Terug naar het overzicht

Motivatievragenlijst


Auteur(s): Noud Frielink, Carlo Schuengel en Petri Embregts
Prijs: €  00,00

Welke redenen heeft iemand met een licht verstandelijke beperking om begeleiding te willen ontvangen? Een vragenlijst om de motivatie voor begeleiding in kaart te brengen onderscheidt zes vormen van motivatie.

Gedragsdeskundigen, behandelaren en onderzoekers kunnen de vragenlijst samen met de betreffende persoon met een licht verstandelijke beperking invullen en zo inzicht krijgen in de verschillende typen motivaties om begeleiding te ontvangen. Op het moment dat iemand het idee heeft begeleiding vooral te ontvangen omdat het moet (van zichzelf of de omgeving), biedt dit belangrijke aanknopingspunten om in gesprek te gaan over hoe de cliënt het ontvangen van begeleiding voor zichzelf meer als waardevol en belangrijk kan inzien. Een gedragskundige hierover: “Ik ben heel blij met deze vragenlijst. Zo kunnen we kijken waarom iemand begeleiding wil ontvangen. Als blijkt dat iemand dat niet per se vanuit zichzelf wil, kunnen we kijken hoe wij een omgeving kunnen creëren waarin dat wel het geval wordt.”

De motivatievragenlijst gericht op het ontvangen van begeleiding is gebaseerd op een onderzoek naar de kwaliteit van het meetinstrument. De items zijn opgesteld op basis van theorie en zijn in samenwerking met een ervaringsdeskundige zo geformuleerd dat ze herkenbaar en bruikbaar zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.

De motivatievragenlijst is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking (AWVB) www.awvb.nl

Download
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen