Terug naar het overzicht

INCOMPANY TRAINING: Spelbegeleiding aan kinderen met LVB

Spelbegeleiding aan kinderen met een lichte verstandelijke beperking
datum in overleg
Fysiek

TYPE: Dit is een in company training
DOCENT: Marlies Greve (speltherapeut)
TIJDSDUUR: Datum en tijden in overleg
INHOUD: Spelstimuleringsprogramma De Droomvogel, een innovatief programma dat kinderen op een spelmatige manier ondersteunt
ACCREDITATIE: Kan worden aangevraagd bij: Register Vaktherapie en SKJeugd
INVESTERING: Prijs op aanvraag

Offerte aanvraag

Kinderen (en later volwassenen) willen net zo goed meedoen in de maatschappij als ieder ander. Een kind met een (licht) verstandelijke beperking houdt dan ook net zo veel van spelen als elk ander kind. Enthousiast meespelen is meestal geen probleem. Het is echter niet vanzelfsprekend dat kinderen met LVB tot spelende interactie kunnen komen. Hierdoor kan het voor hen moeilijk zijn om speelkameraadjes vinden.

Je kan stellen dat de spelontwikkeling bij kinderen met een verstandelijke beperking dezelfde fases doorloopt (van manipulerend spelen tot doen als of spel) als bij kinderen zonder beperkingen. Wat opvalt is dat sommige kinderen met een verstandelijke beperking moeite hebben om los te komen van de werkelijkheid. Zij spelen graag met concreet en levensecht spelmateriaal en vinden het moeilijk om de stap naar verbeeldend spel te maken. Daardoor kan hun fantasiespel minder diepgang hebben en stereotieper zijn. Kinderen met LVB vinden het vaak lastig om keuzes in het spel te maken en hun probleemoplossend vermogen is vaak minder goed ontwikkeld.

Voor veel kinderen is het prettig als zij in hun verbeeldend spel op hun niveau worden ondersteund door een sensitieve beroepsopvoeder. Door gerichte spelstimulering wordt het spel van deze kinderen zoveel rijker en gevarieerder. Daarnaast heeft rijker verbeeldend spel een geweldig positieve invloed op het welbevinden, de ontwikkeling van de taal en het denken van de kinderen.

In deze studiedag leren de deelnemers eenvoudige spelbegeleidingsvaardigheden, waardoor ze goed kunnen aansluiten bij de belevingswereld van een kind met ontwikkelingsproblemen.

 

Spelstimuleringsprogramma de Droomvogel

Tijdens deze training wordt gebruik gemaakt van het Spelstimuleringsprogramma De Droomvogel. Dit programma helpt (kwetsbare) kinderen, die niet of moeilijk zelf tot spel kunnen komen, het plezier van fantasie- en rollenspel te ontdekken. Het programma is zeer praktisch van aard en na een workshop/training zijn de cursisten direct in staat om het geleerde in praktijk te brengen.

Marlies Greve (speltherapeut) is initiatiefnemer van het spelstimuleringsprogramma de Droomvogel. Zij pleit voor meer gerichte aandacht voor het spelgedrag van kinderen door zowel ouders als beroepsopvoeders. Zowel voor kinderen mét als zónder ontwikkelingsproblemen.

Inhoud van de workshop/training

Speltherapeut Marlies Greve geeft een interactieve en praktijkgerichte workshop waarin ideeën aangedragen worden op welke manier je het doen-alsof spel èn de taalontwikkeling bij kinderen met een (licht) verstandelijke beperking kunt stimuleren.

De volgende thema’s komen aan bod.

  • De spelontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking;
  • Het stimuleren van verbeeldend spel;
  • Het belang van bewegingsversjes voor de (to)taalontwikkeling van het kind;
  • Het leren van spelbegeleidingsvaardigheden.

Tijdens deze workshop wordt er geoefend met de versjes uit het boek bewegingsversjes.

Leerdoelen

  • Leren dat geleid spel het vrije fantasievolle spel kan verrijken;
  • Het adequaat in leren zetten van het bewegingsversjesboek in een groep;
  • Het aan kunnen bieden van taal in een betekenisvolle context.

Doelgroep

De training is bedoeld voor beroepsopvoeders uit het regulier onderwijs (VVE), speciaal onderwijs, kinderdagcentra en woonvoorzieningen die werken met  kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

Accreditatie

Indien gewenst kan FORTIOR accreditatie aanvragen bij verschillende beroepsverenigingen.

 

Certificaat

Na afloop van de studiedag ontvangt iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname, ondertekend door de docent(en) en FORTIOR. Op het certificaat staan  de titel en de datum van de scholing en – indien van toepassing – de accreditaties met hun registratienummers vermeld.

Studiebelasting & voorbereiding

De workshop is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen dit in overleg.

Marlies Greve

Marlies Greve heeft gewerkt als leerkracht en speltherapeut. Zij heeft veel ervaring in het behandelen van kinderen in de geestelijke gezondheidszorg. Bij veel van deze kinderen was er sprake van een aan traumagerelateerde problematiek.

Daarnaast is zij initiatiefnemer en ontwikkelaar van spelstimuleringsprogramma De Droomvogel. Ze is zeer ervaren in het geven van workshops, trainingen en cursussen (voor ouders en beroepsopvoeders). Het bevorderen van spel- en het daarbij aanleren van spelbegeleidingstechnieken- is haar specialisatie.
Bekijk de docent

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen