Terug naar het overzicht

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking


Auteur(s): Jolanda Vonk en Amieke Hosmar
Prijs: €  65,95

Een denk- en handelingskader voor de praktijk

Dit boek gaat over de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Aandacht voor de verstandelijke en sociale ontwikkeling was er al langer. Emoties ervaren we als dichtbij, als wezenseigen. We worden erdoor bewogen, ze bepalen onze relaties met anderen. Een goede emotionele ontwikkeling en een evenwichtige persoonlijkheid liggen in elkaars verlengde. De processen die hieraan ten grondslag liggen zijn belangrijk. Vooral bij mensen met een beperking die voor hun gevoel van veiligheid en eigenwaarde extra afhankelijk zijn van (de zorg van) anderen.

De auteurs bieden een denk- en handelingskader voor de praktijk. Achtereenvolgens komen aan bod:

  • wat emoties en beperkingen inhouden (basistheorie)
  • hoe je er goed zicht op krijgt (diagnostiek)
  • wat het voor het handelen in de praktijk betekent (houding, voorwaarden, handvatten).

Welbevinden van mensen met een beperking wordt vergroot als hun emotionele ontwikkeling op juiste waarde wordt geschat. Onder- en overschatting kunnen er beter mee voorkomen worden. Vanzelfsprekende aandacht ervoor werkt preventief. Daarnaast zal dit op termijn tot minder ernstige problemen leiden. Theorie en achtergronden worden in dit boek telkens afgewisseld met praktijkcasussen.

Het boek is praktijkgericht maar wel gestoeld op actuele wetenschappelijke inzichten en jarenlange klinische praktijkervaring. Het is bedoeld voor begeleiders, ouders/verwanten, studenten, vakspecialisten en iedereen die de (zorg voor de) mensen met een beperking een warm hart toedraagt.

Alleen tweedehands beschikbaar.

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen