Terug naar het overzicht

Tweedaagse cursus: Het praktisch toepassen van “De Draad”

Cursus: Het praktisch toepassen van de draad
2-daagse training!
23 sep 2024
Plaats
07 okt 2024
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Gerrit Vignero
INHOUD: Tijdens deze cursus leer je de methode “De Draad”  tot in de puntjes kennen. Aan het eind van de cursus kun je de methode concreet toepassen in cliëntbesprekingen en de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Ook is er aandacht voor het vertalen van de uitkomsten van de SEO-R² naar het model en methode van “De Draad”
TIJDSDUUR: 2 dagen op 23 september en 7 oktober 2024 van 10:00 tot 17:00
ACCREDITATIE: Is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor het SKJ)
LOCATIE: Utrecht
INVESTERING: 556,00 p.p. inclusief, koffie, thee en lunch. De verplichte literatuur is niet bij de deelnemersprijs inbegrepen.

Inschrijven

Enkele jaren geleden ontwikkelde Gerrit Vignero “De Draad”. In deze methode wil hij de ontwikkelingspsychologie vertalen in eenvoudige en bruikbare woorden voor begeleiders en ouders. Teambegeleiders, psychologen en orthopedagogen krijgen met “De Draad” een stap voor stap methode die ze in hun begeleiding kunnen gebruiken. “De Draad”  bevat een aantal praktische beelden die direct door begeleider en ouders begrepen kunnen worden. De relatief ingewikkelde theorie over emotionele ontwikkeling wordt zo concreet en invoelbaar. “De Draad” maakt de stappen inzichtelijk die een baby tot volwassene zet in zijn emotionele en sociale ontwikkeling. Deze stappen worden vertaald in ontwikkelingsthema’s. De essentie van de methode is op zoek te gaan naar het kwetsbare plekje in deze ontwikkeling en op basis daarvan de begeleidingsstrategie te ontwikkelen.

Verbinding met andere methoden

“De Draad” is een methode die zich wil verbinden met andere methoden die tegenwoordig in de zorg worden gebruikt. Er is een duidelijke link met het model voor emotionele ontwikkeling van Anton Došen en de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R², SEO-R² Kleurenprofiel en SEO-V). Ook sluit “De Draad” goed aan bij de methode ervaringsordening, de methode Heijkoop, nieuwe autoriteit, traumasensitief werken (NMT), gentle teaching, Triple C en LACCS. Het koppelen van “De Draad” aan een methode waarmee je in jouw praktijk al werkt, helpt om de draad vruchtbaar toe te passen.

De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling

Het is niet noodzakelijk om een SEO-R² af te nemen om met “De Draad” te kunnen werken. Als er wel een ingevulde schaal beschikbaar is dan kan dit interessante informatie bevatten die vertaald kan worden naar het model en methode van “De Draad”. Binnen het model en methode is niet zozeer de SEO-R² totaalscore van belang maar de dynamiek. Er wordt meer gekeken naar de spanningsvelden en de discrepanties. De hoogste scores zeggen iets over de sterke draden, de laagste scores zeggen iets over het kwetsbare plekje in de draad. Gerrit Vignero gebruikt de uitkomsten van de SEO-R² als vertrekpunt voor een gesprek over de relatie tussen cliënt in relatie tot de begeleider.

De tweedaagse cursus geeft je de mogelijkheid om jezelf te bekwamen in het toepassen van “De Draad” in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van de cursus is om je concrete handvatten te geven om met “De Draad” aan de slag te gaan bij cliënten, begeleiders en ouders. Je krijgt het nodige materiaal om zelf training te geven over de draad en om cliëntbesprekingen te begeleiden. Het is de bedoeling dat je na de cursus de draad kunt doorgeven.

Meer informatie over de draad vind je ook op www.gerritvignero.be

Inhoud

In de cursus leer in je in een kleine groep (maximaal 15 deelnemers) hoe je de methode “De Draad” methodisch in je eigen praktijk kunt gebruiken.

Onderwerpen die tijdens de studiedag aan bod komen zijn:

 • Hoe ontwikkelingspsychologische thema’s worden vertaald in de concepten van “De Draad”?
 • Leren herkennen van de dynamiek van “De Draad” en de processen binnen opvoeding en begeleiding.
 • Het kunnen tekenen van de wigwam als visualisering van dynamiek.
 • Leren kennen van de verschillende stappen in de methodiek.
 • Toepassen van de methodiek bij een concrete cliënt.
 • Handvatten hebben om met “De Draad” aan de slag te gaan. Ingangen die je kan gebruiken om vanuit “De Draad” met cliënten aan de slag te gaan.

 

Casussen

Het is mogelijk om een eigen casus in te brengen tijdens de cursus. Dat is een mooie kans om te laten zien hoe je methodisch met de draad kunt werken.

 

Cursusmateriaal

De basis van de cursus is een powerpoint en het boek ‘Ontwarring en ordening van de draad’. Dit boek is een werkboek om stap voor stap methodisch te gaan werken. Het is dus nodig dat je voor de cursus over een persoonlijk exemplaar beschikt. (Het is mogelijk het boek bij inschrijving voor de cursus bij te bestellen.)

Voorbereiding & studiebelasting

De cursus is te volgen zonder voorbereiding. Enige voorkennis over “De Draad” is gewenst. Iedere deelnemer dient te beschikken over een eigen exemplaar van het boek:

Vignero, G. (2017). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701. Bekijk dit boek hier>>

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen, bij deze cursus is dat 12 uur.

 

 

 

Cliëntgroep waarop de cursus betrekking heeft

“De Draad” is in eerste instantie ontwikkeld voor de ondersteuning van kinderen. jongeren en volwassenen met een lichte, matige, ernstige of meervoudige verstandelijke beperking. De methode is zeer geschikt voor cliënten met complexe problematiek en (ernstig) probleemgedrag.

Uit de ervaring blijkt het model niet alleen bruikbaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook in scholen, in ambulante settingen, in bijzondere jeugdzorg en bij mensen bij wie dementie is vastgesteld. Er is zowel ervaring met ouders, leerkrachten, verzorgers als met begeleiders.

 

Doelgroep voor de cursus

De cursus is bedoeld voor:

 • Psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • Psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders en teammanagers in het speciaal onderwijs

Accreditatie

Is toegekend door:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
  • herregistratie: 12 punten
  • opleiding – diagnostiek: 3 punten
  • opleiding – behandeling: 2 punten
  • opleiding – overige taken: 0,5 punten
 • Als de cursus geaccrediteerd is door het NIP K&J / NVO OG is de studiedag ook geaccrediteerd door het SKJ

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Terbank in Heverlee. MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van drie tot 21 jaar met een lichte of matige verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en/of emotionele problemen. Al heel vroeg in zijn werk als orthopedagoog ontdekte hij het belang van de ontwikkelingspsychologie voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.

Gerrit is geschoold in de methode Heijkoop. De vraag waar hij zich op richtte was: Hoe vertaal je ontwikkelingspsychologisch denken naar het orthopedagogisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag maakte Gerrit gebruik van het werk van Jacques Heijkoop en van Anton Došen. Hij ontwikkelde een eigen model waarbij hij het beeld van de draad gebruikt om de relatie tussen cliënt en professional die bij de verschillende ontwikkelingsfasen hoort, weer te geven. Over zijn methode heeft Gerrit inmiddels drie boeken geschreven. ‘De draad’ werd oorspronkelijk vooral opgepikt in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Inmiddels wordt het ook als werkvorm gebruikt in scholen zowel in buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs.

Gerrit geeft scholing in België en Nederland over zijn model en begeleidt (in België) casusbesprekingen.

 

 

 
Bekijk de docent

PROGRAMMA DAG 1:

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Kennismaking.

Het model “De Draad”: link met andere methodes.

De draad in stapjes. De verschillende type draden.

11:15

Pauze

11:30

De dynamiek van “De Draad”:  de wigwamtekening.

Het kwetsbare plekje in de draad.

“De Draad” en het brein.

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Inoefenen van de tekening van “De Draad”.

Het werkschema van “De Draad” bij harmonieuze ontwikkeling.

Oefening aan de hand van videofragment.

15:00

Het werkschema van “De draad” bij kwetsbare ontwikkeling.

Onderscheid cliënt/situatie/begeleider-ouder-leerkracht.

Oefening aan de hand van videofragmenten en casussen.

Van analyse naar handvatten. Deel III in het handboek.

16:30

Afsluiting : filmpje threads

17:00

Afsluiting en invullen evaluatie

PROGRAMMA DAG 2:

 
Ochtend
10:00

Opening

10:05

Wat heb ik vorige keer geleerd? Waar heb ik vragen rond?

De methode in stapjes.

11:15

Pauze

11:30

Hoe aan het werk gaan met een team, ouders, leerkrachten met de methodiek.

12:30

Lunchpauze

 
 
Middag
13:30

Casus  van één van de deelnemers stap voor stap uitwerken.

15:00

Pauze

15:15

Toepassing op eigen casussen van deelnemers. Huiswerk.

16:30

Asluiting: Filmpje “ik wil vliegen”

17:00

Einde en uitreiking certificaten

Literatuur

Verplichte literatuur

Vignero, G. (2017). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044138047. Bestel dit boek hier>>

 

Aanbevolen literatuur

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier >>

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147) Bestel dit boek hier >> (In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

Heijkoop, J. (2015) Ontdekkend kijken. Basisboek methode Heijkoop. Heijkoop academy. ISBN: 9789082397406  Bestel dit boek hier >>

Vignero, G. (2019) De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag thuis, op school en daarbuiten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant (Volledig herwerkte druk) ISBN: 9789044136784 Bestel dit boek hier>>

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marceau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (Red.). (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking (SEN-publicaties nr. 4). Antwerpen / Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044128499 Bestel dit boek hier>>

Locatie

De studiedag wordt gehouden in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief