Terug naar het overzicht

Autisme: een sociale stoornis of een stoornis in de perceptuele waarneming? Een nieuwe visie op autisme

08 dec 2023
Plaats
Online

DOCENT: Lex Wijnroks
INHOUD: In dit webinar wordt een nieuw theoretisch model gepresenteerd die een verklaring biedt voor zowel beperkingen op sociaal gebied als het beperkte en repetitieve gedrag.
TIJDSDUUR: een online webinar op 8 december 2023 van 10:00 tot 12:00
ACCREDITATIE: Wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG (geldt indien toegekend ook voor het SKJ)
INVESTERING: 85,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW vanwege een CRKBO registratie.

Inschrijven nieuwsbrief

Een autisme spectrumstoornis (ASS) wordt in het algemeen beschouwd als een stoornis in de sociale communicatie als gevolg van een grotendeels genetisch bepaalde hersenafwijking, ontstaan tijdens de ontwikkeling. ASS wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen in de sociale communicatie en sociale interactie enerzijds, en repetitief en beperkt gedrag anderzijds. Meer specifiek gaat het om kinderen en volwassenen die problemen hebben met de sociaal-emotionele wederkerigheid, non-verbale sociale communicatie, en het onderhouden en begrijpen van vriendschappen , maar vaak ook stereotype gedrag of herhaalde motorische bewegingen laten zien, hardnekkig vasthouden aan routines, afkeer hebben van veranderingen, sterk gefixeerde interesses hebben, onder- of overgevoeligheid voor prikkels vertonen, of vreemde interesses hebben in bepaalde aspecten van de omgeving. Kortom, ASS is een hele complexe stoornis. De complexiteit van de stoornis neemt enorm toe als deze ook nog samengaat met een verstandelijke beperking.

Er bestaan honderden theorieën over autisme, maar veruit de meeste theorieën kunnen slechts een van de twee kenmerken goed verklaren en vaak alleen de sociale problemen, maar niet ook nog het repetitief en beperkte gedrag. Bovendien zijn de modellen doorgaans gebaseerd op personen met ASS en een normale intelligentie en is er veel minder bekend over autisme bij mensen met een verstandelijke beperking.

 

Nieuw wetenschappelijk onderzoek

De Universiteit van Utrecht heeft een paar jaar geleden een onderzoek afgerond naar jonge kinderen met een ASS, al dan niet gecombineerd met een verstandelijke beperking. Deze twee groepen zijn vergeleken met kinderen met alleen een ontwikkelingsachterstand en kinderen met een taal-spraakstoornis. We hebben gekeken naar alle groepen hoe zij omgaan met objecten, de ruimte en personen. De verschillen tussen de groepen waren heel groot. De resultaten van het onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten in wat het kernprobleem van de stoornis is.

 

Theoretisch model

In 2018 hebben we een nieuw theoretisch model gepubliceerd dat een verklaring biedt voor zowel de problemen op sociaal gebied maar ook het beperkte en repetitieve gedrag. Ook biedt het een verklaring voor de enorme variabiliteit binnen het spectrum. Het model sluit bovendien goed aan bij de nieuwste neurowetenschappelijke kennis over autisme.

In dit webinar leg Lex Wijnroks uit dat volgens het nieuwe theoretische model ASS een stoornis is in de perceptuele waarneming, die al tijdens de zwangerschap ontstaat. Deze kennis kan helpen te begrijpen waarom kinderen en volwassenen zoveel moeite hebben met de sociale processen en zich bijvoorbeeld alleen in een sterk-gestructureerde omgeving prettig lijken te voelen. Ook kan deze kennis bijdragen aan de vroege diagnostiek van ASS en gerichte interventies.

Inhoud

De docent Lex Wijnroks presenteert een nieuw theoretisch model dat een verklaring biedt voor zowel de problemen op sociaal gebied als voor het vaak beperkte repetitieve gedrag. Dit nieuwe theoretisch model is gebaseerd op nieuw wetenschappelijk onderzoek van de universiteit Utrecht.

Studiebelasting en voorbereiding

Het webinar is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren. In dit geval is dat 2 contact uren.

Cliëntgroep

Dit webinar heeft betrekking op kinderen met ASS, eventueel met een verstandelijke beperking

 

Doelgroep

Dit webinar is bedoeld voor psychologen en orthopedagogen in de verstandelijk gehandicaptenzorg, het speciaal onderwijs en jeugd GGZ.

Accreditatie

Voor dit webinar wordt accreditatie aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Lex Wijnroks

Dr. Lex Wijnroks is ontwikkelingspsycholoog en heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkelingsneuropsychologie. Van 1997 tot 2023 is hij als docent/onderzoeker werkzaam geweest bij de opleiding pedagogische wetenschappen van de universiteit van Utrecht. Hij verzorgde onderwijs op het gebied van de ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie, neuropsychologische diagnostiek en de gehandicaptenzorg. Zijn onderzoeksterrein betreft de vroege ontwikkeling van cognitie, perceptie en aandacht bij typische en atypische populaties. In zijn recente publicaties brengt hij nieuwe neurowetenschappelijke inzichten onder aandacht en laat hij zien hoe deze inzichten kunnen bijdragen aan meer kennis en begrip van het functioneren van mensen met een verstandelijke beperking.
Bekijk de docent

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen