Terug naar het overzicht

Online training: Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-V

04 apr 2022
Plaats
Online
Inschrijven

DOCENTEN: Wilma Mathurin en Ester de Bruijn
INHOUD: Tijdens deze online training hoor je meer over de achtergrond van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – verkort en wordt je geïnformeerd over hoe de schaal gebruikt dient te worden.
TIJDSDUUR: Een online training op 4 april 2022 van 10:00 tot 12:30
ACCREDITATIE: Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J /NVO OG en Registerplein
INVESTERING: kost 155,00 p.p. inclusief verplichte literatuur. (De handleiding en scoringsformulieren van de SEO-V zijn niet in de prijs inbegrepen)

In Nederland en Vlaanderen wordt al vele jaren de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R2) gebruikt voor diagnostiek en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, probleemgedrag en psychiatrische stoornissen. Het afnemen van een SEO-R2 kost veel tijd vandaar dat een aantal deskundigen uit Duitsland, België, Nederland en Engeland, verenigd in het “Network of Europeans on Emotional Development (NEED)”, op zoek zijn gegaan naar een verkorte versie van de schaal die minder tijdrovend is. Na enkele jaren van onderzoek en ontwikkeling ontstond de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – verkort. Deze verkorte schaal is gebaseerd op de SEO-R2. Het zijn beide volwaardige schalen en ze kunnen naast elkaar gebruikt worden.

 

De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – verkort

De SEO-V bestaat uit 200 binaire items die de vijf fasen van emotionele ontwikkeling beschrijven in 8 domeinen: 1) Omgaan met eigen lichaam, 2) Omgang met emotioneel belangrijke anderen, 3) Omgaan met een veranderende omgeving – Permanentie van object, 4) Differentiatie van emoties, 5) Omgang met medecliënten, 6) Omgaan met materiaal – activiteiten, 7) Communicatie, 8) Affectregulatie.

De schaal wordt afgenomen in de vorm van een semigestructureerd interview met minimaal twee personen die de cliënt hebben meegemaakt in verschillende situaties.

De SEO-V is gebaseerd op het concept “emotioneel functioneren” dat ervanuit gaat dat emotionele behoeften dynamisch zijn en in de loop der tijd kunnen veranderen. Het voornaamste doel van de schaal is de emotionele behoeften in kaart te brengen en niet zozeer het emotionele ontwikkelingsniveau.

 

Verdiepende training

Dit is een verdiepende onlinetraining. Je kunt alleen deelnemen aan de training als je deelgenomen hebt aan de inleidende onlinetraining of fysieke studiedag over de SEO-R2 en SEO-R2 Kleurenprofiel.

 

Onlinetraining

Deze scholing wordt aangeboden als een volledige online training. FORTIOR maakt hierbij gebruik van het programma Webex. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training. Voor een optimale verbinding (zonder storing), gebruik je bij voorkeur een computer die niet ouder is dan 2 jaar en die regelmatig is geüpdatet.

Inhoud van de training

Tijdens deze online training informeren de docenten Ester de Bruijn en Wilma Mathurin je over de achtergronden en het gebruik van de SEO-V.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Beknopte ontwikkelingsgeschiedenis van de SEO-Verkort.
 • Afname + Wanneer neem je welke variant af?
 • Oefenen
 • Scoring

 

Voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan deze training dien je deel te hebben genomen aan de inleidende online training of fysieke studiedag over de SEO-R2 en SEO-R2 Kleurenprofiel.

 

Voorbereiding

Om deze studiedag te kunnen volgen dient er vooraf verplichte literatuur te worden gelezen. Om aanspraak te kunnen maken op accreditatiepunten van het NIP K&J /NVO OG, dient u een toets te maken waarin de behandelde stof wordt getoetst.

De literatuur zal vooraf per mail worden verzonden.

 

Studiebelasting

De studiebelasting van deze training bestaat uit:

 • Het aantal online contacturen: 2,5 uur
 • Het lezen van 25 bladzijdes literatuur: 2,5 uur
 • Het maken van een toets 15 minuten

De totale studiebelasting is naar schatting 5 uur en 15 minuten

Tijdens de training die je de Handleiding van SEO-V en de afname formulieren bij de hand te hebben.

Cliëntgroep

De SEO-V is ontwikkeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornissen.

 

Doelgroep voor deze studiedag

 • psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch medewerkers, verpleegkundig specialisten die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen en orthopedagogen in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
 • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden

 

Aanwezigheid en toets

Om aanspraak te kunnen maken op de accreditatiepunten van het NIP K&J /NVO OG moet je minimaal 90% van de online contact uren aanwezig zijn. Daarnaast moet je de toets bestaande uit multiple choice vragen met een voldoende hebben afgerond. Als je de toets onvoldoende hebt gemaakt dan krijgt je één herkansing.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mailt na afloop van de training een digitaal certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Ester de Bruijn

Ester de Bruijn werkt sinds 1999 als orthopedagoog in Amsterdam, eerst bij stichting AGO (arbeidsmatige dagbesteding) en na een fusie bij Cordaan (Ambulant wonen, Behandeling en Leerwerkbedrijf). Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor supervisie, coaching en training. Door de Leergang Supervisiekunde kwam zij op het pad van Mentaliseren en vond daarmee een mooie aansluiting in de behandeling en bevordering van de emotionele ontwikkeling. Ester is betrokken bij NEED (het europese samenwerkingsverband rondom de SEO en het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Dösen), en de samenstelling van de SEO-V, en de door ontwikkeling van de diverse SEO varianten.
Bekijk de docent

Wilma Mathurin

Wilma Mathurin is als psycho­loog i.o. tot GZ-Psycholoog werk­zaam bij De Hartekamp Groep. Zij is afgestudeerd als ortho­peda­goog en psycho­loog.

Aandachtsgebieden in haar werk zijn (L)VB, ASS, emotionele ont­wikke­ling, gehechtheid en vraagstukken rond de seksuele gezond­heid. Wilma vindt het belangrijk dat mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden de zorg krijgen die het beste aansluit bij hun zorgbehoefte. Ze streeft ernaar dat mensen excelleren op hun eigen niveau, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, motivatie en interesse.

Wilma is in het bezit van een aantekening seksuologie NVVS en ze is medeoprichter en contactpersoon van de Special Interest Group autisme­spectrum­stoor­nissen en seksuali­teit (NVVS). Daarnaast heeft ze in Vlaanderen een gecertificeerde opleiding over de SEO-R2 gevolgd. Wilma is docent bij de Rino groep bij de cursus Emotionele ontwikkeling en welbevinden: Diagnostiek (SEO-V en SEO-R²) en interventies.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Training wordt open gezet

10:00

Opening, uitleg online etiquette

10:05

Voorstelronde

10:15

Beknopte ontwikkelingsgeschiedenis van de SEO-Verkort.

10:30

Afname:
Wanneer kies je voor welke SEO variant?

11:15

Pauze

11:30

Oefenen

12:15

Scoring

12:30

Afsluiting, toets en evaluatie

Deze literatuur heb je nodig tijdens de training

Morisse, F., Sappok, T. (2017) Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking-Verkort. Antwerpen – Apeldoorn: Garant

 

Verplichte literatuur die getoetst wordt

Vonk, J. (2021). Emotionele ontwikkeling: Over basisbehoefte en draagkracht, kwetsbaarheid en plezier. Den Haag: Acco, pagina. 147-158

Sappok e.a.(2016). Scale of emotional development—Short. Elsevier; Research in Developmental Disabilities, Volume 56, blz 166-175.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief