Terug naar het overzicht

Sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 1 (fysieke bijeenkomst)

 • een studiedag op 26 maart 2021
 • docent: Karen de Vriend
 • tijden: van 10:00 tot 17:00
 • een inleiding op problemen in de sensorische informatieverwerking bij mensen met een ontwikkelingsbeperking en wat je hier aan kunt doen,
 • accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie, SKJ en V&VN en wordt aangevraagd bij Register Paramedici voor logopedisten en ergotherapeuten
 • op 23 april 2021 is er een verdiepende studiedag, lees meer >>

De deelnemersprijs is €235,00 p.p. inclusief lunch, koffie en thee. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Als je ook inschrijft voor de verdiepende krijg je een korting op de deelnemersprijs.

Inschrijven

De grondbeginselen van sensorische informatieverwerking

In het dagelijks leven krijgen mensen heel wat zintuiglijke informatie te verwerken. Dit is informatie uit de omgeving maar ook uit het lichaam zelf. Deze informatie komt binnen via onze zintuigen en wordt in het zenuwstelsel zo verwerkt dat iemand adequaat kan reageren op zijn omgeving. Als de sensorische informatieverwerking minder soepel verloopt, zoals bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking, reageert men vaak met ander – en soms ongewenst – gedrag.

Professionals staan er niet altijd bij stil dat sensorische informatieverwerking gedrag sterk kan beïnvloeden en kan leiden tot bijzonder en moeilijk verstaanbaar gedrag. Het is soms nodig anders naar het gedrag van cliënten te kijken: Hoe komt het dat de cliënt gaat slaan? Wat maakt dat deze cliënt steeds in beweging is? Waarom keert deze cliënt zich van mij af? In deze studiedag leer je naar gedrag van mensen met een verstandelijke beperking te kijken vanuit het perspectief van de sensorische informatieverwerking.

 

Fysieke bijeenkomst

Deze studiedag wordt aangeboden als fysieke bijeenkomst. De locatie, docent en organisator zullen zich bij de uitvoering van de studiedag op de volgende manier conformeren aan de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus in te dammen:

 • Deze training heeft een maximum van 8 deelnemers.
 • De looproutes, tafelopstelling en catering is in de locaties zo aangepast zodat 1,5 meter afstand tussen de bezoekers kan worden gehouden.
 • De locaties nemen extra hygiëne maatregelen, zoals het neerzetten van handgel en regelmatig schoonmaken.
 • De docenten kiezen werkvormen met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
 • FORTIOR heeft de procedures rond de ontvangst en uitreiken van certificaten aangepast: je naam wordt door FORTIOR afgevinkt op de deelnemerslijst en je ontvangt na afloop een digitaal certificaat.

 

Wat vragen we van jou:

 • Kom niet naar de studiedag als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten.
 • Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

Inhoud studiedag sensorische informatieverwerking

Tijdens deze studiedag over sensorische informatieverwerking zal je onder andere zelf ervaren hoe het is om SI-problemen te hebben. Karen de Vriend, kinderfysiotherapeut en therapeut sensorische informatieverwerking, gaat in op de vragen van deelnemers.

Aan het eind van de studiedag weet je:

 • Wat sensorische informatieverwerking is.
 • Hoe sensorische informatieverwerking de emoties beïnvloedt.
 • Hoe SI-problemen bij je cliënt kunt herkennen.
 • Wat het zintuiglijk activiteitenprofiel is en wat je er mee kunt doen.
 • Hoe je basale tips en tricks bij je cliënt kunt uitvoeren.

Voorbereiding

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

 

Studiebelasting

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen. Deze kun je vinden onder de tap “meer informatie”

 

 

Cliëntgroep

De studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • begeleiders, spelbegeleiders, pedagogisch medewerkers in woonvoorzieningen, kinderdagcentra, dagbesteding of logeerhuizen;
 • psychologen, orthopedagogen, bewegingsagogen, ambulant begeleiders, vaktherapeuten, logopedisten of fysiotherapeuten in de gehandicaptenzorg, GGZ of Jeugdzorg;
 • orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders en leraren in het speciaal onderwijs;
 • ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

 

Professionals die al basiskennis hebben over sensorische informatieverwerking kunnen deelnemen aan Studiedag Sensorische informatieverwerking stap 2: theoretische achtergrond en verdieping praktijk >>

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 5 punten
 • SKJeugd voor 5,5 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessional, categorie scholing verstandelijk gehandicaptenzorg voor 6 punten

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Kwaliteitsregister Paramedici voor logopedisten en ergotherapeuten

 

Overige accrediaties in overleg
Heb je een andere accrediatie nodig dan hierboven staat vermeld? Overleg dan met FORTIOR of de accrediatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op via inschrijvingen@fortior.info.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Karen de Vriend

Karen de Vriend is kinderfysiotherapeut en therapeut in de sensorische informatieverwerking. Ze heeft een eigen praktijk voor sensorische informatieverwerking en kinderfysiotherapie. Op dit moment is Karen naast docent bij FORTIOR ook docent bij kenniscentrum SIEM

Door haar werk in verschillende settingen heeft Karen ervaring opgedaan met diverse problematieken bij kinderen. Onder andere heeft Karen in meerdere instellingen gewerkt voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft daarom veel kennis over sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

In haar praktijk de Tijgersprong en Sensory Lab in Steenbergen werkt Karen met kinderen van alle leeftijden en verschillende soorten problematieken. Haar speciale aandachtsgebied is kinderen met SI-problematiek. Ze coacht ook volwassenen met SI problematiek.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Inleiding in de sensorische informatieverwerking (SI): Wat is SI? Waar gebeurt SI? Waar en hoe kan SI misgaan?

10:45

Workshop: ervaren hoe het is om SI-problemen te hebben.

11:00

Pauze

11:15

Terugkoppeling workshop

11:30

Herkenning SI-problematiek: Doornemen van de 4 gedragspatronen: zoeker, toeschouwer, vermijder en sensor.

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

In contact met gedragspatronen: Hoe heeft je eigen gedragspatroon invloed op dat van een cliënt en andersom? Hoe ga je om met grote verschillen tussen jou en je cliënt?

14:15

Wat als je SI anders werkt?: Koppeling tussen SI en (dis-)functioneren

15:15

Pauze

15:30

Op zoek naar oplossingen: dit onderdeel bestaat uit veel praktische tips

17:00

Afronding

Aanbevolen literatuur

Vriend, de, K. (2019) Help zintuiglijke prikkels! Verklaar en verander gedrag met sensorische informatieverwerking. Bestel dit boek hier>>

Berckelaer-Onnes, van, I. Degrieck, S. Hufen,M. (2017) Autisme en zintuiglijke problemen. Amsterdam: Boom uitgevers
Bestel dit boek hier>>

Dunn, W. (2013) Leven met sensaties. Begrijp je zintuigen. Amsterdam/Antwerpen: Pearson Assessment And Information.
Bestel dit boek hier >>

Stock Kranowitz, C. (2005) Uit de pas. Omgaan met sensorische integratieproblemen bij kinderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
Bestel dit boek hier >>

De studiedag vindt plaats in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

 

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief