Terug naar het overzicht

Sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 2

Sensorische informatieverwerking bij verstandelijke beperking
02 jun 2023
Afgelast
Hybride

DOCENT: Karen de Vriend
INHOUD: een verdieping op het thema sensorische informatieverwerking (SI) bij mensen met een verstandelijke beperking, meer aandacht voor de neurologische kant van SI en de mogelijkheid om een casus in te brengen.
TIJDSDUUR: een hybride studiedag op 2 juni 2023 van 10:00 tot 17:00
ACCREDITATIE: kan worden aangevraagd bij het SKJ of Register Vaktherapie
INVESTERING: 264,00 p.p. inclusief lunch, koffie en thee. Als je ook deelneemt aan de inleidende training krijg je een korting op de deelnemersprijs.
INCLUSIEF: Het boek “Help zintuiglijke prikkels!”

De training van 2 juni 2023 is afgelast en zal niet meer opnieuw worden aangeboden.

 

Inschrijven nieuwsbrief

Theoretische achtergrond en verdieping praktijk

Problemen in de sensorische informatieverwerking (SI) kunnen voor mensen met een verstandelijke beperking veel hinder opleveren. Voor iedere professional werkzaam in de zorg voor mensen met een ontwikkelingsbeperking is het dan ook belangrijk om enige basiskennis te hebben over sensorische informatieverwerking en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Vandaar dat FORTIOR ook een inleidende studiedag organiseert over het thema SI.

Voor begeleiders, leerkrachten en vaktherapeuten die hun kennis over sensorische informatieverwerking willen verstevigen is er een verdiepende studiedag. Na een opfrissing van de theorie over zintuigen, sensorische informatieverwerking en arousal, komen eigen casussen van deelnemers aan bod. Tijdens deze studiedag wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de neurologische onderbouwing van SI-problemen, zoals het triune brain en het reptielen-, zoogdieren- en mensenbrein.  Met deze kennis kun je SI problemen ook beter begrijpen. De studiedag is heel praktisch zodat je er in je werk ook meteen mee verder kunt. Tijdens de studiedag leer je onder andere meer over de manier waarop je een cliënt met stoornissen in de sensorische informatieverwerking kunt herkennen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door de omgeving te veranderen of je eigen gedrag aan te passen. Daarnaast krijg je handvatten over hoe je overprikkeling bij je cliënt kunt reguleren.

 

Casus uit je eigen praktijk meebrengen

Bij deze studiedag is het verplicht om een eigen casus ongeveer een week vooraf in te sturen. In de casusomschrijving beschrijf je de cliënt, de diagnose en de hulpvraag. Tijdens de studiedag ga je onder begeleiding van de docent op zoek naar oplossingen voor de cliënt uit je casus.

 

Hybride studiedag (fysiek & via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

 

Inhoud van de verdiepende studiedag

De docent Karen de Vriend (kinderfysiotherapeut en therapeut sensorische informatieverwerking) biedt je tijdens deze studiedag een verdieping van het thema sensorische informatieverwerking.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Zintuigen en Sensorische Informatieverwerking
 • Gedrag en SI
 • Drempels in de sensorische informatieverwerking en het sensorisch profiel
 • Arousal
 • Het zenuwstelsel en SI: Triun brain en het reptielen-, zoogdieren en mensenbrein
 • Vragenlijsten en obeservatielijsten (geen diagnostiek)
 • Concrete oplossingen en strategieën
 • Bespreken van casussen van deelnemers

 

Aan het eind van de dag heb je de volgende kennis opgedaan:

 1. Je kent eenvoudige neurologische verklaringsmodellen op gebied van SI.
 2. Je herkent SI-problematiek bij een cliënt en je hebt handvatten om te herleiden wat er bij deze cliënt gebeurt.
 3. Je bent in staat een woning / werkplek aan te passen op de SI van een cliënt.
 4. Je kent je eigen SI en je begrijpt de interactie met een cliënt.
 5. Je hebt praktische handvatten om het arousal van een cliënt te reguleren.

 

Het inbrengen van een casus:

De deelnemers aan de studiedag mogen een casus inbrengen. Als deze casus minimaal een week vooraf gemaild wordt naar Inschrijvingen@fortior.info, dan zal deze tijdens de studiedag worden besproken. De docent heeft hiervoor een casusbeschrijving nodig en indien mogelijk een filmpje van de cliënt.

Studiebelasting

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit 1 tot 2 uur leestijd, het voorbereiden van een casus en 6 contact uren. De studiebelasting bestaat uit 6 tot 8 uur.

 

Voorbereiding

Om de studiedag te kunnen volgen is het belangrijk dat je hoofdstuk 6 en 7  doorleest uit het boek:
Vriend, de, K. (2019) Help zintuiglijke prikkels! Verklaar en verander gedrag met sensorische informatieverwerking. Hoofdstuk 1 t/m 5 wordt als bekend verondersteld.

Clientgroep

De studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige, ernstige of meervoudige verstandelijke beperking. Ook eventuele bijkomende problematiek zoals autisme wordt tijdens de studiedag behandeld.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • begeleiders, spelbegeleiders, pedagogisch medewerkers in woonvoorzieningen, kinderdagcentra, dagbesteding of logeerhuizen;
 • ambulant begeleiders, vaktherapeuten, logopedisten of fysiotherapeuten in de gehandicaptenzorg, GGZ of Jeugdzorg;
 • intern begeleiders en leraren in het speciaal onderwijs;
 • ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Deze studiedag is bedoeld voor professionals die werken met mensen met een ontwikkelingsbeperking en die al basiskennis hebben over sensorische informatieverwerking omdat ze bijvoorbeeld al eerder een studiedag over dit onderwerp hebben gevolgd.

Opmerking: Om in te schrijven voor deze studiedag is het niet verplicht om eerst de inleidende studiedag te volgen als u via andere wegen al voldoende basiskennis heeft opgedaan. Mensen zonder basiskennis kunnen de studiedag sensorische informatieverwerking stap 1 volgen >>

Accreditatie

Accreditatie kan worden aangevraagd bij het SKJ en Register Vaktherapie.

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd. Als je geen bevestiging hebt ontvangen dat de accreditatie wordt aangevraagd, kun je er niet vanuit gaan dat deze geregeld wordt.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Karen de Vriend

Karen de Vriend is kinderfysiotherapeut en therapeut in de sensorische informatieverwerking. Ze heeft een eigen praktijk voor sensorische informatieverwerking en kinderfysiotherapie. Op dit moment is Karen naast docent bij FORTIOR ook docent bij kenniscentrum SIEM

Door haar werk in verschillende settingen heeft Karen ervaring opgedaan met diverse problematieken bij kinderen. Onder andere heeft Karen in meerdere instellingen gewerkt voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft daarom veel kennis over sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

In haar praktijk de Tijgersprong en Sensory Lab in Steenbergen werkt Karen met kinderen van alle leeftijden en verschillende soorten problematieken. Haar speciale aandachtsgebied is kinderen met SI-problematiek. Ze coacht ook volwassenen met SI problematiek.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Een opfrissing van basiskennis van SI
– Wat is sensorische informatieverwerking?
– Waar gebeurt SI?
– Waar en hoe kan het misgaan?

10:35

SI en neurologie
– Uitleg van verschillende neurologische modellen om de zintuiglijke informatieverwerking te begrijpen
– Hoe kun je alertheid en concentratie verklaren vanuit de neurologie
– Leer hoe gedrag te verklaren is vanuit een neurologisch model
– Wetenschappelijke inzichten m.b.t. ADHD, ASS en andere stoornissen

11:05

Pauze

11:30

Verdieping kennis – vervolg

Filmpjes ter illustratie van alertheid
– Winnie de Pooh
– Kind in de praktijk
– Opnames van een cursist

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Je eigen SI
Kun je de interactie tussen jou en je cliënt verklaren?

15:15

Pauze

15:30

Observeren
Casuïstiek met als doel leren observeren. Wat zie je?
Filmpjes kijken van cursisten en van de docent. Daarna bespreken met vragen als:
– Wat voor gedrag zie je?
– Wat zegt dit gedrag je?
– Maak een hypothese n.a.v. het gedrag.
– Wat zou je doen om dit gedrag te veranderen?
– Daarna nog voorbeeldfilmpjes waarbij behandeling zichtbaar resultaat heeft.
– Vooral heel veel praktische handvatten op basis van casuïstiek.Invulling geven aan het aanpassen van de omgeving n.a.v. de casuïstiek.

17:00

Afsluiting

Verplichte literatuur

Vriend, de, K. (2019) Help zintuiglijke prikkels! Verklaar en verander gedrag met sensorische informatieverwerking. Bekijk dit boek hier>>

Aanbevolen literatuur

Cranenburgh, B. van. (2014). Neurowetenschappen, een overzicht. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg (deel 1 van de serie Toegepaste neurowetenschappen. 3e herziene druk). hst 8.1 en hst 10. Bestel dit boek hier >>

Dunn, W. (2013). Leven met sensaties. Begrijp je zintuigen. Amsterdam/Antwerpen: Pearson Assessment And Information. Bestel dit boek hier >>

Rietman, A. (2013). Werken met aandacht. Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgaven. Bestel dit boek hier >>

 

De studiedag vindt plaats in Utrecht of omgeving.

 

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen