)

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

– Inlevingsoefening implicaties van een LVB in dagelijks leven
– Aansluiten disharmonische profiel: V>P of V<P
– “De ketting”: sterke en kwetsbare schakels visualiseren

14:45

Pauze

15:00

– Interactieve gespreksvoering met LVB-client en naasten – Concreet, herkenbaar en relevant communiceren
– Waardevrij taalgebruik en externaliseren van de dialoog
– Visualisatie van de interactie-dynamiek rond de beperking

16:15

Afsluiting

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Bestel dit boek hier>>

Solomon, A (2016) Ver van de boom. Als je kind anders is.  Amsterdam: Nieuw Amsterdam Bestel dit boek hier>>

Artikel in ouderschapskennis jaargang 14- nr 1- maart 2011: hoe vertel ik het mijn kind? Door  J. Luijten en A. Boom (indien gewenst kunnen we het artikel mailen)

Een SEN-SEO brochure voor ouders en natuurlijk netwerk van mensen met een verstandelijke beperking: Over kunnen, aankunnen, moeten en willen. Aandacht voor emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking download de brochure hier>>

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen