Terug naar het overzicht

Het afnemen van de SEO-R²; een basistraining

26 mei 2025
Plaats
Fysiek

DOCENTEN:  Kari Andriessen
INHOUD:
Wil je jouw vaardigheden ontwikkelen of verbeteren in het afnemen van de SEO-R²? Deze dag staat in het teken van het afnemen van de SEO-R², waarbij je leert om scherp te krijgen wat bij welke fase hoort en hoe je daar door doorvragen achter komt.
DATUM EN TIJD: Een studiedag op 26 mei 2025 van 9:30 tot 16:15
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE:
Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG (geldt indien toegekend ook voor SKJ). Accreditatie wordt ook aangevraagd bij Registerplein
INVESTERING: 285,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. De handleiding en afnameformulier van de SEO-R² zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Inschrijven

De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised² (SEO-R²) is een instrument waarmee de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking kan worden ingeschat. Op basis van de informatie, die uit de afname van een SEO-R² komt, kunnen handvatten worden geformuleerd voor behandeling en ondersteuning. De afname van de schaal bestaat uit een semi gestructureerd interview met tenminste twee informanten die de cliënt goed kennen.

In de praktijk blijkt het echter nog niet eenvoudig om de schaal goed af te nemen. Sommige zorgprofessionals hebben moeite met het herkennen van de juiste fase, het doorvragen en de procedure rond de afname zelf.

Deze dag richt zich op het leren afnemen van de SEO, met de nadruk op de SEO-R². De andere varianten van de SEO, de kleuren SEO en de SEO-V, komen ook aan bod.

 

Gewenste voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deze studiedag te kunnen volgen. Het strekt wel tot aanbeveling als je enigszins bekend met de SEO, bijvoorbeeld omdat je al een keer een afname hebt gedaan of gezien bij een collega of omdat je de inleidende studiedag “Schaal voor emotionele ontwikkeling: theorie en praktische toepassing” hebt bijgewoond.

 

Benodigde literatuur

Om de oefendag goed te kunnen volgen heb je een exemplaar van de SEO-R² (handleiding en afnameformulier) nodig:

Morisse, F., & Došen, A. (Red.). (2024). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Den Bosch: Gompel&Svacina ISBN 978 94 6371 500 3

Als je een eerste of tweede druk hebt van de SEO-R², dan kun je die ook nog prima gebruiken

Inhoud

Op deze dag richten de docenten Hilde Zevenbergen en Kari Andriessen zich vooral op het leren afnemen van de SEO-R².

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Varianten van de schaal voor emotionele ontwikkeling: de SEO-R² kleurenprofiel en de SEO-V
 • Het herkennen van de 5 fasen in emotionele ontwikkeling
 • Doorvragen om de juiste fase te herkennen
 • Oefenen met afnemen. Aan de hand van één of twee domeinen leer je hoe je de afname het beste aanpakt zodat je het vervolgens kunt toepassen op andere domeinen.

 

Leerdoelen:
Na afloop van de studiedag:

 • is de deelnemer in staat om de fasen in de emotionele ontwikkeling te herkennen bij zijn of haar cliënt.
 • is de deelnemer beter in staat om door te vragen tijdens de afname.
 • weet de deelnemer hoe de SEO-R2 afgenomen moet worden en heeft de deelnemer hier ook uitgebreid mee geoefend.

Studiebelasting en voorbereiding

Om deze studiedag te kunnen volgen is geen voorbereiding nodig. Het is een pré als je de SEO-R² al een keer hebt afgenomen of ten minste hebt doorgenomen. Indien gewenst kun je de aanbevolen literatuur gelezen worden, kijk hiervoor onder de tab literatuur.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is dat 6 uur.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen, verpleegkundig specialisten, psychodiagnostisch medewerkers die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs of GGZ.

 

Cliëntgroep

De inhoud van deze oefendag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige, ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking en eventuele bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen.
De inhoud van de oefendag heeft ook betrekking op cliënten met een normale intelligentie en ASS en/of psychiatrische problematiek.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Het accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
 • Het registerplein voor PDW-ers
 • De toegekende accreditatie van NIP K&J / NVO OG wordt overgenomen door het SKJ

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Kari Andriessen

Kari werkt als Orthopedagoog-generalist in de sGGZ. Direct na haar afstuderen aan de universiteit Leiden bij twee afstudeerrichtingen is ze ruim zestien jaar geleden begonnen als gedragsdeskundige in sector zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens haar studie heeft ze in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewerkt als begeleider. Eind 2019 heeft Kari haar studie tot Orthopedagoog-generalist afgerond en vanaf begin 2020 is ze opgenomen in het BIG register.

Vanaf haar eerste werkplek in 2000 had ze direct een interesse in de emotionele ontwikkeling en welke invloed dit heeft in het dagelijks functioneren. Het zorgde voor een andere blik op probleemgedrag. Kari heeft zich door de jaren heen verdiept in meerdere richtingen waarbij de kern ligt in trauma, hechting en behandeling bieden. Ze heeft ervaring met verschillende leeftijden, niveaus en mate van gedragsproblematiek waarbij de nadruk altijd op kinderen en een laag emotioneel ontwikkelingsniveau heeft gelegen.

Onlangs is Kari gestart in de specialistische GGZ. Hier geeft ze behandeling aan kinderen met LVB en begeleidt ze gezinnen.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Introductie en voorstellen

09:45

De verschillende varianten van de SEO en de manier van afnemen

11:00

Koffiepauze

11:15

De 5 fasen van de SEO

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Oefenen met afnemen

14:45

Koffiepauze

15:00

Oefenen met afnemen – handvatten en tips

16:15

Afronding, invullen evaluatie en uitreiken certificaten

Verplichte literatuur

Morisse, F., & Došen, A. (Red.). (2024). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Den Bosch: Gompel&Svacina. ISBN 978 94 6371 500 3
Bestel dit boek hier >>


Aanbevolen literatuur

 • Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk).
 •  Morisse, F., Roskam, S., Neve, De, L., Došen, A.  (2017). SEO-R²: een instrument voor assessment. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom
 • Morisse, F., Claes, L., Koedoot, P., De Neve, L. (2023) De liefdevolle revolutie van Anton Došen. Antwerpen-‘s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina
 • Vonk, J. (2021). Emotionele ontwikkeling: Over basisbehoefte en draagkracht, kwetsbaarheid en plezier. Den Haag: Acco, pagina. 147-158
 • Zaal, S., Boerhave, M.  (2022). Emotionele Ontwikkeling. Beschrijving fasen en bijbehorende begeleidingsstijl.

 

 

De studiedag wordt gehouden in:

Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

Let op! Deze locatie heeft geen lift.

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is ontzettend duur op deze website vind je meer informatie over parkeren in Utrecht. Als je vooraf een parkeerplaats reserveert dan kan dit iets goedkoper uitpakken. Lees hier meer over het reserveren van een parkeerplaats.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen