Terug naar het overzicht

Tweedaagse cursus: Het praktisch toepassen van de draad (met fysieke bijeenkomsten)

Cursus: Het praktisch toepassen van de draad
 • Op 20 september en 7 oktober 2021
 • Docent: Gerrit Vignero
 • Locatie: Utrecht
 • Inhoud: Tijdens deze cursus leer je de methode de draad tot in de puntjes kennen. Aan het eind van de cursus kun je de methode concreet toepassen in cliëntbesprekingen en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ)

De inschrijfkosten zijn 550,00 p.p. inclusief, koffie, thee en lunch. De verplichte literatuur is niet bij de deelnemersprijs inbegrepen.

Inschrijven

Enkele jaren geleden ontwikkelde Gerrit Vignero “de draad”. In deze methode wil hij de ontwikkelingspsychologie vertalen in eenvoudige en bruikbare woorden voor begeleiders en ouders. Teambegeleiders, psychologen en orthopedagogen krijgen met de draad een stap voor stap methode die ze in hun begeleiding kunnen gebruiken. De draad bevat een aantal praktische beelden die direct door begeleider en ouders begrepen kunnen worden. De relatief ingewikkelde theorie over emotionele ontwikkeling wordt zo concreet en invoelbaar. De draad maakt de stappen inzichtelijk die een baby tot volwassene zet in zijn emotionele en sociale ontwikkeling. Deze stappen worden vertaald in ontwikkelingsthema’s. De essentie van de methode is op zoek te gaan naar het kwetsbare plekje in deze ontwikkeling en op basis daarvan de begeleidingsstrategie te ontwikkelen.

De draad is een methode die zich wil verbinden met andere methoden die tegenwoordig in de zorg worden gebruikt. Er is een duidelijke link met het model voor emotionele ontwikkeling van Anton Došen en de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R², SEO-R² Kleurenprofiel en SEO-V). Ook sluit de draad goed aan bij de methode ervaringsordening, de methode Heijkoop, nieuwe autoriteit, traumasensitief werken (NMT), gentle teaching, Triple C en LACCS. Het koppelen van de draad aan een methode waarmee je in jouw praktijk al werkt, helpt om de draad vruchtbaar toe te passen.

De tweedaagse cursus geeft je de mogelijkheid om jezelf te bekwamen in het toepassen van de draad in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van de cursus is om je concrete handvatten te geven om met de draad aan de slag te gaan bij cliënten, begeleiders en ouders. Je krijgt het nodige materiaal om zelf training te geven over de draad en om cliëntbesprekingen te begeleiden. Het is de bedoeling dat je na de cursus de draad kunt doorgeven.

Meer informatie over de draad vind je ook op www.gerritvignero.be

 

Fysieke bijeenkomsten

Deze training bestaat uit fysieke bijeenkomsten. De locatie, docent en organisator zullen zich bij de uitvoering van de studiedag op de volgende manier conformeren aan de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus in te dammen:

 • Deze training heeft een maximum van 10 deelnemers.
 • De looproutes, tafelopstelling en catering is in de locaties zo aangepast zodat 1,5 meter afstand tussen de bezoekers kan worden gehouden.
 • De locaties nemen extra hygiëne maatregelen, zoals het neerzetten van handgel en regelmatig schoonmaken.
 • De docenten kiezen werkvormen met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
 • FORTIOR heeft de procedures rond de ontvangst en uitreiken van certificaten aangepast: je naam wordt door FORTIOR afgevinkt op de deelnemerslijst en je ontvangt na afloop een digitaal certificaat.

 

Wat vragen we van jou:

Kom niet naar de studiedag als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten. Blijf ook thuis als jij of een van je huisgenoten besmet is met covid-19.

In geval van ziekte mag je jouw aanmelding kosteloos omzetten naar een herhaling van de studiedag van de studiedag of naar een andere studiedag in dezelfde prijsklasse. Of je kunt een collega in jouw plaats laten deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen stelt FORTIOR als voorwaarde dat je jezelf voor de training afmeldt.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

 

Inhoud

In de cursus leer in je in een kleine groep (maximaal 15 deelnemers) hoe je de methode de draad methodisch in je eigen praktijk kunt gebruiken.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Hoe worden ontwikkelingspsychologische thema’s vertaald in de concepten van ‘de draad’?
 • Leren herkennen van de dynamiek van de draad en de processen binnen opvoeding en begeleiding.
 • De wigwam als visualisering van de dynamiek kunnen tekenen. 
 • De verschillende stappen in de methodiek leren kennen.
 • Toepassen van de methodiek bij een concrete cliënt.
 • Handvatten om met ‘de draad’ aan de slag te gaan. Ingangen die je kan gebruiken om vanuit de draad met cliënten aan de slag te gaan.

 

Casussen

Het is mogelijk om een eigen casus in te brengen tijdens de cursus. Dat is een mooie kans om te laten zien hoe je methodisch met de draad kunt werken.

 

Cursusmateriaal

De basis van de cursus is een powerpoint en het boek ‘Ontwarring en ordening van de draad’. Dit boek is een werkboek om stap voor stap methodisch te gaan werken. Het is dus nodig dat je voor de cursus over een persoonlijk exemplaar beschikt. (Het is mogelijk het boek bij inschrijving voor de cursus bij te bestellen.)

Voorbereiding & studiebelasting

De cursus is te volgen zonder voorbereiding. Enige voorkennis over de draad is gewenst. Iedere deelnemer dient te beschikken over een eigen exemplaar van het boek:

Vignero, G. (2017). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701. Bekijk dit boek hier>>

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen, bij deze cursus is dat 12 uur.

Cliëntgroep waarop de cursus betrekking heeft

De draad is in eerste instantie ontwikkeld voor de ondersteuning van kinderen. jongeren en volwassenen met een lichte, matige, ernstige of meervoudige verstandelijke beperking. De methode is zeer geschikt voor cliënten met complexe problematiek en (ernstig) probleemgedrag.

Uit de ervaring blijkt het model niet alleen bruikbaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook in scholen, in ambulante settingen, in bijzondere jeugdzorg en bij mensen waar dementie is vastgesteld. Er is zowel ervaring met ouders, leerkrachten, verzorgers als met begeleiders.

 

Doelgroep voor de cursus

De cursus is bedoeld voor:

 • Psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • Psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders en teammanagers in het speciaal onderwijs

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • herregistratie: 12 punten
  • opleiding – diagnostiek: 3 punten
  • opleiding – behandeling: 2 punten
  • opleiding – overige taken: 1 punt
 • Als de cursus wordt geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG is de studiedag ook geaccrediteerd door het SKJ

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Terbank in Heverlee. MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van drie tot 21 jaar met een lichte of matige verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en/of emotionele problemen. Al heel vroeg in zijn werk als orthopedagoog ontdekte hij het belang van de ontwikkelingspsychologie voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.

Gerrit is geschoold in de methode Heijkoop. De vraag waar hij zich op richtte was: Hoe vertaal je ontwikkelingspsychologisch denken naar het orthopedagogisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag maakte Gerrit gebruik van het werk van Jacques Heijkoop en van Anton Došen. Hij ontwikkelde een eigen model waarbij hij het beeld van de draad gebruikt om de relatie tussen cliënt en professional die bij de verschillende ontwikkelingsfasen hoort, weer te geven. Over zijn methode heeft Gerrit inmiddels drie boeken geschreven. ‘De draad’ werd oorspronkelijk vooral opgepikt in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Inmiddels wordt het ook als werkvorm gebruikt in scholen zowel in buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs.

Gerrit geeft scholing in België en Nederland over zijn model en begeleidt (in België) casusbesprekingen.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Kennismaking.

Het model de draad: link met andere methodes.

De draad in stapjes. De verschillende types van draad.

11:15

Pauze

11:30

De dynamiek van de draad:  de wigwamtekening.

Het kwetsbare plekje in de draad.

De draad en het brein.

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Inoefenen van de tekening van de draad.

Het werkschema van de draad bij harmonieuze ontwikkeling.

Oefening aan de hand van videofragment.

15:00

Het werkschema van de draad bij kwetsbare ontwikkeling.

Onderscheid cliënt/situatie/begeleider-ouder-leerkracht.

Oefening aan de hand van videofragmenten en casussen.

Van analyse naar handvatten. Deel III in het handboek.

16:30

Afsluiting : filmpje threads

17:00

Afsluiting

 
Ochtend
10:00

Opening

10:05

Wat heb ik vorige keer geleerd? Waar heb ik vragen rond?

De methode in stapjes.

11:15

Pauze

11:30

Hoe aan het werk gaan met een team, ouders, leerkrachten met de methodiek.

12:30

Lunchpauze

 
 
Middag
13:30

Casus  van één van de deelnemers stap voor stap uitwerken.

15:00

Pauze

15:15

Toepassing op eigen casussen van deelnemers. Huiswerk.

16:30

Asluiting: Filmpje “ik wil vliegen”

17:00

Einde en uitreiking certificaten

Literatuur

Verplichte literatuur

Vignero, G. (2017). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701. Bestel dit boek hier>>

 

Aanbevolen literatuur

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier >>

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147) Bestel dit boek hier >> (In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

Heijkoop, J. (2015) Ontdekkend kijken. Basisboek methode Heijkoop. Heijkoop academy. ISBN: 9789082397406  Bestel dit boek hier >>

Vignero, G. (2019) De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag thuis, op school en daarbuiten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant (Volledig herwerkte druk) ISBN: 9789044136784 Bestel dit boek hier>>

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marceau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (Red.). (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking (SEN-publicaties nr. 4). Antwerpen / Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044128499 Bestel dit boek hier>>

 

De studiedag wordt gehouden in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief