Terug naar het overzicht

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking


Auteur(s): Lien Claes, Leen de Neve, Kurt Declercq, Bea Jonckheere, Joris Marrecau, Filip Morisse, Els Ronsse, Trees Vangansbeke
Prijs: €  24,60

Over het boek ‘Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking’: emotionele ontwikkeling evolueerde gedurende de voorbije drie decennia tot een sleutelbegrip binnen de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Toch leefden binnen diezelfde praktijk heel wat vragen en onduidelijkheden rond het inschatten van een emotioneel ontwikkelingsniveau en de vertaling naar de ondersteuningspraktijk. Het Vlaamse project SENS-EO trachtte op deze vragen antwoorden te formuleren.

Deze publicatie, onder de vlag van het Steunpunt Expertisenetwerken (SEN vzw), bundelt de verschillende producten van dit project rond (de Schaal voor) Emotionele Ontwikkeling (SEO) bij personen met een verstandelijke beperking. De inleiding schetst het proces en de producten van dit project.

In een eerste deel worden belangrijke begrippen in de emotionele ontwikkeling en de recentste wetenschappelijke inzichten hieromtrent geconceptualiseerd. Daarnaast wordt het model van Anton Dosen toegelicht. Een tweede deel biedt een zelfevaluatie-instrument om deze dimensie te verankeren in een organisatie. Het derde deel maakt de vertaling van een inschatting van emotionele ontwikkeling naar ondersteuning. Ten slotte zet het besluit enkele rode draden op een rijtje en wordt kort vooruitgeblikt naar de toekomst.

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen