Terug naar het overzicht

Trainersprotocol compassietraining voor mensen met een verstandelijke beperking. Een tweedaagse train-de-trainer training.

2-daagse training!
datum in overleg
Fysiek

DOCENTES: Hannelies Hokke
INHOUD: Hoe kun je cliënten ondersteunen die een lage dunk van zichzelf hebben; veel schaamte of zelfverwijt kennen en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren? In deze studiedag hoor je meer over de compassietraining aangepast voor mensen met een verstandelijke beperking.
TIJDSDUUR: Een tweedaagse training, de data en tijden worden in overleg vastgesteld
ACCREDITATIE: Accreditaties kunnen worden aangevraagd in overleg
INVESTERING: Prijs op aanvraag

Offerte aanvraag

Ieder mens blijkt baat te hebben bij een vriendelijke houding tegenover zichzelf en tegenover anderen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor pijn en lijden. Zij ervaren in het dagelijks leven een hoge mate van schaamte en zelfkritiek. Ze doen namelijk vaker dan gemiddeld negatieve (sociale) ervaringen op zoals interpersoonlijk trauma of misbruik. Tegelijkertijd hebben mensen met een verstandelijke beperking minder copingstrategieën.

Schaamte en zelfkritiek hebben een grote impact op de gezondheid en welzijn van mensen met een verstandelijke beperking.

Mindfulness Based Compassionate Living

Frits Koster en Erik van den Brink gaven mindfulness trainingen in de GGZ. Een belangrijk aspect in mindfulness is “jezelf met vriendelijke ogen beschouwen”. Koster en Van den Brink zagen dat dit lastig bleef voor velen. Ze ontwikkelden daarom de compassietraining Mindfulness Based Compassionate Living (MBLC). MBLC is gebaseerd op de.Compassion Focused Therapy van Paul Gilbert.

Mindfulness Based Compassionate Living is bedoeld voor mensen die al bekend zijn met mindfulness oefeningen en die desondanks worstelen met een negatieve houding tegenover zichzelf en die vaak ook problemen in sociale relaties hebben. In deze training worden oefeningen aangeboden om meer warmte, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen te ervaren.

Compassie omvat enerzijds een sensitiviteit voor pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen, en anderzijds de bereidheid en moed om er wat aan te doen. Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie, maar niet bij iedereen komt dit vermogen te volle tot ontwikkeling. De MBLC training biedt oefeningen waarmee de compassie kan groeien.

Aangepaste compassietraining

Voor mensen met een verstandelijke beperking die in het dagelijks leven geen vriendelijke houding ten opzichte van zichzelf kunnen opbrengen, is de MBCL-VB beschikbaar. Op compassie gebaseerde interventies richten zich op het vergroten van het welbevinden door het ontwikkelen van (zelf)compassie. Onderzoek geeft aan dat door compassietraining zelfcompassie groeit en symptomen van depressie, angst en stress afnemen.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek naar de Mindfulness Based Compassionate Living voor mensen met een verstandelijke beperking staat in de kinderschoenen. Uit de weinige studies die er nu zijn, komen aanwijzingen, dat het een methode is die juist extra bruikbaar is voor deze groep. Dit komt omdat mensen met een verstandelijke beperking minder op cognitie maar meer op doen en ervaren gericht zijn. De training kan hierop goed aangepast worden. De mensen die aan de training hebben deelgenomen, zeggen, dat de training hen geholpen heeft en dat ze de training als plezierig hebben ervaren.

Inhoud

Hannelies bespreekt de theorie achter de compassietraining en de wetenschappelijke bevindingen. Tijdens de training wordt er op een praktische en ervaringsgerichte manier gewerkt met het protocol: via compassieoefeningen wordt het aangepaste protocol doorgenomen en werk je aan je eigen compassionele basishouding.

Na het volgen van de training kun je:

  • een individuele aangepaste compassietraining geven aan een cliënt met een (visuele en) verstandelijke beperking;
  • een verantwoorde inschatting maken voor welke cliënten training geschikt is;
  • je eigen compassionele basishouding inzetten.

 

Studiebelasting en voorbereiding

De studiebelasting bestaat uit

  • het aantal contacturen: 12uur;
  • de uren voor het lezen van de literatuur: 13 uur (126 blz.; 10 blz. per uur);

het maken van de afrondende opdracht (tevens eindtoets): 12 tot 15 uur.

Cliëntgroep

De studiedag heeft betrekking op mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag is gericht op vak- en speltherapeuten, psychologen, orthopedagogen, cliëntondersteuners, GGZ-agogen, sociaal agogen en andere geïnteresseerde professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt in overleg aangevraagd.

 

Hannelies Hokke

Met veel plezier is Hannelies sinds 2003 werkzaam bij Bartiméus als psychomotorisch therapeut voor mensen met een visuele en/of visuele-verstandelijke beperking en psychische of psychiatrische problematiek.  Samen met anderen heeft ze mindfulness aangepast voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2017 is er  gestart met een pilot aangepaste compassietraining. Inmiddels is er een protocol ontwikkeld zodat compassie breder aangeboden kan worden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Hannelies is ook verbonden aan de Academische werkplaats Bartiméus-VU en ondersteunt daar bij verder onderzoek rondom mindfulness en compassietraining voor mensen met een (visuele en) verstandelijke beperking.
Bekijk de docent

programma dag 1:

Ochtend
09:30

Opening dag 1

09:45

Uitleg en achtergronden compassietraining

10:45

Pauze

11:00

Zelfcompassietest voor jezelf en de cliënt. Onderzoek naar Compassietraining. Sessie 1 van het protocol oefenen en bespreken

12:30

Lunch

 
Middag
13:15

Sessie 2 en 3 bespreken en oefenen

14:45

Pauze

15:00

Aandacht voor de eigen compassionele basishouding. Sessie 4 oefenen

16:15

Afsluiting

16:30

Eind

Programma dag 2

 
Ochtend
09:30

Opening dag 2 – Compassie oefening

​Compassie oefening

09:45

Nabespreken oefenen in de werksituatie; reflectie eigen compassionele basishouding; oefenen sessie 5

10:45

Pauze

11:00

Sessie 5: weerstand en inquiry.

​Creatieve inspiratie om zelf oefeningen aan te passen

12:30

Lunchpauze

 
 
Middag
13:30

Sessie 7 en 8

15:00

Pauze

15:15

Sessie 9 en 10; aandacht voor transfer.

​Aandachtspunten voor de komende tijd.

16:15

Afsluiting

16:30

Eind

Literatuur

Zoutenbier, Y., Hokke, H., & Sterkenburg, P. (2020). Pilotstudie naar de inzet van een compassietraining voor mensen met een visuele, lichamelijke en lichte tot matige verstandelijke beperking. LVB Onderzoek & Praktijk,18/1 p. 12-22. download het artikel hier: 

Koster, F., & Brink, E. van den, (2019). Compassie in je leven. Mindfulness verdiepen met heartfulness. Amsterdam: Boom uitgevers.


Websites:

Website van Erik van den Brink over mindfulness based compassionate living mbcl: https://www.mbcl.nl

Website van Frits Koster over Mindfulnesstraining en Compassietraining: https://www.fritskoster.nl

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen