Terug naar het overzicht

De uitdaging van een disharmonisch SEO-profiel

Training disharmonisch profiel
13 nov 2024
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Hilde Zevenbergen
INHOUD: Hoe kan een diagnosticus een disharmonisch SEO-R2-profiel interpreteren, verwerken in een geïntegreerde diagnose en op basis daarvan adviseren?
TIJDSDUUR: Een studiedag op 13 november 2024 van 9:30 tot 16:30.
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Is toegekend door het NIP K&J/NVO OG (geldt ook voor SKJ) en wordt aangevraagd bij Registerplein voor PDW-ers
INVESTERING: 285,00 p.p. inclusief literatuur. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Emotionele ontwikkeling is een ontwikkelingsdomein dat zich een vaste plaats verworven heeft in de beeldvorming en diagnostiek van mensen met een verstandelijke beperking. Dit geldt in groeiende mate ook voor mensen met een andere diagnose of beperking. De SEO-R2 is een instrument waarmee de emotionele ontwikkeling in kaart gebracht kan worden. Deze schaal wordt door middel van een semi-gestructureerd interview ingevuld door de onderzoeker. In een groot aantal gevallen levert zo’n onderzoek een ontwikkelingsprofiel op, dat goed te begrijpen en te interpreteren is.

Onderzoek met de SEO-R2 levert echter soms een grillig ontwikkelingsprofiel op, waarin meerdere, uiteenlopende fasen zichtbaar zijn. Dit wordt een disharmonisch profiel genoemd. Een dergelijk ontwikkelingsprofiel moet onderscheiden worden van een discrepant ontwikkelingsprofiel. Een discrepant ontwikkelingsprofiel ontstaat, als het cognitieve ontwikkelingsniveau veel hoger ligt dan het emotionele ontwikkelingsniveau.

Een disharmonisch ontwikkelingsprofiel kan leiden tot onzekerheid bij de diagnosticus: heb ik de schaal wel goed afgenomen? Hoe moet ik dit profiel interpreteren? En wat betekent dit profiel voor de ondersteuning en behandeling van de cliënt?

 

Verdiepende training

Dit is een verdiepende training voor psychodiagnostisch werkenden, orthopedagogen en psychologen die ervaring hebben met het afnemen van de SEO-R2. Hilde Zevenbergen neemt je in deze training mee in een werkwijze voor het interpreteren van disharmonische profielen. Zo is het mogelijk ook met deze profielen de emotionele ontwikkeling de plaats te geven in de beeldvorming en diagnostiek die ze verdient.

Inhoud van de training

Hilde besteedt in deze training aandacht aan de volgende punten:
 1. Herkennen van maladaptief gedrag bij een afname
 2. Een SEO-profiel: wat vertellen die gegevens ons over de persoon? Welke invloed hebben de kalenderleeftijd, de cognitieve ontwikkelingsleeftijd en verschillende diagnoses op de resultaten van de SEO-R2 ?
 3. het samenbrengen van de gegevens over de emotionele ontwikkeling met andere diagnoses over de persoon in één geïntegreerd beeld.
 4. adviseren. Welke aanknopingspunten biedt de geïntegreerde diagnose voor ondersteuning en behandeling?

Je kunt tijdens deze studiedag werken met een casus die je zelf mee brengt.

Leeruitkomst

Na deze training kun je op basis van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel een geïntegreerd beeld schrijven, waarin de samenhang tussen diagnose(s) en emotioneel functioneren weergegeven wordt met bijpassende adviezen voor ondersteuning en/of behandeling.

Meenemen

Voor deze training mag je een eigen casus meenemen, met een disharmonisch en moeilijk te interpreteren kruisjesschema. Dat is bij voorkeur een casus van jezelf.

 

Ervaring

De docent gaat er van uit, dat je ervaring hebt met de SEO-R2.

 

Voorbereiding

Ter voorbereiding dien je verplichte literatuur te lezen. Zie deze literatuur onder de tab “literatuur”. De verplichte literatuur wordt voorafgaand aan de studiedag per mail verzonden.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is dit zes uur. Hier komt de tijd die nodig is voor het voorbereiden van je casus en het lezen van de verplichte literatuur nog bij

 

Doelgroep

Gedragsdeskundigen en psychodiagnostisch medewerkers die ervaring hebben met de SEO-R2 en te maken hebben met lastig te interpreteren, disharmonische profielen.


Cliëntgroep

De inhoud van deze verdiepende training heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of op cliënten in de GGZ, voor wie in het kader van diagnostiek of beeldvorming een inschatting van het emotionele niveau wordt gevraagd.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG
  • herregistratie: 6 punten
  • Opleiding – diagnostiek: 3 punten
 • Het SKJ neemt de accreditatie van NIP K&J / NVO OG over. Voor deelname aan deze training krijg je 6 punten.

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij

 • Registerplein voor PDW-ers

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Hilde Zevenbergen

Hilde werkt al ruim 25 jaar als orthopedagoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft cliënten van alle niveaus van verstandelijke beperking meegemaakt en heeft zich gespecialiseerd in cliënten met ernstig probleemgedrag. Veel (meer dan de helft) van deze cliënten hebben ook een autisme spectrum stoornis. Aansluiten op het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt blijkt een belangrijke sleutel tot een adequate ondersteuning. Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en minder probleemgedrag.

Naast haar werk als orthopedagoog is Hilde actief als docent. Vanaf 1996 heeft Hilde haar eigen trainingsbureau Wisian. Hilde nam deel aan de redactieraad rond de ontwikkeling van de SEO-R²
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

opening

09:35

Ingewikkelde profielen in de praktijk.

Adaptief, maladaptief en psychiatrisch beeld

11:00

Pauze

11:15

Samenhang kalenderleeftijd, cognitief functioneren en emotioneel functioneren.

Persoonlijkheidsstoornis, psychiatrische diagnose en SEO-profiel

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Een geïntegreerd beeld schrijven, waarin de samenhang tussen diagnose(s) en emotioneel functioneren weergegeven wordt

15:00

Pauze

15:15

Advisering bij een grillig profiel

16:30

Afsluiting

Verplichte Literatuur

Het is de bedoeling dat je ter voorbereiding een aantal hoofdstukken leest uit het Handboek Emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking.

 

De docent vraagt elke deelnemer het volgende hoofdstuk te lezen:

Morisse, F., Soetkin, R., De Neve, L. & Došen, A. (2017). SEO-R2: een instrument voor assessment. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom (hoofdstuk 12).

 

De docent vraagt of je van onderstaande hoofdstukken het hoofdstuk wilt lezen dat bij jouw casus past:

Berg, M. van den (2017). Emotionele ontwikkeling en psychische stoornissen. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom (hoofdstuk 9).

Hesper, B., Groot, R. de, Didden, R, Nijman, H. (2017). Integratieve beeldvorming en behandeling van risicovol gedrag: kruisbestuiving tussen forensische psychiatrie en de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom (hoofdstuk 15).

Sappok, T. & Ronsse, E. (2017). Emotionele ontwikkeling bij volwassenen met een autismespectrumstoornis in combinatie met een verstandelijke beperking. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom (hoofdstuk 7).

Sterkenburg, P & Zaal, S. (2017). Ontwikkeling van de emotieregulatie en de rol van gehechtheidsrelatie. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom (hoofdstuk 6).

 

Aanbevolen literatuur

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). Bestel dit boek hier>>

Locatie

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen