Terug naar het overzicht

Samenwerken met gezinnen met een zorgintensief kind


Auteur(s): dr. Gustaaf Bos, dr. Alistair Niemeijer, drs. Wietske Verhagen en drs. Annelies Voogdt van de Universiteit voor Humanistiek, vakgroep Zorgethiek
Prijs: €  0,00

Voor u ligt de handreiking die is uitgegeven in het kader van het eindsymposium van het driejarige collaboratieve onderzoeks-project ‘Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorg- intensief kind’, op 27 februari 2024. Dit onderzoek werd tussen 2021 en 2024 uitgevoerd vanuit de Universiteit voor Humanistiek,vakgroep Zorgethiek, en gesubsidieerd vanuit het ZonMw-programma Langdurige Zorg. De handreiking bevat de belangrijkste bevindingen en eind-producten van dit project. Tussen 2021 en 2023 volgden onderzoekers gezinnen met een kind dat door een beperking intensieve en gespecialiseerde zorg nodig heeft. Allereerst om meer inzicht te krijgen in de dagelijkse complexiteit die deze gezinnen ervaren én in de afstemming met formele en informele zorgverleners en -instanties. Vervolgens om samen met hen inzichten en producten te ontwikkelen die de samenwerking en afstemming met zorgverleners en instanties ten goede kunnen komen.

Download
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen