Terug naar het overzicht

De MATCH training


Auteur(s): Harmke Bodewitz
Prijs: €  101,95

De MATCH-training stelt teams in staat om onder leiding van hun orthopedagoog/psycholoog zelf handvatten op te doen om aan te sluiten op de emotionele ontwikkeling van hun cliënten. Aan het eind van de training ontvangt het team een handige job-aid om de diagnostiek van de cliënten discreet in vast te leggen en de match met de bijbehorende begeleidingsstijl vast te houden.

De emotionele ontwikkeling en het SEO-R Kleurenprofiel

De emotionele ontwikkeling is een belangrijke bron van aansluiting bij mensen met een extra zorgvraag. Bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking, psychische aandoeningen, binnen pleegzorg of het passend of speciaal onderwijs.

Psychiater Anton Došen heeft hierin baanbrekend werk verricht. Zijn Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) werd als schatting veel gebruikt. Inmiddels is met de SEO-R ² (Morisse, 2016) een gevalideerd onderzoeksmiddel beschikbaar om de emotionele ontwikkeling te diagnostiseren.

Rachel de Groot heeft, gebaseerd op Došens werk, het SEO-R Kleurenprofiel ontwikkeld. Met het Kleurenprofiel is het mogelijk als team het beeld van de cliënt op te bouwen. Met handig gebruik van kleur en pictogrammen komt deze complexe informatie dichtbij. Zo kan gezamenlijk in kaart gebracht worden wat er aan de hand is met de emotionele ontwikkeling.

Maar … Hoe dan verder?

Dit is waar de MATCH-training de draad oppakt.
De MATCH-training legt de focus op hoe te handelen.

De MATCH-training stelt begeleiders in staat zelf te ontdekken hoe het is je niet gehoord te voelen in de persoonlijke afstemming. Of juist wel de goede match te kunnen maken met de emotionele behoeften. Het vergroot daarmee de sensitiviteit van de begeleider om zich daarop af stemmen.

Een handig ezelsbruggetje wordt tijdens de training door begeleiders zelf ontrafeld. Zo worden de verschillende begeleidingsstijlen gemakkelijk onthouden.

De training wordt afgesloten met een handige job-aid: de MATCH-box. Deze unieke “box” kan discreet gevuld worden met relevante cliëntdiagnostiek. Ook houdt de begeleider via de MATCH-box letterlijk de verschillende begeleidingsstijlen – en de noodzaak tot afstemming! –  in beeld.

Overigens lenen de trainingsmaterialen zich ook voor zelfreflectie en teamontwikkeling. Welke begeleidingsstijl hanteren de begeleiders zelf bij voorkeur? Zijn ze zich hiervan bewust? Wat zien collega’s elkaar hierin doen? Hoe verhoudt zich dat tot de emotionele behoeften van de cliënt?

De ervaringen met deze training zijn positief.
Mensen krijgen letterlijk de begeleidingsstijl in de vingers en willen verder met hun eigen zoektocht. De MATCH-box is zo toegankelijk dat het gebruikt wordt in verwantengesprekken. Het leidt tot meer diepgang in gesprekken en anderssoortige interventies.

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen