Terug naar het overzicht

Emotionele ontwikkeling bij personen met een VB en geestelijke gezondheidsproblemen


Auteur(s): Filip Morisse & Stijn Vandevelde
Prijs: €  27,50

Dit boek geeft de state of the art weer met betrekking tot de ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen.

Het richt zich tot de omgeving van kwetsbare personen met een beperking: begeleiders, leerkrachten, familieleden, teamcoaches, management en beleid. Het roept hen op kritische wijze op om zich, met behulp van coaching, af te stemmen op – of aan te passen aan – de emotionele noden (dus niet enkel aan het gedrag) van deze kwetsbare personen. Op die manier kan hun geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven versterkt worden.

Aan de basis van dit boek ligt het doctoraatsonderzoek van Filip Morisse. Een aantal voor de auteur ‘Belangrijke Anderen’ – een centraal begrip van gehechtheid in de emotionele ontwikkeling – schreven een beschouwing. Een afsluitend hoofdstuk suggereert enkele belangrijke thema’s voor toekomstig onderzoek, theorievorming, klinische praktijk en beleid.

Filip Morisse is orthopedagoog en doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij is meer dan dertig jaar werkzaam in de psychiatrie voor personen met een verstandelijke beperking. Binnen het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent) is hij coördinator strategisch beleid doelgroep dubbeldiagnose en medewerker mobiel team outreach De Steiger. Daarnaast is hij wetenschappelijk medewerker aan de Hogeschool Gent en board member van de European Association for Mental Health in Intellectual Disability.

Stijn Vandevelde is orthopedagoog en hoofddocent aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek en onderzoeksinteresses richten zich onder meer op de orthopedagogische ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare opvoedings- en levenssituaties, onder wie personen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen.

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen