Terug naar het overzicht

Gehechtheid, basisveiligheid, basisvertrouwen


Auteur(s): Sandra Zaal en Margriet Boerhave
Prijs: €  00,00

In deze publicatie over gehechtheid hebben we de tweede fase van de emotionele ontwikkeling, waarin de gehechtheid centraal staat, nader uitgewerkt. Daarbij gaan we ook in op de gevolgen voor de verdere ontwikkeling.

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor gehechtheid sterk gegroeid. Er is veel gepubliceerd en onderzoek gedaan naar de thema’s trauma en gehechtheid in combinatie met de ontwikkeling van het brein. Ook binnen ons werkveld, de verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) merken we dat het belang en de uitwerking van het thema gehechtheid, de basis voor verschillende ontwikkelingsprocessen, nog zeer actueel is en steeds meer op de voorgrond komt te staan.
Hoewel deze publicatie in beginsel is geschreven voor onze eigen organisatie, is deze ook bruikbaar gebleken binnen andere organisaties in de VGZ en de GGZ, (forensische/kinder)psychiatrie, (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugd- en pleegzorg.

Wij hopen dat deze publicatie zal bijdragen aan de kwaliteit van ondersteuning bij de opbouw van een gehechtheidsrelatie en in de begeleiding en behandeling van gehechtheidsproblemen.

Download
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen