Terug naar het overzicht

Verslaglegging rond emotionele ontwikkeling of emotioneel functioneren

09 dec 2024
Plaats
Online

DOCENT: Kari Andriessen
INHOUD: Tijdens deze online training gaat de docent uitgebreid in wat er in verslaglegging over de emotionele ontwikkeling / emotioneel functioneren moet staan en hoe het verslag moet worden opgebouwd.
TIJDSDUUR: Een online training op 9 december 2024 van 9:30 tot 12:30 uur.
LOCATIE: Online
ACCREDITATIE: Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ). Accreditatie bij Registerplein kan worden aangevraagd in overleg.
INVESTERING: 125,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Door gedragsdeskundigen en PDW-ers in heel Europa worden diverse instrumenten gebruikt om de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking in te schatten. Denk hierbij aan de SEO-R², de SEO-V of de ESSEON. Nadat de inschatting van de emotionele ontwikkeling heeft plaatsgevonden is het belangrijk dat de uitkomsten goed op papier worden gezet zodat ouders en begeleiders hun ondersteuning kunnen afstemmen.

Bij orthopedagogen, psychologen en PDW-ers leven soms nog vragen over de verslaglegging na afname van de SEO-R², de SEO-V of een andere schaal: “Hoe verwoord ik de uitkomsten van mijn diagnostisch onderzoek in een helder verslag?” of “Hoe vertaal ik het ingeschatte emotionele ontwikkelingsniveau van personen met een verstandelijke beperking in een concrete begeleidingsstijl?” en “Hoe communiceer ik het beste over het emotioneel ontwikkelingsniveau met de cliënt, zijn ouders en begeleiders?”.

Tijdens deze training loopt de docent nog eens grondig met je door wat er in een goede verslaglegging rond emotionele ontwikkeling/ emotioneel functioneren moet staan. Je kunt tijdens de training oefenen met het schrijven van de conclusie en het advies.

Gewenste voorkennis

Deze training is bedoeld als verdieping voor gedragsdeskundigen of psychodiagnostisch medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat de deelnemers aan deze training bekend zijn met de procedure bij de afname en scoring van de SEO-R², de SEO-V en eventueel andere schalen. In deze training wordt niet meer uitgelegd wat de procedure is van de afname en scoring. Ook wordt het model voor emotionele ontwikkeling niet behandeld. De focus van de training ligt bij het schrijven van een verslag.

 

Online training

Deze scholing wordt aangeboden als een online training. FORTIOR maakt hierbij gebruik van het programma Zoom. Voor het deelnemen aan een online training heb je een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training.

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang Schaal voor Emotionele Ontwikkeling

Inhoud van de training

De volgende thema’s komen aan bod:

 1. Welke onderdelen horen er in de verslaglegging over emotionele ontwikkeling te staan
 2. Het beschrijven van de uitkomsten
 3. Hoe schrijf je een goede conclusie
 4. Hoe schrijf je een begrijpelijk advies

 

Leerdoelen:

 • Weten welke elementen er in een de verslaglegging rond emotionele ontwikkeling of emotioneel functioneren moeten staan
 • Ontvangen van tips voor het adequaat verwoorden van de uitkomsten, de conclusie en het advies

Studiebelasting

De workshop bestaat uit het aantal contact uren. Voor deze training is dat 3 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van de training heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornissen.

 

Doelgroep voor deze studiedag

De training is ontwikkeld voor:

 • psychiaters, psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch medewerkers, verpleegkundig specialisten die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen en orthopedagogen in het speciaal onderwijs.

 

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • NIP K&J /NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie 3 punten
  • Opleiding/behandeling 1,5 punt
 • De accreditatie van het NIP K&J /NVO OG wordt overgenomen door het SKJ
 • Bij Registerplein kan accreditatie worden aangevraagd in overleg.

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

Kari Andriessen

Kari werkt als Orthopedagoog-generalist in de sGGZ. Direct na haar afstuderen aan de universiteit Leiden bij twee afstudeerrichtingen is ze ruim zestien jaar geleden begonnen als gedragsdeskundige in sector zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens haar studie heeft ze in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewerkt als begeleider. Eind 2019 heeft Kari haar studie tot Orthopedagoog-generalist afgerond en vanaf begin 2020 is ze opgenomen in het BIG register.

Vanaf haar eerste werkplek in 2000 had ze direct een interesse in de emotionele ontwikkeling en welke invloed dit heeft in het dagelijks functioneren. Het zorgde voor een andere blik op probleemgedrag. Kari heeft zich door de jaren heen verdiept in meerdere richtingen waarbij de kern ligt in trauma, hechting en behandeling bieden. Ze heeft ervaring met verschillende leeftijden, niveaus en mate van gedragsproblematiek waarbij de nadruk altijd op kinderen en een laag emotioneel ontwikkelingsniveau heeft gelegen.

Onlangs is Kari gestart in de specialistische GGZ. Hier geeft ze behandeling aan kinderen met LVB en begeleidt ze gezinnen.
Bekijk de docent

Ochtend
09:00

Training wordt open gezet, deelnemers kunnen inloggen

09:30

Opening, uitleg online etiquette

09:35

Plenaire presentatie: Verslaglegging

10:30

Vaak voorkomende vergissingen

10:45

Oefenen met schrijven

11:30

Pauze

11:45

Oefenen met schrijven

12:00

Terugkoppeling

12:15

Scoring

12:30

Afsluiting en evaluatie

Literatuur:

Morisse, F., & Došen, A. (Red.). (2024). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Den Bosch: Gompel&Svacina. ISBN 978 94 6371 500 3
Bestel dit boek hier >>

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen