Terug naar het overzicht

Pijn verzachten door aanraken bij mensen met een verstandelijke beperking

11 dec 2024
Plaats
Online

DOCENT: Marca van den Broek
INHOUD: Dit webinar gaat over de werking van de zachte aanraking bij pijn bij mensen met een verstandelijke beperking.
TIJDSDUUR: een webinar op 11 december 2024 van 9.30 tot 12.30
ACCREDITATIE: wordt aangevraagd bij Registerplein en BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk).
INVESTERING: Voor leden van het Kennisnetwerk Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking: 110 p.p. Voor andere belangstellenden: 125,00. De deskundigheidsbevordering van FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven Informatie download

Je herkent het waarschijnlijk wel bij jezelf. Als je hoofdpijn hebt, gevallen bent of steeds ergens pijn hebt, dan is een van de eerste dingen die je doet, over de plek wrijven die pijn doet. Waarom doe je dit? Kan aanraken pijn verlichten of verminderen?

Ja zeker, aanraken kan helpen bij pijn. Wetenschappelijk is aangetoond dat aanraken een positieve invloed kan hebben op het verminderen van pijn en het verbeteren van het algehele welzijn.

Aanraken als middel om pijn te verlichten kan op verschillende manieren en op diverse momenten worden toegepast zoals tijdens de dagelijkse zorg, door massages, of gewoon door je cliënt met aandacht aan te raken. Het kan worden ingezet als aanvullende behandeling bij chronische pijn, maar ook als natuurlijke methode om acute pijn te verzachten. Aanraken zal, als dat gebeurt met aandacht voor elkaar, een grote bijdrage kunnen leveren aan een comfortabele situatie, waarin de cliënt zich gezien en gesteund voelt.

Het is daarom belangrijk om aanraken op een respectvolle manier toe te passen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Marca van den Broek heeft als trainer affectieve zorgverlening (Haptonomie en Shantala Speciale Zorg) veel ervaring met aanraken.

Ze bespreekt in haar webinar de effecten van aanraking bij pijn in het algemeen en in het bijzonder bij mensen met EMB en vergroeiingen, autisme en bepaalde ziektes zoals Parkinson en vasculaire dementie. Pijn kan voor deze mensen in de dagelijkse zorg problematisch zijn. Marca bespreekt ook aanraken in verband met het dementieproces en de palliatieve zorg.

Centraal staan bij Marca de manier waarop je aanraakt en de kwaliteit van de aanraking. Die zijn heel bepalend voor het effect van de aanraking. In het tweede deel van haar webinar besteedt ze hier uitgebreid aandacht aan.

 

Online platform

Het webinar wordt gegeven in Zoom en is te volgen zonder voorbereiding. Om het webinar te kunnen volgen heb je een snel internet en een PC of laptop met geluidsboxen nodig.

Inhoud

Aan het eind weet je:

  • De ontwikkeling van de tast.
  • Het effect van aanraken op pijn in het brein.
  • Belang van aanraken om comfort te creëren.
  • De voorwaarden waar een “goede” aanraking aan moet voldoen.
  • Hoe aanraken in te zetten bij diverse situaties en doelgroepen.
  • Omzetten van effectief aanraken in affectief aanraken.

Studiebelasting

Het webinar is goed te volgen zonder voorbereiding.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. Dit webinar omvat drie contacturen.

Cliëntgroep

Het webinar heeft betrekking op kinderen, volwassenen en ouderen met lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking of een andere ontwikkelingsbeperking.

 

Doelgroep

Het webinar is ontwikkeld voor de professional die zorgt voor mensen met een ontwikkelingsbeperking in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, in het (speciaal) onderwijs, de GGZ, de jeugdzorg, in ziekenhuizen, verpleeghuizen of in een eigen praktijk: cliëntbegeleiders, sociaal agogen, orthopedagogen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, leerkrachten, interne begeleiders,  Medisch Pedagogische Zorgverleners, verpleegkundigen, teamleiders, …

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij

  • Registerplein
  • BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk)

Marca van den Broek

Marca heeft als bewegingstherapeut, docent landelijke scholing Shantala Speciale Zorg en Haptonomie meer dan 32 jaar ervaring in de zorg voor mensen met verstandelijke beperking en mensen met dementie. Ze heeft gewerkt met diverse doelgroepen van EMB tot LVG, alle leeftijden en diverse problematieken.
Ze geeft trainingen in affectieve zorgverlening en in non-verbaal en respectvol ondersteunen. Ook verzorgt ze themadagen rondom contact en aanraking.

Marca’s ervaring is, dat je als begeleider veel levenskwaliteit toe kan voegen aan het leven van je cliënt, als je je bewust bent van je manier van aanraken.
Bekijk de docent

Programma webinar

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Wat gebeurt er in je lichaam bij aanraking?

Welke invloed heeft aanraken op pijn?

11:00

Pauze

11:15

De voorwaarden en het toepassen van aanraken in diverse situaties en doelgroepen.

12:15

Evaluatie & afsluiting

12:30

Einde

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen