Terug naar het overzicht

In company scholing: Het Emancipatorisch Methodisch Kader (EMK)

datum in overleg
Fysiek

TYPE: Een in company training
DOCENT: Karel De Corte
INHOUD: Tijdens deze in company scholing hoor je meer over het Emancipatorisch Methodisch Kader (EMK). Het kader geeft handvatten voor het stimuleren van zelfontplooiing en zelfbeschikking terwijl de veiligheid gewaarborgd wordt.
TIJDSDUUR: Datum en tijden worden in overleg vastgesteld
ACCREDITATIE: Wordt in overleg aangevraagd
INVESTERING: Prijs op aanvraag

Offerte aanvraag

In de afgelopen decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor de thema’s regie over eigen leven, inclusie en burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Veel zorgprofessionals staan achter deze ontwikkeling en tegelijkertijd worstelen ze met een aantal vragen: Mogen er dan helemaal geen grenzen meer gesteld worden? En hoe zit het dan met de veiligheid van cliënten met een verstandelijke beperking? Hoe voorkom je dat cliënten eenzaam en geïsoleerd raken? Het Emancipatorisch Methodisch Kader biedt handvatten.

 

Het Emancipatorisch Methodisch Kader (EMK)

Karel De Corte ontwikkelde het Emancipatorisch Methodisch Kader (EMK). Het kader is recent in Nederland beschouwd als een van de 28 erkende begeleidingsmethodieken voor personen met een verstandelijke beperking (Hij is er: De Grote Methodiekengids! (alliade.nl). Het EMK heeft tot doel om de kansen, zelfbeschikking en zelfontplooiing van mensen met een (verstandelijke) beperking te vergroten. Daarnaast biedt EMK handvatten om de veiligheid van cliënten en professionals te waarborgen. EMK beschrijft het emancipatieproces in vier kaders: relationeel, instrumenteel, evaluatief en strategisch.

 

Scholing op locatie

Bij deze scholing komt de docent naar de locatie van de voorziening of school voor speciaal onderwijs. Het is de bedoeling dat de aanvrager van de scholing zorgt voor een geschikte zaal, een beamer of digibord en de catering.

 

Minimale en maximale groepsgrootte

Het minimale en maximale aantal deelnemers kan in overleg met de docent worden vastgesteld.

 

Overleg over inhoud van scholing

Voor de in company scholing bestaat al een globale opzet. De inhoud van de scholing kan worden afgestemd. Voorafgaand aan de training zal er overleg zijn met de docent.

Inhoud

Docent Karel De Corte laat je tijdens deze studiedag zien hoe je aan de hand van het Emancipatorisch Methodisch Kader (EMK) zelfontplooiing en zelfbeschikking kunt stimuleren terwijl je de veiligheid waarborgt.

De volgende thema’s komen aan bod

 • Paradigmaverschuiving in de zorg (medisch è ontwikkelings- è burgerschaps- paradigma)
 • Aangeleerde hulpeloosheid
 • Zorg op maat è gedegen ondersteuning net onder de maat
 • Kwaliteit van bestaan en het EMK
 • Emancipatorisch Methodisch Kader:
  1. Relationeel kader
  2. Instrumenteel kader
  3. Evaluatief kader
  4. Strategisch kader
 • Verhouding natuurlijk netwerk en professionele hulpverlening

 

Leerdoelen

Aan het einde van de dag:

 • Weet je wat het Emancipatorisch Methodisch Kader (EMK) inhoudt en ken je de vier kaders van EMK.
 • Heb je handvatten gekregen voor hoe je zelfontplooiing en zelfbeschikking kunt stimuleren.
 • Heb je handvatten gekregen hoe je de veiligheid van je cliënt met een verstandelijke beperking kunt waarborgen.

Voorbereiding en studiebelasting

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is dat 6 uur.

Cliëntgroep

EMK is toepasbaar bij mensen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke beperking. Ook is EMK toepasbaar op andere groepen, zoals mensen met een lichamelijke of functiebeperking.

 

Doelgroep

De inhoud van deze studiedag is gericht op professionals die werken met mensen met een (verstandelijke) beperking, in de breedste zin van het woord. En die tegelijk de cliënt vrijheid en ruimte willen geven, maar het toch veilig willen houden.

Accreditatie

Kan in overleg worden aangevraagd.

Karel de Corte

Karel De Corte studeerde in 1991 aan de Universiteit Gent af als master in de orthopedagogiek en is al meer dan 32 jaar verbonden aan Den Dries, nu Voluit vzw in Evergem. Hij geeft sedert 2001 op freelance basis vorming, training en opleiding in Vlaanderen en Nederland rond de thema’s Gentle Teaching, emancipatie en downsyndroom. Sinds 2016 is hij in Nederland landelijk beschikbaar voor mensen met downsyndroom als CCE-consulent. Hij is auteur van het boek ‘Eerst vasthouden, dan loslaten. Het Emancipatorisch Methodisch Kader’ (2010) en in 2016 zag het boek ‘Maak me niet Down’ het levenslicht. In 2022 is het boek ‘Don’t let me Down’ vertaald en beschikbaar voor de wijde wereld. (www.kareldecorte.be en www.dontletmedown.eu)
Bekijk de docent

Aanbevolen literatuur

De Corte, K, (2018) Eerst vasthouden, dan loslaten. Het Emancipatorisch Methodisch Kader: houvast voor hulpverleners. Antwerpen: Garant

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen