Terug naar het overzicht

Pubers laten van zich horen


Auteur(s): Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos- Dijkslag
Prijs: €  00,00

Over jongeren met ernstig meervoudige beperkingen

Ook jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) komen in de puberteit. Ouders en begeleiders zitten met veel vragen. De wetenschap houdt zich vooralsnog niet bezig met het onderwerp en zorgorganisaties hebben meestal geen beleid op dit gebied.

Dit boek biedt een eerste aanzet tot beantwoording van vele vragen op basis van verkennend onderzoek. Welke veranderingen vinden er plaats tijdens de puberteit van deze jongeren? Wat merken zij er zelf van? En hoe gaan ouders en professionals ermee om?

In het boek komen thema’s aan de orde als lichaam en seksualiteit, gedrag en emoties. Dit derde boek in de serie ‘Amerpoort Werkt’ is geschreven door twee gedragsdeskundigen van Amerpoort die veel met EMB-pubers werken.

Download
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen