Terug naar het overzicht

Online training: Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-V

01 okt 2024
Plaats
Online
Accreditatie

DOCENT: Kari Andriessen
INHOUD: Tijdens deze online training hoor je meer over de achtergrond van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Verkort en wordt je geïnformeerd over hoe de schaal gebruikt dient te worden.
TIJDSDUUR: Een online training op 1 oktober 2024 van 9:30 tot 12:30 uur.
ACCREDITATIE: Accreditatie is toegekend door het NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ). Accreditatie bij Registerplein is aangevraagd
LOCATIE: Online
INVESTERING: kost 127,50 p.p. inclusief verplichte literatuur (de handleiding en scoringsformulieren van de SEO-V zijn niet in de prijs inbegrepen).

Inschrijven

In Nederland en Vlaanderen wordt al vele jaren de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R2) gebruikt voor diagnostiek en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, probleemgedrag en psychiatrische stoornissen. Het afnemen van een SEO-R2 kost veel tijd vandaar dat een aantal deskundigen uit Duitsland, België, Nederland en Engeland, verenigd in het “Network of Europeans on Emotional Development (NEED)”, op zoek zijn gegaan naar een verkorte versie van de schaal die minder tijdrovend is. Na enkele jaren van onderzoek en ontwikkeling ontstond de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – verkort. Deze verkorte schaal is gebaseerd op de SEO-R2. Het zijn beide volwaardige schalen en ze kunnen naast elkaar gebruikt worden.

 

De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – verkort

De SEO-V bestaat uit 200 binaire items die de vijf fasen van emotionele ontwikkeling beschrijven in 8 domeinen: 1) Omgaan met eigen lichaam, 2) Omgang met emotioneel belangrijke anderen, 3) Omgaan met een veranderende omgeving – Permanentie van object, 4) Differentiatie van emoties, 5) Omgang met medecliënten, 6) Omgaan met materiaal – activiteiten, 7) Communicatie, 8) Affectregulatie.

De domeinen zijn (vooralsnog) onderverdeeld in de vijf fasen van emotionele ontwikkeling. Per fase zijn er vijf vragen, daardoor bestaat de verkorte schaal uit 400 items. Bij de scoring wordt per item aangekruist wat van toepassing is (binaire schaal). De schaal wordt afgenomen met minimaal twee informanten die de persoon met een verstandelijke beperking hebben meegemaakt in verschillende situaties.

De SEO-V is gebaseerd op het concept “emotioneel functioneren” dat ervanuit gaat dat emotionele behoeften dynamisch zijn en in de loop der tijd kunnen veranderen. Het voornaamste doel van de schaal is de emotionele behoeften in kaart te brengen en niet zozeer het emotionele ontwikkelingsniveau.

 

Gewenste voorkennis

In deze training gaat de docent in op de achtergrond, afname en scoring van de SEO-V in het bijzonder. In deze training zal de docent het model voor emotionele ontwikkeling niet behandelen.  Het is dus noodzakelijk dat je voorkennis hebt over de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en het model voor emotionele ontwikkeling. Deze online training duurt 3 uur en dat betekend dat de stof in een rap tempo behandeld zal worden. Daarom is het aan te raden om voorafgaand aan de training alvast kennis te nemen van de SEO-V. Bekijk bijvoorbeeld alvast het afnameformulier en lees de handleiding door.

Heb je al (veel) kennis over de SEO-V dan biedt deze training je waarschijnlijk wat minder nieuwe informatie en inzichten.

 

Benodigd materiaal

Om de training te kunnen volgen is het noodzakelijk om een exemplaar van de SEO-V bij de hand te hebben:

Morisse, F., Sappok,T., Neve de, L.,  Došen, A. (2017) SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking-Verkort. Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. 

 

Verkrijgbaarheid SEO-V

Op dit moment is de handleiding van de SEO-V niet verkrijgbaar. Het is onduidelijk hoe lang deze situatie gaat duren. Daarom kun je bij aanmelding een (legale) kopie aanvragen van de handleiding van de SEO-V. De kosten hiervan zijn 2,50 per kopie. Als het goed is dan zijn de afname formulieren nog wel te bestellen.

Onlinetraining

Deze scholing wordt aangeboden als een volledige online training. FORTIOR maakt hierbij gebruik van het programma Zoom. Voor het deelnemen aan een online training heb je een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training.

 

Inhoud van de training

Tijdens deze online training informeert docent Kari Andriessen je over de achtergronden en het gebruik van de SEO-V.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Beknopte ontwikkelingsgeschiedenis van de SEO-Verkort.
 • Afname + Wanneer neem je welke variant af?
 • Oefenen
 • Scoring


Leerdoelen

 • Na afloop van de training weten de deelnemers wat de SEO-V is en in welke situaties de schaal ingezet kan worden
 • Na afloop van de training zijn de deelnemers op de hoogte van de procedure met betrekking tot afname van de SEO-V
 • Na afloop van de training weten de deelnemers hoe de SEO-V gescoord dient te worden

Voorkennis

Om de online training goed te kunnen volgen is het belangrijk dat je het model voor emotionele ontwikkeling kent en op de hoogte bent van de ontwikkelingsdynamische benadering.

 

Voorbereiding

Om deze studiedag te kunnen volgen dient er vooraf verplichte literatuur te worden gelezen. De literatuur zal vooraf per mail worden verzonden.

 

Studiebelasting

De studiebelasting van deze training bestaat uit:

 • Het aantal online contacturen: 3 uur
 • Het lezen van 12 bladzijdes literatuur: 1 uur

De totale studiebelasting is naar schatting 4 uur.

Tijdens de training dien je de Handleiding van SEO-V en de afname formulieren bij de hand te hebben.

Cliëntgroep

De SEO-V is ontwikkeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornissen.

 

Doelgroep voor deze studiedag

De training is bedoelt voor:

 • psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch medewerkers, verpleegkundig specialisten die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen en orthopedagogen in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

 • Accreditatie is toegekend voor het NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ) voor deze hoeveelheid punten:
  • Herregistratie: 3 punten
  • Opleiding – behandeling: 1,5 punt
  • Het SKJ neemt de accreditatie van NIP K&J / NVO OG over. Voor deelname aan deze training krijg je 3 punten.

   

Accreditatie bij Registerplein voor Psychodiagnostisch medewerkers, Maatschappelijk werkers en GGZ-agogen is aangevraagd.

 

Aanwezigheid

Om aanspraak te kunnen maken op de accreditatiepunten van het NIP K&J /NVO OG moet je minimaal 90% van de online contact uren aanwezig zijn.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mailt na afloop van de training een digitaal certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Kari Andriessen

Kari werkt als Orthopedagoog-generalist in de sGGZ. Direct na haar afstuderen aan de universiteit Leiden bij twee afstudeerrichtingen is ze ruim zestien jaar geleden begonnen als gedragsdeskundige in sector zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens haar studie heeft ze in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewerkt als begeleider. Eind 2019 heeft Kari haar studie tot Orthopedagoog-generalist afgerond en vanaf begin 2020 is ze opgenomen in het BIG register.

Vanaf haar eerste werkplek in 2000 had ze direct een interesse in de emotionele ontwikkeling en welke invloed dit heeft in het dagelijks functioneren. Het zorgde voor een andere blik op probleemgedrag. Kari heeft zich door de jaren heen verdiept in meerdere richtingen waarbij de kern ligt in trauma, hechting en behandeling bieden. Ze heeft ervaring met verschillende leeftijden, niveaus en mate van gedragsproblematiek waarbij de nadruk altijd op kinderen en een laag emotioneel ontwikkelingsniveau heeft gelegen.

Onlangs is Kari gestart in de specialistische GGZ. Hier geeft ze behandeling aan kinderen met LVB en begeleidt ze gezinnen.
Bekijk de docent

Ochtend
09:15

Training wordt open gezet, deelnemers kunnen inloggen

09:30

Opening, uitleg online etiquette

09:35

Voorstelronde

09:45

Beknopte ontwikkelingsgeschiedenis van de SEO-V

10:00

Plenaire presentatie: Workshop SEO-V

10:30

Wanneer kies je voor welke SEO variant?

10:45

Pauze

11:00

Oefenen met de afname

11:45

Terugkoppeling

12:00

Scoring

12:30

Afsluiting en evaluatie

 

Verplichte literatuur 

 • Vonk, J. (2021). Emotionele ontwikkeling: Over basisbehoefte en draagkracht, kwetsbaarheid en plezier. Den Haag: Acco, pagina. 147-158  
 • Morisse, F., Sappok,T., Neve de, L.,  Došen, A. (2017) SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking-Verkort. Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv.   

 

Aanbevolen literatuur  

 • Sterkenburg, P. S., Kempelmann, G. E. M., Hentrich, J., Vonk, J., Zaal, S., Erlewein, R., & Hudson, M. (2021). Scale of emotional development–short: Reliability and validity in two samples of children with an intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 108, 103821.  
 • Sappok e.a.(2016). Scale of emotional development—Short. Elsevier; Research in Developmental Disabilities, Volume 56, blz 166-175. 

 

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen