Terug naar het overzicht

Online training: Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-V

25 mrt 2024
Plaats
Online
Accreditatie

DOCENT: Wilma Mathurin
INHOUD: Tijdens deze online training hoor je meer over de achtergrond van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Verkort en wordt je geïnformeerd over hoe de schaal gebruikt dient te worden.
TIJDSDUUR: Een online training op 25 maart 2024 van 9:30 tot 12:30 uur.
ACCREDITATIE: Accreditatie is toegekend door het NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ). Accreditatie bij Registerplein kan worden aangevraagd in overleg.
INVESTERING: kost 125,00 p.p. inclusief verplichte literatuur (de handleiding en scoringsformulieren van de SEO-V zijn niet in de prijs inbegrepen).

Inschrijven

In Nederland en Vlaanderen wordt al vele jaren de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R2) gebruikt voor diagnostiek en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, probleemgedrag en psychiatrische stoornissen. Het afnemen van een SEO-R2 kost veel tijd vandaar dat een aantal deskundigen uit Duitsland, België, Nederland en Engeland, verenigd in het “Network of Europeans on Emotional Development (NEED)”, op zoek zijn gegaan naar een verkorte versie van de schaal die minder tijdrovend is. Na enkele jaren van onderzoek en ontwikkeling ontstond de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – verkort. Deze verkorte schaal is gebaseerd op de SEO-R2. Het zijn beide volwaardige schalen en ze kunnen naast elkaar gebruikt worden.

 

De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – verkort

De SEO-V bestaat uit 200 binaire items die de vijf fasen van emotionele ontwikkeling beschrijven in 8 domeinen: 1) Omgaan met eigen lichaam, 2) Omgang met emotioneel belangrijke anderen, 3) Omgaan met een veranderende omgeving – Permanentie van object, 4) Differentiatie van emoties, 5) Omgang met medecliënten, 6) Omgaan met materiaal – activiteiten, 7) Communicatie, 8) Affectregulatie.

De domeinen zijn (vooralsnog) onderverdeeld in de vijf fasen van emotionele ontwikkeling. Per fase zijn er vijf vragen, daardoor bestaat de verkorte schaal uit 400 items. Bij de scoring wordt per item aangekruist wat van toepassing is (binaire schaal). De schaal wordt afgenomen met minimaal twee informanten die de persoon met een verstandelijke beperking hebben meegemaakt in verschillende situaties.

De SEO-V is gebaseerd op het concept “emotioneel functioneren” dat ervanuit gaat dat emotionele behoeften dynamisch zijn en in de loop der tijd kunnen veranderen. Het voornaamste doel van de schaal is de emotionele behoeften in kaart te brengen en niet zozeer het emotionele ontwikkelingsniveau.

 

Gewenste voorkennis

In deze training gaat de docent in op de achtergrond, afname en scoring van de SEO-V in het bijzonder. In deze training zal de docent het model voor emotionele ontwikkeling niet behandelen.  Het is dus noodzakelijk dat je voorkennis hebt over de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en het model voor emotionele ontwikkeling. Deze online training duurt 3 uur en dat betekend dat de stof in een rap tempo behandeld zal worden. Daarom is het aan te raden om voorafgaand aan de training alvast kennis te nemen van de SEO-V. Bekijk bijvoorbeeld alvast het afnameformulier en lees de handleiding door.

Heb je al (veel) kennis over de SEO-V dan biedt deze training je waarschijnlijk wat minder nieuwe informatie en inzichten.

 

Benodigd materiaal

Om de training te kunnen volgen is het noodzakelijk om een exemplaar van de SEO-V bij de hand te hebben:

Morisse, F., Sappok,T., Neve de, L.,  Došen, A. (2017) SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking-Verkort. Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. 

 

Verkrijgbaarheid SEO-V

Op dit moment is de handleiding van de SEO-V niet verkrijgbaar. Het is onduidelijk hoe lang deze situatie gaat duren. Daarom kun je bij aanmelding een (legale) kopie aanvragen van de handleiding van de SEO-V. De kosten hiervan zijn 2,50 per kopie. Als het goed is dan zijn de afname formulieren nog wel te bestellen.

 

Toelatingseisen

Voor deze online training gelden toelatingseisen. Je kunt alleen deelnemen aan de als je voldoet aan het volgende opleidingsniveau: Je hebt een master in de orthopedagogiek / psychologie of je hebt een HBO diploma in de toegepaste psychologie. Je kunt ook deelnemen als je een van de volgende functies hebt: psychodiagnostisch medewerker, verpleegkundig specialist of psychiater. Als je inschrijft zonder dat je voldoet aan de toelatingseisen, zal je aanmelding worden geannuleerd. Twijfel je erover of je kunt deelnemen, overleg dan even via inschrijvingen@fortior.info

 

Serie online trainingen over de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling

De online training over de SEO-V maakt onderdeel uit van een serie online scholingen. In deze serie kun je de volgende modules volgen:

 

Onlinetraining

Deze scholing wordt aangeboden als een volledige online training. FORTIOR maakt hierbij gebruik van het programma Zoom. Voor het deelnemen aan een online training heb je een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training.

 

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang Schaal voor Emotionele Ontwikkeling

Inhoud van de training

Tijdens deze online training informeert docent Wilma Mathurin je over de achtergronden en het gebruik van de SEO-V.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Beknopte ontwikkelingsgeschiedenis van de SEO-Verkort.
 • Afname + Wanneer neem je welke variant af?
 • Oefenen
 • Scoring


Leerdoelen

 • Na afloop van de training weten de deelnemers wat de SEO-V is en in welke situaties de schaal ingezet kan worden
 • Na afloop van de training zijn de deelnemers op de hoogte van de procedure met betrekking tot afname van de SEO-V
 • Na afloop van de training weten de deelnemers hoe de SEO-V gescoord dient te worden

Voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan deze training dien je deel te hebben genomen aan de inleidende online training of fysieke studiedag over de SEO-R2 en SEO-R2 Kleurenprofiel.

 

Voorbereiding

Om deze studiedag te kunnen volgen dient er vooraf verplichte literatuur te worden gelezen. De literatuur zal vooraf per mail worden verzonden.

 

Studiebelasting

De studiebelasting van deze training bestaat uit:

 • Het aantal online contacturen: 3 uur
 • Het lezen van 12 bladzijdes literatuur: 1 uur

De totale studiebelasting is naar schatting 4 uur.

Tijdens de training dien je de Handleiding van SEO-V en de afname formulieren bij de hand te hebben.

Cliëntgroep

De SEO-V is ontwikkeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornissen.

 

Doelgroep voor deze studiedag

Je wordt alleen toegelaten tot de training als je een van onderstaande functies hebt:

 • psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch medewerkers, verpleegkundig specialisten die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen en orthopedagogen in het speciaal onderwijs.

 

Let op! Bij deze training worden alleen professionals toegelaten die “bekwaam” zijn op het gebied van diagnostiek.

Accreditatie

 • Accreditatie is toegekend door het accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
  • K&J/OG herregistratie: 3 punten
  • K&J/OG opleiding – behandeling: 1,5 punt
 • De accreditatie van het NIP K&J / NVO OG wordt overgenomen door het SKJ
 • Accreditatie kan worden aangevraagd bij Registerplein voor PDW-ers

 

Aanwezigheid

Om aanspraak te kunnen maken op de accreditatiepunten van het NIP K&J /NVO OG moet je minimaal 90% van de online contact uren aanwezig zijn.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mailt na afloop van de training een digitaal certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Wilma Mathurin

Wilma Mathurin is als GZ-Psycholoog werk­zaam binnen de (S)GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij is afgestudeerd als ortho­peda­goog en psycho­loog.

Aandachtsgebieden in haar werk zijn (L)VB, ASS, emotionele ont­wikke­ling, genderdiversiteit, gehechtheid en vraagstukken rond de seksuele gezond­heid. Wilma vindt het belangrijk dat mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden de zorg krijgen die het beste aansluit bij hun zorgbehoefte. Ze streeft ernaar dat mensen excelleren op hun eigen niveau, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, motivatie en interesse.

Wilma is in het bezit van een aantekening seksuologie NVVS. Zij is lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development) en van LNEO (Landelijk Netwerk Emotionele ontwikkeling). Daarnaast heeft ze in Vlaanderen een gecertificeerde opleiding over de SEO-R2 gevolgd. Wilma is medeoprichter en contactpersoon van de Special Interest Group autisme­spectrum­stoor­nissen en seksuali­teit (NVVS).
Bekijk de docent

Ochtend
09:15

Training wordt open gezet, deelnemers kunnen inloggen

09:30

Opening, uitleg online etiquette

09:35

Voorstelronde

09:45

Beknopte ontwikkelingsgeschiedenis van de SEO-V

10:00

Plenaire presentatie: Workshop SEO-V

10:30

Wanneer kies je voor welke SEO variant?

10:45

Pauze

11:00

Oefenen met de afname

11:45

Terugkoppeling

12:00

Scoring

12:30

Afsluiting en evaluatie

 

Verplichte literatuur 

 • Vonk, J. (2021). Emotionele ontwikkeling: Over basisbehoefte en draagkracht, kwetsbaarheid en plezier. Den Haag: Acco, pagina. 147-158  
 • Morisse, F., Sappok,T., Neve de, L.,  Došen, A. (2017) SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking-Verkort. Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv.   

 

Aanbevolen literatuur  

 • Sterkenburg, P. S., Kempelmann, G. E. M., Hentrich, J., Vonk, J., Zaal, S., Erlewein, R., & Hudson, M. (2021). Scale of emotional development–short: Reliability and validity in two samples of children with an intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 108, 103821.  
 • Sappok e.a.(2016). Scale of emotional development—Short. Elsevier; Research in Developmental Disabilities, Volume 56, blz 166-175. 

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief