Terug naar het overzicht

Ontwar en orden de draad: een inleiding op het model en de introductie van een intervisiespel (inleidende studiedag)

25 mei 2022
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENTEN: Gerrit Vignero, Edda Janssens en Katrijn Van Acker
INHOUD: In de ochtend krijg je een introductie op de ondersteuningsmethodiek de draad. In de middag maak je kennis met het intervisiespel “ontwarde draad”. Je kunt daarvoor kiezen uit twee praktische workshops.
TIJDSDUUR: Een inleidende studiedag op 25 mei 2022 van 9:30 tot 16:15
DOELGROEP: Professionals in de gehandicaptenzorg of speciaal onderwijs die nog niet bekend zijn met de draad.
LOCATIE: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB in Utrecht.
ACCREDITATIE: Is toegekend door  NIP K&J / NVO OG (Geldt ook voor SKJ)
INVESTERING: 250 p.p. inclusief, koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Het spel “ontwarde draad” kan voor 65,00 worden bijbesteld.

Deze training is geannuleerd

Inschrijven nieuwsbrief

De draad als ondersteuningsmethodiek

De draad is ontwikkeld door Gerrit Vignero. Het is een metafoor en bedoeld om de emotionele ontwikkeling te verhelderen voor onder andere begeleiders, leerkrachten, gedragsdeskundigen en ouders. De draad geeft je handvaten bij (complexe) opvoedings- en begeleidingsvragen. Het model van de draad wil je helpen om een goede afstemming te zoeken met de cliënt of leerling en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in gesprekken met ouders.

Ontwikkeling is in het model van de draad ingedeeld in een aantal stappen (of fasen), deze zijn vertaald in type draden. Anders dan in ontwikkelingspsychologie draait het niet alleen om de ontwikkelingsfasen op zich, maar ook om de verbondenheid van een cliënt of leerling met zijn zorgfiguren.

Een sterk punt van de draad is dat met eenvoudige termen een beeld wordt gemaakt van de emotionele ontwikkeling, de hechting en de sociale ontwikkeling bij een cliënt of leerling. Bij vastgelopen begeleidingssituaties kun je zoeken naar de kwetsbare plekjes in de draad. Vervolgens kun je de ondersteuning beter afstemmen op wat de leerling of cliënt nodig heeft.

Ontwikkeling is universeel, daarom kun je het model van de draad gebruiken bij mensen met en zonder een verstandelijke beperking, bij kinderen en ouderen, thuis of op school en in dagbestedings- en woongroepen.

 

Nieuw! Intervisiespel “ontwarde draad”!

Sinds kort is er een nieuw intervisiespel op de markt dat is gebaseerd op het model van de draad. Met behulp van het intervisiespel kun je een team coachen zodat zij de draad leren ordenen en ontwarren. Tijdens het spel bespreek je steeds één leerling of cliënt. Het doel van het intervisiespel is dat het team de ondersteuning en begeleiding vervolgens beter kan afstemmen op wat deze cliënt of leerling nodig heeft.

Het model van de draad bestaat uit acht draden. In het spel zoom je in op de eerste drie draden, namelijk: de begeleider trekt de draad, de hechte draad en de lus in de draad. Via het spel krijgt je zicht op het hechtingstraject en de verbinding tussen het kind , jongere of volwassene met zijn zorgfiguren.

Als je het intervisiespel met een team wilt gaan spelen, dan is het nodig dat jij als spelleider voldoende kennis hebt van de draad. De teamleden – die aan het spel deelnemen – hebben geen kennis van de draad nodig.

Als je na het volgen van deze studiedag nog niet voldoende kennis hebt om een team te begeleiden bij het intervisiespel dan kun je het spel gebruiken om in eerste instantie zelf de draad beter te leren kennen.

 

Inleidende studiedag

Deze studiedag is bedoeld voor professionals die nog geen of weinig ervaring hebben met de draad. In het ochtend deel zal Gerrit Vignero je een introductie geven op het model van de draad. In de middag kun je kiezen uit twee praktische workshops waarin je kennismaakt met het intervisiespel “ontwarde de draad”: een workshop gaat over het intervisiespel in het speciaal onderwijs, de andere workshop gaat over het spel in woon- of werkvoorzieningen of dagbesteding.

Heb je al ervaring met de draad? Ga dan naar de verdiepende studiedag over de draad. Lees hier meer>>

 

 

Inhoud van de studiedag

In deze studiedag geeft Gerrit Vignero een introductie op het model van de draad. In de middag zijn er twee workshops waaruit je kunt kiezen.

De volgende onderwerpen komen aan bod in het ochtendprogramma:

 • Korte synthese van het model en ruimte voor vragen.
 • De stappen in de methode. Hoe ga je aan de slag met de draad?
 • Het werkschema.
 • Oefening met het werkschema aan de hand van enkele filmpjes.
 • Voorbeelden van ingevulde werkschema’s.
 • De methode gebruiken met ouders en cliënten.

 

Middagprogramma, keuze uit:

Workshop 1: Kennismaking met het intervisiespel “ontwarde draad” in woon- en werkvoorzieningen of dagbesteding door Edda Janssens

Een wandeling doorheen het intervisiespel Ontwarde draad
De deelnemers worden uitgenodigd voor een wandeling door het intervisiespel Ontwarde Draad. De docent start met een kennismaking en de betekenis van het spelmateriaal uit de toolbox, dit is de rode draad doorheen de workshop. Je speelt met de ingrediënten en ontdekt op die manier wat je al weet over de draad, wat lukt er al om in je eigen woorden te vertellen wat heb je onthouden van het verhaal van Gerrit in de voormiddag. Van daaruit maakt de docent samen met de deelnemers de link naar cliënten en wordt geoefend we met de vraagkaarten. Je staat stil bij de tool ‘mijn stuurdraad als zorgfiguur’. De docent sluit af met wat de deelnemers meenemen naar de praktijk.

Workshop 2: Kennismaking met het intervisiespel “ontwarde draad” in het speciaal onderwijs door Katrijn Van Acker

Hoe draadverhalen in onderwijs betekenis geven vanuit het intervisiespel ontwarde draad?
De workshop “Hoe draadverhalen in onderwijs betekenis geven” is een workshop waarbij je ervaringsgericht kennismaakt met de toolbox ‘ontwarde draad’. De betekenis van alle spelmaterialen wordt doorlopen waarbij je ook out of the box het materiaal leert gebruiken. Door de verschillende aangereikte tools te ervaren krijgt je meer diepgang in de metafoor van de draad die door Gerrit Vignero in de voormiddag is aangebracht. Katrijn Van Acker maakt in de workshop een verbinding tussen je de stof die je in de voormiddag kreeg aangereikt en het spel ontwarde draad. Je gaat zelf met de vraagkaarten en andere tools oefenen zodat je nadien met het spel aan de slag kan in jouw dagelijks handelen.

 

 

Studiebelasting en voorbereiding

De studiedag kun je volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen. De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is dat 6 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende problematiek.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • Psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg of forensische zorg;
 • Psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders, leraren en teammanagers in het speciaal onderwijs

Die nog geen of weinig ervaring hebben met het model van de draad.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
  • Herregistratie: 6 punten
  • Opleiding – behandeling: 1 punt
  • Opleiding – diagnostiek: 0,5 punt
  • Opleiding – overige taken: 1,5 punten

Als de accreditatie wordt toegekend door het NIP K&J / NVO OG dan geld deze ook voor het SKJ

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Terbank in Heverlee. MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van drie tot 21 jaar met een lichte of matige verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en/of emotionele problemen. Al heel vroeg in zijn werk als orthopedagoog ontdekte hij het belang van de ontwikkelingspsychologie voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.

Gerrit is geschoold in de methode Heijkoop. De vraag waar hij zich op richtte was: Hoe vertaal je ontwikkelingspsychologisch denken naar het orthopedagogisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag maakte Gerrit gebruik van het werk van Jacques Heijkoop en van Anton Došen. Hij ontwikkelde een eigen model waarbij hij het beeld van de draad gebruikt om de relatie tussen cliënt en professional die bij de verschillende ontwikkelingsfasen hoort, weer te geven. Over zijn methode heeft Gerrit inmiddels drie boeken geschreven. ‘De draad’ werd oorspronkelijk vooral opgepikt in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Inmiddels wordt het ook als werkvorm gebruikt in scholen zowel in buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs.

Gerrit geeft scholing in België en Nederland over zijn model en begeleidt (in België) casusbesprekingen.

 

 

 
Bekijk de docent

Edda Janssens

Edda werkte in Vlaanderen als creatief agoog en orthopedagoog (bachelor in de Orthopedagogie) hoofdzakelijk met volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende kwetsbaarheden, zowel in een intramurale als in een ambulante setting.

Edda zet zich in om de kennis over emotionele ontwikkeling en de draad op een creatieve manier toegankelijk te maken. Ze werkt hierin nauw samen met Gerrit Vignero. Ze is als draadcoach werkzaam bij de diagnosedienst/ondersteuningsdienst van Tordale vzw waar ze orthopedagogen, teams en begeleiders coacht in het toepassen van het model van de draad van Gerrit Vignero en het aansluiten bij de emotionele ontwikkeling van cliënten.

In samenwerking met Katrijn Van Acker en Gerrit Vignero ontwikkelde Edda het intervisiespel “ontwarde draad”. Met dit spel worden teams met begeleiders gecoached in het toepassen van de draad bij een cliënt.

Edda is ook actief lid bij de SEN-SEO groep onder SAM vzw, die laatste is een Vlaams steunpunt voor mens en samenleving dat maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunt. Binnen dit netwerk was ze jarenlang trekker van het spoor “natuurlijk netwerk” en maakte samen met de ouders en de werkgroep de film ‘Emotioneel Gezien’ en was medeauteur van de brochure voor ouders ‘Over kunnen, aankunnen, moeten en willen, een brochure voor ouders en natuurlijk netwerk’. De film en brochure hebben als doel ouders van kinderen met een beperking te informeren over het model van Emotionele Ontwikkeling. Met deze kennis kunnen ouders beter aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van hun kind.

In 2017 richtte Edda de praatgroep Koffie met een Verhaal op: een praatgroep van ouders met bijzondere kinderen. Wat startte bij ‘Van ouders voor ouders’ is nu ook gegroeid naar ‘van ouders voor professionals.’

Ze is medeauteur van het boek kinderboek Pette, dat ze samen maakte met een gezin.

 

 

 
Bekijk de docent

Katrijn Van Acker

Katrijn van Acker studeerde in 1999 af aan de Universiteit Gent als Licentiaat in de pedagogische wetenschappen, optie Orthopedagogiek. Na deze studie volgde zij nog de opleiding management voor de Social Profit Sector aan de Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen.

Zij schoolde zich bij in Schoolgerichte Pedagogische Hulpverlening (SPH) Coachen van leerkrachten bij opvoedingsproblemen aan de Katholieke Universiteit Leuven en in de Psychodiagnostiek van ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij kinderen onder leiding van Prof. Dr. Herbert Roeyers. Daarnaast maakte ze zich de counseling techniek vanuit Life Space Crisis Intervention eigen bij Ph.D. Nicholas J. Long van the Insitute of Life Space Crisis Intervention.

In 2009 was zij medeauteur van het boek ‘Waar is de grens’ Omgaan met gedragsproblemen bij kinderen. Samen met Edda Jannsens en Gerrit Vignero creëerde zij in 2021 het intervisiespel Ontwarde draad.

Katrijn brengt haar draadverhalen vanuit 22 jaar ervaring als orthopedagoog in de dagelijkse praktijk.  In het begin ging zij aan de slag als begeleidster op de leefgroep in de bijzondere jeugdzorg waarna ze haar loopbaan als orthopedagoog voortzette in het speciaal onderwijs voor kinderen  van 2,5 tot 14 jaar. Momenteel is ze 5 jaar werkzaam als teamcoach in een ondersteuningsnetwerk waarbij ze vanuit haar ervaring vanuit het speciaal onderwijs schoolteams en leerkrachten coacht in het regulier onderwijs bij het omgaan met soms moeilijk hanteerbaar gedrag.

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Introductie op het model van de draad
Gerrit Vignero

11:00

Pauze

11:15

Oefenen met het toepassen van de draad aan de hand van casussen en filmpjes
Gerrit Vignero

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Keuze uit twee workshops

 • Workshop 1: “Een wandeling doorheen het intervisiespel Ontwarde draad” door Edda Janssens (bedoeld voor medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)
 • Workshop 2: “Hoe draadverhalen in onderwijs betekenis geven vanuit het intervisiespel ontwarde draad? door Katrijn Van Acker (bedoeld voor medewerkers in het speciaal onderwijs)
14:45

Pauze

15:00

vervolg workshops

16:15

Afsluiting

Literatuur

Vignero, G. (2017, 2021²). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701. Bestel dit boek hier>>

Vignero, G. (2011, 20215). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier >>

Vignero, G. (2014, 20204). De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag van een kind thuis, op school en daarbuiten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-3756-9.

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147) Bestel dit boek hier >> (In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

Heijkoop, J. (2015) Ontdekkend kijken. Basisboek methode Heijkoop. Heijkoop academy. Bestel dit boek hier >>

Locatie

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen van Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn La Vie, Paardenveld of Vredenburg. Let op! Parkeren in Utrecht is duur. Op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht.

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen